จุฬาฯ จัดงาน “Chula Sustainability Fest 2022” กิจกรรมด้านความยั่งยืนครั้งยิ่งใหญ่ 2 – 4 กันยายน 2565 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

จุฬาฯ เชิญร่วมงาน “Chula Sustainability Fest 2022” กิจกรรมด้านความยั่งยืนครั้งยิ่งใหญ่ 2 – 4 กันยายน 2565 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน “Chula Sustainability Fest 2022” ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2565 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้…

หยั่งอนาคตชาติ เข้าใจ “อัตลักษณ์ชาวดิจิทัลไทย” จุฬาฯ คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีมาก จาก วช. ปี 2565

นักวิจัยจุฬาฯ ระดมความร่วมมือนักวิจัยสหสาขาวิชา หาอัตลักษณ์และทัศนคติของชาวดิจิทัลไทย หวังลดช่องว่างระหว่างวัย สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม “มนุษย์ป้า” ถ้อยคำที่อาจสะเทือนใจใครหลายคน แต่สำหรับรองศาสตราจารย์ ดร.จุลนี เทียนไทย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คำสั้นๆ นี้ช่วยเปิดพื้นที่การสนทนาระหว่างอาจารย์กับนิสิตเมื่อ 3 ปีก่อน จนทำให้ได้ร่างความคิดยาว 3-4 หน้ากระดาษ อันเป็นที่มาของงานวิจัย “การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรมและทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย”         ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก สาขาสังคมวิทยา ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) “ชาวดิจิทัลไทยคืออนาคตของชาติ พวกเขาเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นทั้งกำลังคน…

จุฬาฯ ริเริ่มพัฒนา Dashboard เครื่องมือวิเคราะห์ตัดสินใจ วางแผนและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการนำข้อมูลจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงานคณะ สถาบัน มาทำการวิเคราะห์ (Data Analytic) จัดทำเป็น Dashboard เพื่อนำมาใช้ในการบริหาร วางแผนตัดสินใจ ติดตามงาน และนำเสนอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานและสถิติต่างๆของมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน ทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในคณะ สถาบัน หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลได้โดยง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยสื่อสารให้ประชาคมจุฬาฯ ได้เห็นเป้าหมาย ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยร่วมกัน ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ริเริ่มนำข้อมูลมาใช้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (Data-Driven Organization) อย่างจริงจัง          รศ.ภก.ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ จุฬาฯ เปิดเผยว่า Dashboard…

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน จากโครงการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 จากไฟป่าในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ นำเสนอโครงการการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเกิดไฟป่าในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน  คว้ารางวัล “Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2022” ประเภทโครงการนักเรียน นิสิต นักศึกษา มาครองอย่างน่าภาคภูมิใจ    พงศ์วิวัฒน์ กู่กิจวัฒนา ปฏิภาณ สุวรรณกิจยินดี ศุภณัฐ สุทธิศิริกุล และณัฐภัทร์ เพียรอานุภาพ นิสิตภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เปิดเผยว่ารางวัลดังกล่าวจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล…

จุฬาฯ วิจัยพบปริมาณสาร THC ในเครื่องดื่มกัญชาเกินกำหนด เตือนผู้บริโภคระวัง จี้รัฐควบคุม

อาจารย์ชีวเคมี จุฬาฯ เผยผลวิจัย พบเครื่องดื่มกัญชาที่สุ่มตรวจกว่า 30 % มีปริมาณสาร THC เกินกำหนด เตือนผู้บริโภคดื่มแต่น้อย เด็กไม่ควรดื่ม แนะรัฐออกมาตรการควบคุม สื่อสารทั้งคุณและโทษของกัญชา หลังจากที่กัญชาและกัญชงถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติด เปิดทางสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจ ตลาดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาก็คึกคักและขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีทั้งชากัญชา กาแฟกัญชา ตลอดจนตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติที่จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีกัญชาผสม ปัจจุบัน กัญชาจึงกลายเป็นเครื่องดื่มที่เข้าถึงง่ายและกระจายสู่ทุกกลุ่มผู้บริโภค  ข้อมูลจากการประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) เพื่อการพัฒนาศักยภาพการวิจัย และนักวิชาการการเสพติด ครั้งที่ 9 ที่ผ่านมา (กุมภาพันธ์ 2565) เผยว่าคนไทยที่ใช้กัญชามีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ เกือบเท่าตัว…

รวมค่าเทอมคณะวิศวกรรมศาสตร์ / ลิงก์ 38 มหาวิทยาลัย!

