อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ปฐมนิเทศ นักศึกษา ม.กีฬากว่างโจว จากจีน พร้อมมั่นใจสร้างผู้นำกีฬามืออาชีพ สู่ตลาดโลก

  มกธ.-ม.กีฬากว่างโจว ร่วมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาไทย-จีน ปริญญาตรี-เอก สาขาวิชาพลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2565     รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี  สาขาวิชาพลศึกษา  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งนักศึกษาจีน  และนักศึกษาไทย  ประจำปีการศึกษา 2565  ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และมหาวิทยาลัยกีฬากว่างโจว (Guangzhou Sport University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาดังกล่าวใช้รูปแบบการปฐมนิเทศออนไลน์  โดยมีที่ปรึกษาอธิการบดี  ผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษา…

สัปดาห์สุดท้าย! Portfolio รอบที่ 1 “สวนสุนันทา” ก้าวสู่อนาคตดี ๆ ก่อนใคร เลือกได้ถึง 30 ก.ย.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ จำนวนที่จะรับ จำแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาที่ศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร 2. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจำนวนรับไม่เป็นไปตามแผนรับ  คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ…

ผู้สูงอายุไทยจะใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมยุคดิจิทัล พบคำตอบได้ในงาน “Inspired Research Talk” แรงบันดาลใจจากงานวิจัยสู่โอกาส 28 ก.ย.นี้

ผู้สูงอายุไทยจะใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมยุคดิจิทัล โอกาสของผู้สูงอายุไทยกับการทำงานด้วยเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมีมากน้อยแค่ไหน พบคำตอบได้จากงาน “Inspired Research Talk” แรงบันดาลใจจากงานวิจัยสู่โอกาส ในหัวข้อ “ยังโอลด์ (Young-Old)… โอกาสบนโลกดิจิทัล” ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 17.00 – 19.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 3 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ – ฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ภาพรวมของสังคมสูงวัยกับเทคโนโลยีดิจิทัล”…

ไม่มีคำว่ายอม ถ้าระฆังยังไม่หมดยก! “เป็ด เชิญยิ้ม-ดร.ธัญญา” ถ่ายทอดประสบการณ์ กีฬา-บันเทิง สู่ ป.เอก ศิลปากร

เป็ด เชิญยิ้ม-ดร.ธัญญา ถ่ายทอดประสบการณ์ กีฬา-บันเทิง สู่ ป.เอก ศิลปากร เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดร.ธัญญา โพธิ์วิจิตร ฉายา “เป็ด เชิญยิ้ม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเมดี้ ไลน์, นักวิชาการของตลก ให้เกียรตินำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้นักศึกษา ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร โดยมี…

รุ่นที่ 4 มาแล้ว! วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เปิดอบรมผู้ดำเนินการสปา ‘Spa Manager’ หลักสูตรมาตรฐานได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอบรม ผู้ดำเนินการสปา Spa Manager รุ่นที่ 4 อนุมัติการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร Spa Manager จัดเพื่อพัฒนาผู้ดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ให้มีความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ คุณภาพ มาตรฐานเทียบเท่าสากล อบรม : 7 – 26 พฤศจิกายน 2565 ค่าสมัคร 13,000 บาท – เรียนจันทร์…

“60 ยังแจ๋ว” ผู้เกษียณอายุสวนสุนันทาอบอุ่น ร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานเกษียณอายุ “60 ยังแจ๋ว” ประจำปี พ.ศ.2565 โดยในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เป็นพิธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายพานพุ่มและพวงมาลัย ลำดับถัดไปเป็นการเชิญผู้เกษียณอายุ ร่วมสักการะและถวายพวงมาลัย หลังเสร็จพิธีการดังกล่าว ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมถ่ายภาพกับผู้เกษียณ บริเวณพระราชานุเสาวรีย์…

3 คณะกรรมาธิการ เดินทางไปร่วมประชุมทวิภาคีและศึกษาดูงานร่วมกัน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

  การเดินทางไปร่วมประชุมทวิภาคีและศึกษาดูงานร่วมกัน 3 คณะกรรมาธิการ เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา 3 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ 2. คณะกรรมาธิการการแรงงาน นำโดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการ 3. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม นำโดย พลเอก…

แต่งตั้ง “รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์” ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 พิจารณาแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา . #SSRU #CIMSSRU

“อธิการบดี สวนสุนันทา” ร่วมกับประธานโครงการหลักสูตร HIDA และคณะ วางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล พร้อมมอบเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

 “อธิการบดี สวนสุนันทา” พร้อมประธานโครงการหลักสูตร HIDA และคณะ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบเงิน 300,000 บาท สมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นายสมชาย อัศวเศรณี ประธานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล หรือ HIDA และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร HIDA รุ่นที่ 1 และ 2 ได้ร่วมกันวางพวงมาลา หน้าพระราชานุสาวรีย์…

ครบถ้วนทันยุค! หลักสูตรไทย – นานาชาติ และ 2 ภาษาไทย-จีน “วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สวนสุนันทา” เปิดรับตรงรอบ 1 Portfolio วันนี้ถึง 30 ก.ย.นี้เท่านั้น

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio (รับตรง) สมัครออนไลน์ได้ที่ >>>>> https://admission.ssru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565 หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต (รหัสสาขา7349) สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสสาขา7350) สาขานวัตกรรมการจัดการ(หลักสูตรสองภาษา ไทย-จีน) แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ(รหัสสาขา7355) แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม(รหัสสาขา7356) แขนงวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (รหัสสาขา7357) สาขาการตลาดดิจิทัล…