ข่าวเด่น-Hilight

นักเรียน

ทุนดีดี

ครู

ก.ค.ศ. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์สรรหา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565

ก.ค.ศ. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์สรรหา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565

. การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 . อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ : ที่ ศธ0206.6-902

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกประกาศ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) . อ่านได้ที่ : แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2566 – 2570) ของ สพฐ.

รวมประวัติ 12 มหาวิทยาลัย ที่ได้ชื่อพระราชทาน จากในหลวง ร.9

รวมประวัติ 12 มหาวิทยาลัย ที่ได้ชื่อพระราชทาน จากในหลวง รัชกาลที่ 9

เคยสงสัยที่มาของแต่ละชื่อมหาวิทยาลัยกันบ้างไหมคะ? วันนี้ทาง Eduzones จะมาเล่าที่มาของมหาวิทยาลัยที่มีที่มาชื่อในแบบเดียวกัน คือ ได้รับพระราชทานชื่อจาก “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ไปดูกันเลย!…

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำไมถึงย่อว่า ม.อ. ?

ทุกคนอาจจะคุ้นชินกับชื่อย่อมหาวิททยาลัยที่ย่อตามชื่อเต็ม อย่างเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ย่อกันว่า มก. มหาวิทยาธรรมศาสตร์ก็เรียกกันว่า มธ. แต่เอ๊ะ…

ข่าวล่าสุด

ก.ค.ศ. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์สรรหา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565

ก.ค.ศ. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์สรรหา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565

. การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565 . อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ : ที่…

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกประกาศ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) . อ่านได้ที่ : แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2566 – 2570) ของ สพฐ.

รวมประวัติ 12 มหาวิทยาลัย ที่ได้ชื่อพระราชทาน จากในหลวง ร.9

รวมประวัติ 12 มหาวิทยาลัย ที่ได้ชื่อพระราชทาน จากในหลวง รัชกาลที่ 9

เคยสงสัยที่มาของแต่ละชื่อมหาวิทยาลัยกันบ้างไหมคะ? วันนี้ทาง Eduzones จะมาเล่าที่มาของมหาวิทยาลัยที่มีที่มาชื่อในแบบเดียวกัน คือ ได้รับพระราชทานชื่อจาก “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ไปดูกันเลย! 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : พ.ศ. 2510 เมื่อปี พ.ศ. 2505…

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำไมถึงย่อว่า ม.อ. ?

ทุกคนอาจจะคุ้นชินกับชื่อย่อมหาวิททยาลัยที่ย่อตามชื่อเต็ม อย่างเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ย่อกันว่า มก. มหาวิทยาธรรมศาสตร์ก็เรียกกันว่า มธ. แต่เอ๊ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำไมถึงย่อว่า ม.อ. ? แตกต่างจากที่อื่นกันละ บอกเลยว่าเรื่องนี้มีเหตุผล . สมัยก่อตั้งมหาวิทยาลัยในปี…