ข่าวเด่น-Hilight

นักเรียน

ทุนดีดี

ครู

สสวท. หนุนศึกษานิเทศก์อบรมพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้ วิทย์ คณิต เทคโนโลยี สมัครได้ถึง 30 พฤษภาคมนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญศึกษานิเทศก์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ อบรมออนไลน์ฟรีหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้เป็นพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนความรู้ด้านเนื้อหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge) แนวทางการวัดและประเมินผล   ที่เน้นสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน เทคนิคการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) อบรมระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน –…

สพฐ.เร่งขยายผล ร.ร.คุณธรรม ปูพรม 245 เขตพื้นที่การศึกษา เข้าถึงเด็กไทยเกือบ 7 ล้านคน

สพฐ. ร่วมเสวนา มูลนิธิยุวพัฒน์ “ก้าวสู่โลกยุคใหม่ด้วยหัวใจซื่อสัตย์” เดินหน้าขยายผล “โรงเรียนคุณธรรม” ปูพรมทั่วประเทศ 245 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดสพฐ. เข้าถึงเด็กเกือบ 7 ล้านคน ยกระดับเด็กไทยเก่งและดี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ…

โค้งสุดท้ายอบรมฟรี “การใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา” จุดประกายครูนำ PISA สู่ชั้นเรียน พลาดไม่ได้ถึง 31 พฤษภาคมนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญครูและบุคลากรการศึกษาอัปเดตความรู้กับการอบรมออนไลน์หลักสูตร อบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน PISA เรียนรู้และฝึกการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA รวมทั้งมองเห็นแนวทางการส่งเสริมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในชั้นเรียน เนื้อหาประกอบด้วย โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กรอบการประเมิน PISA ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA  ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่การทำข้อสอบในระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่  การประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทาง PISA และการนำการประเมิน PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน จำนวน 7 ชั่วโมงเรียน ดูรายละเอียด สมัครและอบรมฟรีได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567 ที่ ระบบอบรมครู สสวท. https://learn.teacherpd.ipst.ac.th/courses/course-v1:IPST+NA005+2024-1/about สอบถามที่อีเมล ea@ipst.ac.th

ข่าวล่าสุด

สสวท. หนุนศึกษานิเทศก์อบรมพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้ วิทย์ คณิต เทคโนโลยี สมัครได้ถึง 30 พฤษภาคมนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญศึกษานิเทศก์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ อบรมออนไลน์ฟรีหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้เป็นพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนความรู้ด้านเนื้อหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge) แนวทางการวัดและประเมินผล   ที่เน้นสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน เทคนิคการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) อบรมระหว่างวันที่ 1…

สพฐ.เร่งขยายผล ร.ร.คุณธรรม ปูพรม 245 เขตพื้นที่การศึกษา เข้าถึงเด็กไทยเกือบ 7 ล้านคน

สพฐ. ร่วมเสวนา มูลนิธิยุวพัฒน์ “ก้าวสู่โลกยุคใหม่ด้วยหัวใจซื่อสัตย์” เดินหน้าขยายผล “โรงเรียนคุณธรรม” ปูพรมทั่วประเทศ 245 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดสพฐ. เข้าถึงเด็กเกือบ 7 ล้านคน ยกระดับเด็กไทยเก่งและดี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา…

TCAS67 รอบ 4 Direct Admission มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักศึกษา 463 ที่นั่ง

ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี การรับนักศึกษาTCAS4 Direct Admission ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.6…