ข่าวเด่น-Hilight

นักเรียน

ทุนดีดี

ครู

ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ได้รับแต่งตั้ง นั่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

   ” ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย “ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป … คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่…

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหาร : สมัคร 1 - 22 มกราคม 2566

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหาร : สมัคร 1 – 22 มกราคม 2566

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหาร : สมัคร 1 – 22 มกราคม 2566 . รายละเอียด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์ทหาร หลักสูตรการเรียน และการใช้ชีวิตของนักเรียนแพทย์ทหาร / มีกิจกรรมฐาน…

ข่าวล่าสุด

เรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) สวนสุนันทา กับ 3 สถาบันชั้นนำ เทียบโอนได้ เรียนแค่วันอาทิตย์วันเดียว

สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ITBS LOGISTICS ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ….เรียนวันอาทิตย์วันเดียว….. สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ครึ่ง% เรียนกับเรา…ได้อะไร…

ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ได้รับแต่งตั้ง นั่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

   ” ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย “ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ……

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหาร : สมัคร 1 - 22 มกราคม 2566

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหาร : สมัคร 1 – 22 มกราคม 2566

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหาร : สมัคร 1 – 22 มกราคม 2566 . รายละเอียด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์ทหาร หลักสูตรการเรียน และการใช้ชีวิตของนักเรียนแพทย์ทหาร…

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เปิดตัวแนวทางพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบภายใต้การเรียนการสอนแบบองค์รวม เพื่อเสริมสร้างความพร้อมสู่อนาคตให้กับโรงเรียนในประเทศไทย

งาน Empowering Today’s Learners for Tomorrow’s Challenges ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University Press: OUP) ร่วมกับหน่วยงานวัดระดับการศึกษานานาชาติ OxfordAQA ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้มีการเปิดตัวแนวทางพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole-School Approach: WSA) ภายใต้การเรียนการสอนแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตนักเรียนเป็นหลักสำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 2-19 ปี โดยแนวทางดังกล่าวเป็นการผสาน…