โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ” รับตรง DEK 66 ” รอบ Portfolio เรียนต่อ 7 สาขาวิชายอดฮิต

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา… ” รับสมัคร DEK 66 “ เปิดรับตรง รอบ Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 เปิดรับเรียนต่อ 7 สาขาวิชา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี สาขาวิชาการจัดการ การขนส่ง สาขาวิชาการจัดการ การขนส่งสินค้าทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) จุดเด่น เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจโลจิสติกส์…
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศระเบียบการรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 2 #โควตา โครงการคัดเลือกนักเรียนภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศระเบียบการรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 2 #โควตา โครงการคัดเลือกนักเรียน 14 จังหวัดในภาคใต้

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศระเบียบการรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 2 #โควตา โครงการคัดเลือกนักเรียน 14 จังหวัดในภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้   วิทยาเขตที่เปิดรับ ม.อ.หาดใหญ่ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – คณะวิทยาศาสตร์ – คณะแพทยศาสตร์ – คณะพยาบาลศาสตร์ – คณะวิทยาการจัดการ – คณะทรัพยากรธรรมชาติ – คณะเภสัชศาสตร์ – คณะทันตแพทยศาสตร์ – คณะอุตสาหกรรมเกษตร –…

ม.สวนดุสิต ประกาศ ระเบียบการรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1 #Portfolio

ม.สวนดุสิต ประกาศ ระเบียบการรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1 #Portfolio จำนวนรับ 9 คณะ รวม 1,330 คน สมัครได้ 2 อันดับ รับสมัคร วันที่ 3 ต.ค.65 -18 ม.ค.66 ที่ https://tcas.dusit.ac.th/ ระเบียบการที่ https://tcas.dusit.ac.th/?p=429

จบได้จากที่บ้าน! ปริญญาตรีออนไลน์ “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบการศึกษาทางไกล” สวนสุนันทา จบได้ใน 2 ปี เปิดรับถึง 2 พ.ย.นี้

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 กับหลักสูตรยอดฮิต “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบการศึกษาทางไกล” หลักสูตรยอดฮิต “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)”  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้  ถึง 2 พฤศจิกายน 2565  สมัครเรียนคลิกเลย  https://forms.gle/JqPPfSeWDrLa97Li6  092-972-2307  063-593-9655 จุดเด่นของหลักสูตร เหมาะสำหรับคนทำงาน เรียนจบได้จากที่บ้าน สะดวกลดการเดินทาง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่  เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เทียบโอนหน่วยกิตได้  จบ ปวส.…

คิวเอส จัดอันดับหลักสูตร MBA และหลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2566

คิวเอส ควัคควาเรลลี ซีมอนด์ส (QS Quacquarelli Symonds) สถาบันวิเคราะห์บัณฑิตศึกษา เปิดเผยผลการจัดอันดับสถานศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของโลกสำหรับผู้นำทางธุรกิจแห่งอนาคต คิวเอสได้ทำการจัดอันดับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแบบเต็มเวลาทั่วโลก (QS Global Full-Time MBA Rankings) และหลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจ (Business Master’s Rankings) เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกให้แก่ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการสูงในหมู่นายจ้าง หลักสูตร MBA แบบเต็มเวลาของสแตนฟอร์ด จีเอสบี (Stanford GSB) ครองอันดับ 1 ของโลกเป็นปีที่สามติดต่อกัน ตามมาด้วยโรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด (Harvard Business School) ที่อันดับ 2 และโรงเรียนธุรกิจวอร์ตัน (The Wharton School) ที่อันดับ 3 ผลการจัดอันดับ 20 หลักสูตร  MBA แบบเต็มเวลาที่ดีที่สุดในโลกโดยคิวเอส ชื่อโรงเรียนธุรกิจ ปี 2566 ปี 2565 สแตนฟอร์ด…

เช็ก!! รอบพอร์ตที่ใช้คะแนนภาษาอังกฤษ

          สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงนี้เกณฑ์รอบพอร์ตได้เริ่มทยอยออกมาให้กับน้องๆที่สนใจจะสมัครในคณะสาขาวิชานั้นๆแล้วนะคะ พี่แนนได้รวบรวมรอบพอร์ตที่ใช้คะแนนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากคะแนนสอบอื่นๆมาให้กับน้องๆได้เห็นเกณฑ์อย่างชัดๆ จะมีมหาวิทยาลัย คณะและสาขาอะไรไปดูกันได้เลยค่าาา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละครเพื่อเข้าศึกษาใน หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในและสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต…

เจาะลึก !! เรื่องน่ารู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อภาษาอังกฤษว่า PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY หรือชื่อย่อว่า PSU – ม.อ. มีวิทยาเขตการศึกษาทั้งหมด 4 วิทยาเขต และ 1 เขตการศึกษา ประกอบด้วย 28 คณะ 2 วิทยาลัยชุมชน และ 4 โครงการจัดตั้ง คือ โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ ,โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ,โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์  ซึ่งสามารถดูข้อมูลของแต่ละคณะ โดยแบ่งตามวิทยาเขต/เขตการศึกษา   ความเป็นมาของชื่อมหาวิทยาลัย เมื่อปีพ.ศ.2505 รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่ภาคใต้…

ม.ศิลปากร ประกาศระเบียบการรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1 #Portfolio

ม.ศิลปากร ประกาศ ระเบียบการรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1 #Portfolio จำนวนรับ รวม 5,855 คน – ช่วงที่ 1 เปิดรับ 9 คณะ รวม 2,915 คน – ช่วงที่ 2 เปิดรับ 13 คณะ รวม 2,940 คน กำหนดการรับสมัคร – ช่วงที่…

กมธ.อุดมศึกษาฯ วุฒิสภา เยี่ยมชมการสร้างพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมดูงานนวัตกรรมเทคโนโลยีกิจการสนามบิน ณ จังหวัดตรัง

เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจผ้าทอนาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง…

ม.กรุงเทพ และ DEPA ชวนครูประถม-มัธยม ทั่วประเทศ เปิดโลกเมตาเวิร์ส

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ชวนคุณครูและนักเรียนทั่วประเทศ เข้าสู่โลกเมตาเวิร์สไปด้วยกัน กับกิจกรรม “Coding for Metaverse” ชิงรางวัลกว่า 2 ล้านบาท  ร่วมรับฟังเสวนาที่จะเพิ่มพูนทักษะดิจิทัล อัปเดทเทรนด์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ NFT และ BlockChain แนวทางการพัฒนานักเรียนให้พร้อมเข้าสู่โลกเมตาเวิร์ส โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และฟังการเสวนาหัวข้อ “ความท้าทายของการสร้าง Gamification ผ่าน Platform Roblox” โดย Spriteder SPD นายเนติเจน เนติรัตนไพบูลย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เจ้าของช่อง SpriteDer SPD และช่อง Salaider Esport ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 4 ล้านคน และ ผศ.…