ข่าวเด่น-Hilight

นักเรียน

ทุนดีดี

ครู

รวมวันสำคัญ เดือนธันวาคม

รวมวันสำคัญ เดือนธันวาคม

เผลอแปปเดียวก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2565 กันแล้วนะคะ และแน่นอนว่าต้นเดือนแบบนี้ Eduzones  ขอมารวบรวมวันสำคัญทั้งของไทยและต่างประเทศภายในเดือนนี้มาฝากกันค่ะ พร้อมแล้วไปดูกันเลย! . 1 ธันวาคม : วันเอดส์โลก / วันต้านเอดส์โลก / วันดำรงราชานุภาพ 2 ธันวาคม…

สสวท. อบรมออนไลน์ครูวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ เพิ่มทักษะความรู้ครูคนเก่งไม่จำกัดจำนวน สมัครได้ถึง 26 ธันวาคมนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครคุณครูอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ “การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) ปีงบประมาณ 2566” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 30, 31 มกราคม และ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สมัครต้องสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 โดยเป็นคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่จำกัดจำนวน) ซึ่งโรงเรียนได้นำกิจกรรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบไปใช้ในโรงเรียนด้วย สมัครฟรีได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ธันวาคม 2565 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลด ใบสมัครที่เฟซบุ๊ก โครงการ GLOBE  https://www.facebook.com/globethailand2015 ส่งแบบตอบการรับการอบรมที่ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองเรียบร้อยแล้วที่ essipst@gmail.com

ข่าวล่าสุด

รวมวันสำคัญ เดือนธันวาคม

รวมวันสำคัญ เดือนธันวาคม

เผลอแปปเดียวก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2565 กันแล้วนะคะ และแน่นอนว่าต้นเดือนแบบนี้ Eduzones  ขอมารวบรวมวันสำคัญทั้งของไทยและต่างประเทศภายในเดือนนี้มาฝากกันค่ะ พร้อมแล้วไปดูกันเลย! . 1 ธันวาคม : วันเอดส์โลก / วันต้านเอดส์โลก / วันดำรงราชานุภาพ…

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร – กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

ทุนให้ข้าราชการไทย อาจารย์และนักวิจัย ฝึกอบรมระยะสั้นภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation Programme ของรัฐบาลอินเดีย

ทุนฝึกอบรมระยะสั้นภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation Programme ของรัฐบาลอินเดีย ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากรัฐบาลอินเดียเสนอจะให้ทุนสำหรับข้าราชการไทย อาจารย์และนักวิจัย เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร Introductory…

สสวท. อบรมออนไลน์ครูวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ เพิ่มทักษะความรู้ครูคนเก่งไม่จำกัดจำนวน สมัครได้ถึง 26 ธันวาคมนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครคุณครูอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ “การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) ปีงบประมาณ 2566” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 30, 31 มกราคม และ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สมัครต้องสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 โดยเป็นคุณครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่จำกัดจำนวน) ซึ่งโรงเรียนได้นำกิจกรรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบไปใช้ในโรงเรียนด้วย สมัครฟรีได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ธันวาคม 2565 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลด ใบสมัครที่เฟซบุ๊ก โครงการ GLOBE  https://www.facebook.com/globethailand2015 ส่งแบบตอบการรับการอบรมที่ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองเรียบร้อยแล้วที่ essipst@gmail.com