อ่านเร็ว จำไว ทำได้ง่ายๆ

ควรอ่านไม่มีเสียงในใจ การอ่านหนังสือไม่จำเป็นต้องออกเสียงในใจ ใครที่อ่านหนังสือโดยมีคำก้องอยู่ในหัว แสดงว่ายังอ่านไม่เป็น ขณะนั้นสมองส่วนความเข้าใจ วิเคราะห์และจินตนาการจะไม่สามารถทำงานได้ เพราะถูกขัดขวางจากคำก้องที่เกิดขึ้น ขณะอ่านในใจไม่จำเป็นต้องอ่านคำทุกคำเหมือนกับการอ่านออกเสียง เช่น คำว่า ประ- ชา – ธิป – ปะ – ไตย สามารถอ่านรวมเป็นคำเดียว แล้วเข้าใจความหมายได้โดยที่ไม่ต้องสะกดทีละคำ สมองของคนเรา พร้อมที่จะตีความหมายของคำออกมาโดยที่ไม่ต้องอ่านทั้งหมดอยู่แล้ว ลองดูจากประโยคนี้ “ ผลการศกึาษวจิยัจาก มวหายิทาลย เชยีงหใม่ ” เราจะอ่านได้ทันทีเลยว่า “ ผลการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ ทั้งที่คำอ่านผิด นั่นก็เพราะสมองสามารถมองแบบองค์รวมได้โดยอัตโนมัติ…

วิธีคลายเครียดหลังสอบ

หลังจากสอบเสร็จก็คงเครียดกับผลที่จะตามมา กังวลว่าจะผ่านไม่ผ่านเรามาผ่อนคลายกันซักหน่อยและทำให้จิตใจสงบขึ้นอีกด้วย ^_^ 1. ฟังเพลง หามุมสงบ เพลงเพราะๆ เบาๆ หรือเสียงธรรมชาติ เสียงน้ำตก นกร้อง ห้ามฟังเพลงที่โดนจัยในช่วงนั้นๆ เช่น เพลงอกหักในช่วงอกหัก จะแย่ไปใหญ่ 2. เขียนไดอารี่ หรือ วาดรูป ระบายมันออกมาที่ปลายปากกา / ดินสอ มันเลย 3. ไปเที่ยวตากอากาศ หยุดพักผ่อน กลางธรรมชาติ ไฮโซหน่อยก็ต่างจังหวัด ทะเล ไรงี้งบน้อยก็สวนสาธารณะสวนสัตว์ น้ำตก ก็ยังดี…

มีคำตอบจบ ม.3 แล้วจะเรียนต่อสายอะไรดี

โดยหลักๆแล้ว แผนการเรียนสายสามัญ จะมี 4 แผนการเรียนด้วยกัน ได้แก่ แผนการเรียน วิทย์-คณิต แผนการเรียน ศิลป์-คณิต (ศิลป์-คำนวน) แผนการเรียน ศิลป์  ภาษา แผนการเรียน ศิลป์  ธุรกิจ เหตุผลที่ต้องใส่ใจกับการเลือก แผนการเรียน เราต้องอยู่กับมันไปถึง 3 ปี ถ้าเรียนแล้วไม่ชอบ น้องๆ อาจจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายซากได้ ถ้าเรียนในสิ่งที่ไม่ถนัด ก็ส่งผลต่อเกรดรวม ซึ่งเป็นผลลูกโซ่ไปถึงการเข้าเรียนในอนาคต บางคณะในมหาวิทยาลัยกำหนดแผนการเรียนในระดับม.ปลาย ไว้ โดยเฉพาะรับตรงที่จะกำหนดค่อนข้างเยอะ ถ้าจะขอย้ายสายอาจจะลำบาก…

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี MOU กับ บ. ไทย ไลอ้อน เมนทารี

ผศ.พีระศักดิ์  เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง นางสาวมณิสรา  อิ่มสำราญรัชต์ ผู้จัดการทั่วไป แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด โดยมี  ผศ.ดร.รณินทร์ กิจกล้า รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  ผศ.ดร.สุทธิชัย…

คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICL 2019 เรื่อง “The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICL2019  หัวข้อเรื่อง  “ The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education ” 22nd International Conference on Interactive Collaborative Learning 48th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy…

อาชีวะผนึกกำลังกับสจล.ปั้นคนอาชีวะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน รวมถึงการวิจัยเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ.มีภารกิจในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันกับ สจล. พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการอุตสาหกรรม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สอศ.ให้มีคุณวุฒิ ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษา ในการขยายโอกาสการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา…

สวนสุนันทาจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๑๐ “Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward” ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๓๑ ห้องประชุมช่อแก้ว

ยลโฉมแสตมป์ชุดอนุรักษ์มรดกไทย ‘จิตรกรรมฝาผนังภาคใต้’ งานวิจัย มทร.ธัญบุรี

  ผลงานวิจัย อาจารย์ มทร.ธัญบุรี ‘จิตรกรรมฝาผนังในภาคใต้’ ได้รับเลือกสู่ต้นแบบการจัดสร้างแสตมป์ชุดอนุรักษ์มรดกไทย 2562 จาก บริษัทไปรษณีย์ไทยฯ รศ.ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและภาพเพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกวันอนุรักษ์มรดกไทย 2562 เพื่อสนับสนุนมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในชาติได้ตระหนักถึงคุณและความสำคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงของชาติ โดยข้อมูลและภาพดังกล่าวมาจากการที่ตนได้เรียบเรียงหนังสือจำนวน 2 เล่มด้วยกัน เล่มแรกคือ หนังสือพุทธศิลป์ในภาคใต้ สมัยรัตนโกสินทร์ (ช่วงรัชกาลที่ 1-6) บริเวณภาคใต้ฝั่งทิศตะวันออกทะเลอ่าวไทย เพื่อวิเคราะห์ตีความงานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ปรากฏนับเป็นหลักฐานสำคัญ มีลักษณะการผสมผสานความหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนาที่น่าสนใจและเป็นรากเหง้าอัตลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนชนชาติใด…

มจธ.เปิดรับโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด และสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562 (เริ่มการศึกษาเดือนสิงหาคม 2562) วิธีการสมัคร สมัครผ่านโครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ตลอดปี) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 3. ใบลาศึกษาหรือเอกสารราชการแจ้งความสามารถเรียนเต็มเวลา 4. เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา หรือประสบการณ์การทำวิจัย เป็นต้น…

เปิดให้ทุนข้าราชการไทยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวประเทศจีน

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนเปิดรับสมัครข้าราชการทุนรุ่นที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : วันนี้ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา : ๑. รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ๒. ชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปี แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี ๓. จบการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๔. มีพื้นฐานภาษาจีน (ในที่นี้หากผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้แนบใบประกาศหรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมอบรม แต่ หากไม่มีพื้นฐานแนะนำให้ลงเรียนหลักสูตรระยะสั้นและนำหลักฐานยืนยันมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์) ๕. สามารถเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน…