ข่าวเด่น-Hilight

นักเรียน

ทุนดีดี

ครู

สภาศิลปินสร้างสรรค์ จัดประกวดทูตสงกรานต์แห่งประเทศไทย - ปิดรับสมัครเมื่อครบ 20 คน/ภาค

สภาศิลปินสร้างสรรค์ จัดประกวดทูตสงกรานต์แห่งประเทศไทย – ปิดรับสมัครเมื่อครบ 20 คน/ภาค

สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม และองค์กรภาคีเครือข่าย ค้นหาเพชรเม็ดงามของประเทศไทย กำลังเริ่มต้นขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหน ก็สามารถชิงชัยเพื่อเป็นที่สุดของประเทศ ทูตสงกรานต์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 รับสมัคร 2 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป **เมื่อครบ 25คน/ภาค จะปิดรับสมัครทันที .…

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #TCAS66 รอบ 2 #QUOTA – หมดเขต 31 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #TCAS66 รอบ 2 #QUOTA – หมดเขต 31 มีนาคม 2566 . คณะที่เปิดรับ วิทยาลัยพัฒนามหานคร การบริการธุรกิจการบิน 40 คน การบริหารจัดการเมือง 30…

สมศ. ชู 3 นโยบาย อัปเกรดมาตรฐานผู้ประเมินภายนอก สร้างความมั่นใจสถานศึกษาทั่วประเทศ

สมศ. เดินหน้ายกระดับมาตรฐานผู้ประเมินภายนอก ภายใต้ 3 บทบาทหน้าที่หลัก “ประเมินแม่นยำ – ก้าวทันเทคโนโลยี…

สรุปความคิดเห็น กฎระเบียบอะไรในโรงเรียน…ที่อยากให้เปลี่ยนแปลงมากที่สุด

สำรวจกฎระเบียบในโรงเรียนที่ชาวชุมชน Eduzones อยากให้เปลี่ยนแปลงมากที่สุด สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ชุมชน Eduzones ของเรา ได้รวบรวมผลสำรวจความคิดเห็นประเด็น…

ข่าวล่าสุด

สดใสรับปิดเทอมความรู้เพิ่มเติมอ่านฟรี นิตยสาร สสวท. ออนไลน์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนน้อง ๆ และคุณครูอ่านเสริมความรอบรู้กับนิตยสาร สสวท. ฉบับใหม่ สดใสรับปิดเทอมแล้วไปสนุกกับกิจกรรม “ร้อนก็เป็นเย็นก็ได้และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม” เสริมความรู้ด้วย “การจัดการเรียนรู้เนื้อหาชีววิทยาในระดับประถมศึกษา” ทำความรู้จักกับ “แพลตฟอร์ม AI สู่การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ในชั้นเรียน” พลาดไม่ได้ต้องไปเยี่ยมชม “โครงงานสะเต็มศึกษา…

หลักสูตรใหม่ มช. “การออกแบบอุตสาหกรรม” ผสานองค์ความรู้จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเข้มแข็ง

“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม” หลักสูตรใหม่ล่าสุด จากความร่วมระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้สองศาสตร์เข้าด้วยกัน ระหว่าง หลักการคิดและออกแบบการสร้างสุนทรียความงามเพื่อผู้คนและชุมชน และการนำเทคโนโลยี การพัฒนาวัสดุ และการสร้างความยั่งยืนที่เป็นมีต่อสิ่งแวดล้อม สู่การสร้างปรัชญาของหลักสูตร ที่มุ่งผลิตบัณฑิต การออกแบบอุตสาหกรรม ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมจากบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์…

ราชมงคลพระนคร เปิดสาขาผู้ประกอบการ เน้นคิดสร้างสรรค์ – เข้าใจโลกธุรกิจยุคใหม่

โลกในทตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ดังนั้นระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ทันกับโลกอาชีพ โดยเฉพาะโลกธุรกิจในปัจจุบันที่มีความท้าทายในหลากหลายมิติ ทั้งสภาวะสงคราม เศรษฐกิจถดถอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) นับเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรอบรู้ มีความสามารถในการปรับตัวให้พร้อมต่อความต้องการของตลาดอาชีพในอนาคต โดยในปีการศึกษา 2566 เปิดหลักสูตรใหม่…

สาขาธุรกิจการแสดง ม.หอการค้าไทย จัดแสดงละครเวที แดนซ์ เธียเตอร์ สุดยิ่งใหญ่ พร้อมเชิญชวนรับชมฟรี

สาขาศิลปะและธุรกิจการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำหนดสร้างโปรเจกต์ละครเวทีครั้งใหม่ ในรูปแบบ Dance Theater ซึ่งเป็นการผสมผสานการเต้นร่วมสมัย เข้ากับรูปแบบละครเวทีอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งถือเป็นโครงการใหญ่ทางสาขา ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทุกระดับชั้นร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานการแสดงชิ้นนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยฉาก แสง สี เสียง คอสตูม…