ข่าวเด่น-Hilight

นักเรียน

ทุนดีดี

ครู

สวัสดิการครูที่คุณครูควรมีคืออะไร จากการสำรวจของ EDUZONES

อาชีพครูเป็นอาชีพที่ถูกสังคมมองว่าเป็น “ผู้เสียสละ” ที่ต้องทำงานอุทิศตนเพื่อให้ลูกศิษย์ไปถึงฝั่งฝัน ซึ่งนอกจากงานด้านการสอนแล้วยังมีภาระงานอื่นอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเอกสาร การอบรม การทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือเตรียมการประเมินต่าง ๆ ในทางกลับกันสวัสดิการครูที่ควรได้รับกลับไม่สอดคล้องกับภาระงานของครู ซึ่งสวัสดิการข้าราชการ คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ราชการในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กร เพื่อช่วยให้ความมั่นคง และเป็นขวัญกำลังใจของข้าราชการในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล วันนี้เราได้รวบรวมความคิดเห็นของคุณครูในชุมชน EDUZONES หัวข้อ…

สพฐ. จับมือ สสวท. อบรมครูออนไลน์เลือกได้ 3 หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง” รุ่นที่ 5

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง” (Coding for Teacher Plus: C4T Plus) รุ่นที่ 5 เลือกอบรมได้ 3 หลักสูตร คือ 1. การเขียนโปรแกรม Scratch 2. การเขียนโปรแกรมภาษา Python และ 3. วิทยาการข้อมูล…

“ธนกรณ์ ศิลาโชติ ” ทุ่มกายใจเพื่อศิษย์ ครูดีพลังแห่งแผ่นดิน ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ ศิลปากร

นายธนกรณ์ ศิลาโชติ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันการศึกษา…

มบส. เปิดอบรมสมุนไพรสำหรับครูฟรี

สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) เปิดรับครูหรืออาจารย์ระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา เข้าอบรมฟรี “หลักสูตรอบรมความรู้สมุนไพรสำหรับครู รุ่นที่ 1”…

ข่าวล่าสุด

จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 23 ในหัวข้อ “Rethinking Soft Power with Place Branding”

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการเสวนาวิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 23 เรื่อง“Rethinking Soft Power with Place Branding”…

2,202 ที่นั่ง รอบ 3 Admission “สวนสุนันทา” เปิดระบบรับสมัคร 6 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS’67 รอบ 3  Admission เริ่ม 6-12 พฤษภาคม 2567 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th จำนวนรับสมัคร 2,202 ที่นั่ง เกณฑ์การรับสมัครadmissionสวนสุนันทา…

ม.เทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ ให้ทุนคนไทยไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ แห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567…

10 คำแนะนำการเลือกอันดับ TCAS67 รอบ3 สำหรับน้องๆ dek67

10 คำแนะนำการเลือกอันดับ #TCAS67 รอบ3 สำหรับน้องๆ #dek67 #เด็กซิ่ว พี่แฮนด์จะมาแนะนำในภาพรวมนะครับ เพื่อให้น้องๆได้มีข้อมูล เผื่อไว้ได้อ่านเตรียมตัวกันก่อนที่จะเลือกอันดับ เลือกคณะกันในเดือนหน้านะครับ พีแฮนด์จะมาแนะนำในภาพรวมนะครับ เพื่อให้น้องๆได้มีข้อมูล เผื่อไว้ได้อ่านเตรียมตัวกันก่อนที่จะเลือกอันดับ เลือกคณะกันในเดือนหน้า ซึ่งน้องๆต้องไปศึกษารายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อโอกาสของน้องๆเองนะครับ.1. การเลือกมี 10 อันดับ #ติดตามลำดับที่เลือก ที่เดียวเท่านั้น!…