สรุปมาตรการการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดภาคเรียน 2563

  เริ่มแล้วสำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ปี 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลังจากที่สถานศึกษาต่างๆ จำเป็นต้องปิดและเลื่อนการเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการจัดประชุมขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียน และการกำกับติดตามประเมินผล การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา โดยมีเอกสารสรุปมาตรการการเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดภาคเรียน 2563 ซึ่งมีมาตรการและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้ -มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน และในระหว่างเปิดเรียน -การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Reopening) -แจ้งสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตาม “คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด…

ดาวน์โหลดเลย รายงาน“เรียนออนไลน์ยุคโควิด-19 : วิกฤตหรือโอกาสการศึกษาไทย” กระทรวงศึกษาธิการ

  เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สถานศึกษาทั่วประเทศต้องปิดสถานศึกษาและไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทางกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านการใช้ช่องทีวีดิจิทัลและการเรียนรู้เสริมผ่านโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งหลังจากทำการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาก็พบทั้งปัญหาและข้อดี-ข้อเสียของการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว   รายงานฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อติดตามสภาพและความเคลื่อนไหว รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีขอบเขตการศึกษา ครอบคลุมนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางและหลักการในการจัดการศึกษาทางไกล โดยการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ การสอบถาม การสัมภาษณ์ จนได้ข้อมูลต่าง ๆ นามาวิเคราะห์ และเรียบเรียงออกมาเป็นรายงาน “เรียนออนไลน์ยุคโควิด-19 :…

“สวนสุนันทา” มอบ 220 ทุน บรรเทาความเดือดร้อนนักศึกษาจาก COVID-19

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมอบข้าวสารปันสุข ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย…

“กสศ.- Shrewsbury- JD Central” ประกาศผลความสำเร็จ พลังแห่งความร่วมมือ – Equity Partnership นร.ไทย-นานาชาติ “ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์” เปิดประสบการณ์ขายของออนไลน์จริง“ อีคอมเมิร์ซ-การตลาดออนไลน์” ต่อยอดทุนเสมอภาค นำสินค้าใหม่ จำหน่ายผ่าน JD Central

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ณ  Zen Gallery ชั้น 8 Central World กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ร่วมกับโรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury และ บริษัท JD Central จัดพิธีมอบรางวัล “Equity Partnership’s School Network: กระบวนการ สร้าง-ขาย-ขยายฝัน ก่อเกิดผลิตภัณฑ์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เปิดโอกาสทางการศึกษา” ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership) โดยความร่วมมือของ กสศ. โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ บริษัท JD Central ร่วมกันต่อยอดโครงการทุนเสมอภาค สร้างกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับทักษะใน ศตวรรษที่ 21 เรียนรู้ ระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายตลาดวาดฝัน จำนวน 10 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีในชุมชนของโรงเรียนต่างจังหวัด ซึ่ง กสศ. สนับสนุนกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไทย โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ และ…

SPU สุดปลื้ม! ทีม นศ.นิเทศฯ จัดงาน EVENT ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่”63 ONLINE สุดคูลลล!!

ม.ศรีปทุม สุดปลื้ม ภายหลังเห็นทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 1 – 4  กว่า50 คน ภายใต้ทีม “Sim Agency” แสดงศักยภาพในการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่”63 ออนไลน์ ได้อย่างสุดยอดไม่แพ้มืออาชีพ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า SPU วันนี้สุดปลื้มที่ได้เห็นทีมนักศึกษาคณะนิเทศศาตร์ 50 กว่าคน มีตั้งแต่นักศึกษาชั้นปี 1-4 ได้รวมทีมในการดำเนินการจัดงานอีเว้นท์ SPU Live live like ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่”63 online ในครั้งนี้ เบื้องหลังการทำงานโปรเจ็กต์นี้ เหล่านักศึกษาทีม Sim Agency ได้ช่วยกันระดมความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่การนำเสนอไอเดีย ออกแบบ เชิญแขก…

สุดเจ๋ง!!! นศ.นิเทศหอการค้าคว้ารางวัลงานโฆษณาสั้นประเทศญี่ปุ่น

ผ่านพ้นไปล่าสุดงานประกวดโฆษณาสั้น 30 วินาที JIMOT CM REPUBLIC 2019 IN THAILAND ภายใต้หัวข้อ “พลังของท้องถิ่นสู้อนาคต” ร่วมสร้างอนาคตด้วยมือของเรา สืบสานและแสดงพลังแห่งความเป็นไทยในท้องถิ่นตัวเอง ที่เหมือนกับเป้าหมายของ SDGs ต่อไปยังเด็กๆ และผู้คนในอนาคตด้วยพลังโซเชียล ภายใต้การสนับสนุน Yoshimoto Entertainment Thailand จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักศึกษาทั่วประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและความสามารถด้านการทำโฆษณาสู่สายตาทั่วโลก นายปริญญา ศาสนเที่ยง (น้องมอส) คณะนิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมสื่อสารมวลชน เอกภาพยนตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย…

พาไป! ทำความรู้จัก “น้องมายด์ ธนวรรณ” สาวสวย นักกฎหมายจากรั้วนิติศาสตร์ ศรีปทุม กับมุมมองชีวิตคิดบวก+

วันนี้จะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสาวสวยนักกฎหมาย “น้องมายด์ ธนวรรณ ต่อช่อฟ้า” นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับมุมมองการใช้ชีวิตแบบคิดบวก + สาวสวย นักกฎหมาย กับ มุมมองการใช้ชีวิตแบบ คิ ด บ ว ก + นิสัยส่วนตัว : เฟรนด์ลี่ คุยง่าย เป็นกันเอง มีความมั่นใจและรักสัตว์มากๆ เลยค่า งานอดิเรกยามว่าง : ดูซีรี่ย์ ฟังเพลง ร้องเพลง อ่านหนังสือ และที่ขาดไม่ได้คือ…

ดาวน์โหลดเลย…แนวทางจัดการเรียนการสอนรร.สังกัดสพฐ. ในช่วงวิกฤติ COVID-19

  อย่างที่เราทราบกันดีว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้สถานศึกษาจำเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปจากกำหนดเดิม และจะทำการเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่กำลังจะถึงนี้ โดยก่อนการจะเปิดภาคเรียนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดได้ทำ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563” เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้จะมีตั้งแต่การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูลสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาและนักเรียนในการเปิดภาคเรียน รวมไปถึงรูปแบบการสอน และการรับมือกรณีเกิดการแพร่ระบาด   ตัวอย่างเนื้อหาในคู่มือ   โดยสำหรับสถานศึกษา ครู…

เปิดตัวนวัตกรรมสื่อเสมือนจริง AR เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แนวใหม่ จากสพฐ.

  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ   โดยในงานนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)…

“เหตุผลเหมือนกัน แต่ทำไมข้อสรุปต่างกัน” โดยอ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

บันทึก LIVE สด รายการห้องเรียนอารมณ์ดี “เหตุผลเหมือนกัน แต่ทำไมข้อสรุปต่างกัน” โดยอาจารย์วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ เหตุผลเหมือนกัน แต่ทำไมข้อสรุปต่างกัน Posted by Wiriyah Eduzones on Wednesday, 3 June 2020