ข่าวเด่น-Hilight

นักเรียน

ทุนดีดี

ครู

มทร.ธัญบุรี คว้า 11รางวัล จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

มทร.ธัญบุรี คว้า 11รางวัล Special Prize on Stage 1 รางวัล ,Gold 5 รางวัล,Silver 3 รางวัล และ รางวัลพิเศษ 2 รางวัล…

สสวท. เชิญครูอบรมใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาประเมินผลทางการศึกษา เชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจด้านการประเมิน PISA หรือระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สมัครอบรม “หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2” อบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 ชั่วโมงเรียน 7 ชั่วโมง สมัครแล้วอบรมได้เลยที่ https://ipst.me/OnlineCourse2_PISAitems สอบถามหลักสูตรอบรมที่อีเมล ea.training@ipst.ac.th สอบถามระบบอบรมครู สสวท. ที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th

องค์กรครูร้อง”บิ๊กอุ้ม” มติ กพฐ.เปลี่ยนแปลงหลักสูตร จาก 8 กลุ่มสาระเหลือ”อ่าน-คิด-ชีวิต”

14 มิถุนายน 2567  นายสานิตย์ พลศรี นายกสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ตนได้ทำหนังสือถึง…

มากกว่าการเป็นครู คือเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Facilitation

Facilitation เป็นกระบวนการที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (Facilitator) หรือเรียกสั้นๆว่า “FA” ซึ่งมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการออกแบบกิจกรรม…

ข่าวล่าสุด

สสวท. พาทำความเข้าใจ “ร่องรอยดิจิทัล” คืออะไร ทำไมควรรู้เท่าทัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พาน้องๆไปรู้รอบตอบโจทย์ทันโลกกับ คลังภาพสื่อการเรียนรู้หัวข้อ “ร่องรอยดิจิทัล (Digital Footprint )” ร่องรอยที่ผู้ใช้กระทำการต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้งานอัปโหลดข้อมูลส่วนตัว ไฟล์งาน รูปภาพในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ การใช้งานสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต…

ม.อ.ตรัง ร่วมกับ Huawei นำร่องฝึกอบรม ภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy ขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ บริษัท Huawei เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมอบรมนำร่องภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy เตรียมเปิดหลักสูตรด้าน IT Infrastructure และเทคโนโลยี พร้อมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ PSU-Huawei ICT Academy เพื่อร่วมผลักดันและขับเคลื่อนกำลังคนด้านดิจิทัล ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า…

สุดเจ๋ง ! น.ศ.สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้า สอบผ่านใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ปัจจุบันสิ่งสำคัญที่ผู้แนะนำการลงทุนต้องมี คือ ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC License ผู้ที่มีใบอนุญาตสำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ถือเป็นใบอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. มอบให้ โดยได้รับความเห็นชอบเป็น IC จาก ก.ล.ต. ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่จากต้นสังกัดที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นใบรองรับการทำงานสำหรับอาชีพทางการเงิน ซึ่งผู้แนะนำจะต้องมีความรู้และการแนะนำที่ถูกต้อง ที่สำคัญด้านความน่าเชื่อถือและความไว้ใจในการใช้บริการ ล่าสุดสาขาการเงินการลงทุน…