ข่าวเด่น-Hilight

นักเรียน

ทุนดีดี

ครู

ประชุม ‘วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย’ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพทางวิศวกรรม เน้นส่งเสริมนวัตกรรม และความร่วมมืออย่างยั่งยืน

วิศวกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรี จัดประชุม ‘วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย’ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพทางวิศวกรรม เน้นส่งเสริมนวัตกรรม และความร่วมมืออย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย The Conference on…

ดาวน์โหลดแบบฝึก PISA มุ่งพัฒนาทักษะเด็กไทย

ศูนย์ PISA สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA พร้อมทั้งคู่มือการใช้แบบฝึกหัด เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีสื่อที่จะช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียน ในขณะเดียวกันเพื่อให้ผู้เรียนได้มีสื่อสำหรับทบทวนความรู้ . ตามที่ OECD จัดให้มีการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programme for International Student Assessment :…

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6 โดย สพฐ.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา องค์กรแห่งความเป็นผู้นำทางวิชาการ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืนได้แจกเอกสารประกอบการเรียนการสอน ดาวน์โหลดฟรี! สำหรับแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา  โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์ด้านล่างหรือคลิกเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์…

10 หน่วยงานที่ครูติดตาม แล้วจะไม่ตกเทรนด์

อย่างที่ทราบกันดีว่า บทบาทหน้าที่ของครูในยุคปัจจุบัน ไม่ได้มีเพียงแค่ “การสอนหนังสือ” แต่ยังมีภาระหน้าที่ต่างๆที่ครูต้องจัดการ วันนี้ ทาง Eduzones…

ข่าวล่าสุด

ประชุม ‘วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย’ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพทางวิศวกรรม เน้นส่งเสริมนวัตกรรม และความร่วมมืออย่างยั่งยืน

วิศวกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรี จัดประชุม ‘วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย’ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพทางวิศวกรรม เน้นส่งเสริมนวัตกรรม และความร่วมมืออย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย The…

โครงการ Taro to School 2024 รู้สิ่งใดไม่สู้ รู้เท่าทัน Digital Literacy : Be smart and safe online โรงเรียนนารีนุกูล

“ไอดอล-คนดัง บางครั้งแสดงออกไม่เหมาะสม น้องๆ ต้องแยกแยะให้ได้ เลือกตัวอย่างให้เหมาะตามกาลเทศะ” อ.จิตปภา สุพันธะ (ครูมิกกี้) ได้ให้ข้อคิดกับน้อง ๆ ในโครงการ Taro to School 2024 รู้สิ่งใดไม่สู้…

โครงการ Taro to School 2024 รู้สิ่งใดไม่สู้ รู้เท่าทัน Digital Literacy : Be smart and safe online โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

“น้องๆ ต้องระวังไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับแหล่งที่ไม่น่าไว้วางใจ เพราะผู้ไม่หวังดีอาจนำข้อมูลน้องไปใช้ได้” อ.สุกัญญา โสเก่าข่า (ครูแอน) ได้ให้ข้อคิดกับน้อง ๆ ในโครงการ Taro to School 2024 รู้สิ่งใดไม่สู้ รู้เท่าทัน Digital…

โครงการ Taro to School 2024 รู้สิ่งใดไม่สู้ รู้เท่าทัน Digital Literacy : Be smart and safe online โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

“เด็กทุกวันนี้ อยากรู้เก่งอะไรก็เรียนรู้และฝึกฝนได้ด้วยตัวเองจากโลกแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ความรู้หาง่ายขึ้นทุกวัน” อ.จิตปภา สุพันธะ (ครูมิกกี้) ได้ให้ข้อคิดกับน้อง ๆ ในโครงการ Taro to School 2024 รู้สิ่งใดไม่สู้ รู้เท่าทัน Digital…