ถ้าให้ทุกคนนึกชื่อคณะที่เป็นที่รู้จักมาสัก 10 ชื่อ พี่ออมขอเดาว่าหนึ่งในนั้นก็คงจะมี คณะวิศวกรรม เป็นหนึ่งในคำตอบกันใช่ไหมล่ะคะ วันนี้พี่ออมจะพาไปดูกันว่าคณะวิศวกรรมระดับปริญญาตรีของแต่ละมหาวิทยาลัย เปิดสอนในสาขาวิชาไหน และมีค่าเทอมเท่าไหร่กันบ้าง พร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วไปดูกันเลย!   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 13 สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเรือ, วิศวกรรมยานยนต์, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมทรัพยากรธรณี, วิศวกรรมปิโตรเลียม, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมสำรวจ, วิศวกรรมโลหการและวัสดุ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ค่าเล่าเรียน : 25,500…

iHub จุฬาฯ เร่งสร้างสตาร์ทอัพพันธุ์ใหม่ เคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่สากล

จุฬาฯ ชู CU iHub ผลิตบัณฑิตคุณภาพ สตาร์ทอัพพันธุ์ใหม่ ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 ประเทศเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ด้วยนวัตกรรม สำเร็จแล้วด้วยสินค้านวัตกรรมมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท ปัจจุบัน แนวโน้มการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก (Global trend) ยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรม ดังเห็นได้จาก ความต่อเนื่องในการผลักดันนโยบายของหลายประเทศ เช่น นโยบาย Made in China 2025 ของจีน อเมริกาก็ไม่แพ้กันด้วยนโยบาย Manufacturing USA ส่วนญี่ปุ่นก็ประกาศ Society 5.0 เกาหลีใต้ใช้แนวทาง I-Korea 4.0…

จุฬาฯ พัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-LAMP แบบ 3 ยีนครั้งแรกในไทย แม่นยำ ย่อมเยา ใช้ง่ายในชุมชน

  รศ.ดร.นราพร สมบูรณ์นะ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าโครงการพัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-LAMP เผยถึงความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-LAMP ที่พัฒนาขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัยโควิด-19 เช่นเดียวกับวิธี Real Time PCR  ที่เป็นที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน  โดยได้เพิ่มความพิเศษในการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสแบบ 3 ยีนซึ่งครอบคลุมวงจรชีวิตของไวรัส ทำให้มีความไวในการตรวจสูง ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการตรวจที่ยุ่งยาก ไม่มีราคาแพงเหมือน Real Time PCR  สามารถตรวจเชื้อโควิด-19 ได้ทั้งจากโพรงจมูก ลำคอ รวมถึงน้ำลายและวัตถุต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อโควิด-19…

จุฬาฯ มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง การจัดการนวัตกรรมตามมาตรฐาน ISO 56002:2019

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 56002:2019 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute – MASCI) ซึ่งเป็นผลจากการประเมินระบบการจัดการนวัตกรรมของสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn School of Integrated Innovation: ScII) นับเป็นหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยและน่าจะเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว มาตรฐาน ISO 56002: 2019 จัดตั้งขึ้นโดยองค์การ ISO (the International Organization for Standardization) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อสนับสนุนให้มีมาตรฐานการจัดการระบบนวัตกรรม…

สานฝันสู่โอลิมปิก โครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาฯ หนุนเยาวชนไทยสู่ระดับโลก พร้อมเตรียมเปิดรับในระบบ TCAS เร็ว ๆ นี้

ศิษย์เก่าจากทำผลงานน่าภาคภูมิใจให้ประเทศในการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก 2020 และอีกหลายรายการการแข่งขันในช่วงกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา บทพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมเยาวชนให้พัฒนาความเป็นเลิศด้านการกีฬาและวิชาการคณะต่างๆ ในรั้วจามจุรี  เปิดรับเยาวชนที่มีความทักษะการกีฬากว่า 30 ชนิดกีฬา เข้าร่วมโครงการทุกปี ผลงานของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก 2020 ที่ผ่านมา เผยให้เห็นความก้าวหน้าของการกีฬาประเทศไทยที่นับวันจะไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ในเวทีโลก ทั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิใจที่ศิษย์เก่าจากโครงการพัฒนากีฬาชาติ จุฬาฯ จำนวน 9 คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันและทำผลงานได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะ พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทนนิส) ที่คว้าเหรียญทองเทควันโดเหรียญแรกมาให้กับประเทศไทยได้สำเร็จ ส่วนอีก 8 คน แม้จะไม่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันแต่ก็แสดงให้เห็นทักษะการกีฬาอันโดดเด่นที่เข้าใกล้ฝันโอลิมปิกขึ้นเรื่อยๆ  อาทิ อิศราภา…