“เหตุผลเหมือนกัน แต่ทำไมข้อสรุปต่างกัน” โดยอ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

บันทึก LIVE สด รายการห้องเรียนอารมณ์ดี

“เหตุผลเหมือนกัน แต่ทำไมข้อสรุปต่างกัน”

โดยอาจารย์วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.