อยากเรียนพยาบาลไม่ควรพลาด…ข้อมูลรับตรงวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 4 เหล่าทัพ

  สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาล วันนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลการรับตรงของวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 4 เหล่าทัพ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลทหารบก, วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ, วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และวิทยาลัยตำรวจ ของปีการศึกษา 2563 มาฝากน้องๆ กันค่ะ     วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) เปิดรับจำนวน 100 คน โดยแบ่งเป็น -ทุนกองทัพบก จำนวน 20 คน (รับเฉพาะเพศหญิง) -ทุนส่วนตัว จำนวน…

ประเทศไทยต้องก้าวไปข้างหน้า! พาทัวร์อังกฤษ ผ่าน 3 ประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างแดน กับโปรไฟล์ศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นที่หอบความรู้มาพัฒนาประเทศ

  บริติช เคานซิล ร่วมกับ สถานทูตฯอังกฤษ มอบรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นปี 2020 ด้านผู้ประกอบการ ผู้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพ และผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคม ในยุคที่การแข่งขันในโลกการทำงานสูง ใคร ๆ ต่างก็แสวงหาโอกาสในการอัพดีกรีการศึกษาของตัวเองให้มีความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาโอกาสศึกษาในระดับสูง ในสถาบันที่มีชื่อเสียง รวมถึงการเรียนต่อต่างประเทศ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะเพิ่มโอกาสในการทำงานดี ๆ ให้กับตัวเองได้ และมากไปกว่านั้น ยังมีอีกหลายคนที่ยังสามารถใช้โอกาสทางการศึกษาที่ได้รับ เพื่ออัพดีกรีให้กับสังคมและประเทศไทยอีกด้วย บทความนี้จะพาไปเปิดมุมมองของผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นแห่งปี 2563 ใน 3 สาขา ได้แก่ ดร.ธีระพงศ์ ยะทา นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ…

อาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมด้วย ช่วยกันผลิตหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัย ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มอบหมายให้ สถานศึกษาในสังกัด ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน การยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (Covid 2019) โดยในช่วงเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2563 – ถึง 12 มีนาคม 2563 ได้ทำการมอบหมายให้คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ร่วมเป็นวิทยากร สอนการผลิตหน้ากาก DIY…

เปิดคลาสเรียน-สอนออนไลน์ อาจารย์ม.รังสิต มาตรการปรับตัวสู้โควิด-19

จากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 และรัฐบาลมีการประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว เพื่อควบคุมการระบาดของโรค สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ปรับ “การเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์” แทนการบรรยายในชั้นเรียน อาจารย์พิพัฒน์พงศ์ ยาลังกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และรัฐบาลได้ประกาศขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ในการงดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อไม่เพิ่มการแพร่กระจายของเชื้อโรค และความเสี่ยงเนื่องจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีจำนวนมาก มหาวิทยาลัยรังสิตได้ดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีศูนย์ RSU Cyber University ม.รังสิต ให้คำแนะนำแก่อาจารย์ผู้สอนในเรื่องของการใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือที่เรารู้จักว่า education technology นับได้ว่าปรากฎการณ์ครั้งนี้เสมือนการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ในการปฏิรูปวงการการศึกษาในประเทศไทยก็ว่าได้ ที่บุคลากรทางด้านการศึกษาต้องหันมาใช้เครื่องมือ และนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อและสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาอย่างเต็มรูปแบบในการเรียนการสอนยุคศตวรรษที่ 21 โดยสำหรับโปรแกรมที่อาจารย์ม.รังสิต เลือกนำมาใช้มีทั้ง Zoom, Google…

มช. เร่งช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือ ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและของโลก จะส่งผลต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยเช่นกัน สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้อนุมัติจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัยขึ้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคนให้สามารถศึกษาต่อได้ตามแผนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา แม้จะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่คับขัน มหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมการบรรเทาความเดือนร้อนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบสามารถขยายระยะเวลาหรือขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน (2562) นี้เป็นต้นไป ภายใต้โครงการลดผลกระทบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงค่าหอพักในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้สำรวจจำนวนนักศึกษาและลักษณะของความต้องการความช่วยเหลือระหว่างเดือนเมษายน 2563 – มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ โดยโครงการนี้จะมีผลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบันนี้ในปีการศึกษา 2562 และครอบคลุมการช่วยเหลือนักศึกษาใหม่ที่จะรายงานตัวในปีการศึกษา 2563 นี้ด้วย เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563…

รู้จัก 3 หลักสูตร “วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ – ภาคพิเศษ – คณิตศาสตร์” วิทยาศาสตร์ฯ มธ. สำหรับเด็กศิลป์คำนวณ-เด็กวิทย์

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาไทยหลายแห่ง ได้เปิดกว้างให้เยาวชน ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 “สายศิลป์” เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน “คณะสายวิทยาศาสตร์” เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกแก่น้อง ๆ เยาวชน ให้สามารถวางแผนศึกษาต่อในคณะที่ใช่ และตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด เช่นเดียวกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) หรือ SCI-TU ที่ยินดีต้อนรับน้อง ๆ “สายศิลป์-คำนวณ” เข้ามาศึกษาต่อทั้งใน มธ. ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง เพียงมีคุณสมบัติครบ GPAX ถึงที่กำหนด แต่รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับ จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ติดตามได้จากรายละเอียดดังต่อไปนี้       หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) หลักสูตรที่เปิดสอนใน 2 วิชาเอก คือ ‘คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ’ เรียนรู้ถึงพื้นฐานของศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเข้มข้น เพื่อนำไปต่อยอดเป็นระบบ AI กระบวนการซอฟต์แวร์และการพัฒนา…

8 ธุรกิจมาแรง ปี 2020

ถึงแม้ว่าเพิ่งจะเริ่มต้นปี 2020 แต่ปี2019 ที่ผ่านมา ก็มีแนวโน้มว่าปีนี้ธุรกิจจะต้องปรับตัวอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจโลก สงครามการค้า หรือ แม้กระทั้งสงครามจริงๆ ปีนี้ 2020 น่าจะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแนวโน้มธุรกิจกันอย่างดุเดือด ใครไม่ปรับตัวมีสิทธิ์ลำบากและอาจต้องปิดกิจการไปเลยก็ได้ วันนี้ ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชวนทุกท่านมาลองวิเคราะห์กันว่าเทรนด์ธุรกิจหรือแนวโน้มธุรกิจใดที่มาแรงและควรทําธุรกิจอะไรดี หรือธุรกิจอะไรที่น่าสนใจในปี 2020 สำหรับ 8 ธุรกิจมาแรง ในปี 2020 ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ…

ผลระบาดจากโควิด มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เตรียมคืนค่าเทอมบางส่วนให้นักศึกษา

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ด้านภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้ปกครองบางส่วนต้องหยุดทำงานทำให้ขาดรายได้และต้องอยู่ในบ้านตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค มหาวิทยาลัยได้ประกาศยุติการเรียนการสอนในพื้นที่ และปรับระบบสู่การเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ พรก.ฉุกเฉิน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ล่าสุด ผศ. ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขึ้น และมีนโยบายเยียวยาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ แล้ว ได้ข้อสรุปเบื้องต้น คือ การคืนเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา บางส่วนในภาคเรียนที่…

เชพผู้ป่วย เชพคุณหมอ โควิด-19 ว.สารพัดช่างฉะเชิงเทรา ร่วมพัฒนาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าจากสถานการณ์ การแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ที่ก่อนหน้านี้แพร่ระบาดไปทั่วโลก สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ได้ขอความร่วมมือมือจากบุคลากร และสถานศึกษาในสังกัด ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพด้านช่างอุตสาหกรรม คหกรรมศาสตร์ และมีความถนัดในการใช้อุปกรณ์ช่าง อุปกรณ์ตัดเย็บ พร้อมด้วย จิตอาสามาร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในช่วงระยะเวลาการระบาดของ ไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 เช่นการผลิต และตัดเย็บหน้ากากอนามัยผ้าของสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชา งานผ้า และสิ่งทอทั่วประเทศกว่า 450,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายสำหรับการป้องกัน ในช่วงที่ผ่านมาที่หน้ากากอนามัย ขาดแคลน…

นศ.หอการค้าไทย ร่วมใจอยู่บ้าน พร้อมส่งกำลังใจให้คนไทยทั้งประเทศชนะโควิด–19

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับโลกและประเทศไทยอย่างหนักหน่วงทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะแหล่งผลิตบัณฑิตบุคลากรที่คุณภาพของประเทศไทย จึงมีความตระหนักเป็นอย่างมากกับวิกฤตครั้งนี้ การสนับสนุนให้กลุ่มนักศึกษาแต่ละคณะออกมามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม เหล่าผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรด้านต่างๆพร้อมให้การสนับสนุนและยินดีมีส่วนร่วมในการจับมือคนไทยด้วยกันก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปได้ นาย ณัฐเมศร์ จุติชัยเดชาวัชร์ คณะวิทยาลัยผู้ประกอบการ สาขาผู้ประกอบการ ปี1 ม.หอการค้าไทย กล่าวว่า “ผมดูแลตัวเองด้วยการอยู่บ้านไม่ออกไปในที่ที่มีคนเยอะหรือว่าที่ที่สุ่มเสี่ยงในการแพร่เชื้อ และถ้าเวลาออกไปไหนก็จะมีการใส่หน้ากากอนามัยและพกเจลล้างมือไปไว้ติดตัวตลอดเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในสถานการณ์แบบนี้ทุกคนในบ้านก็จะมีการช่วยกันเตือนกันตลอดเวลาว่าเวลาจะออกไปไหนก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยออกไปทุกคน เพราะจะมีหน้ากากอนามัยวางไว้ในที่ประจำที่ทุกคนในบ้านสามารถที่จะหยิบไปใช้ได้ตลอดเวลาพร้อมกับอย่าลืมที่จะต้องนำเจลล้างมือไปด้วยตลอดเวลา อยากจะให้ทุกคนช่วยเข้าใจว่าแพทย์ คุณหมอ พยาบาล และคนอื่น…