มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบทุนการศึกษาแก่นร.ที่ขาดแคลน ปีการศึกษา 2564 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้- 31 มี.ค. 64

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา  ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564   จำนวนทุนการศึกษา -จำนวน 10 ทุน หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน -เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -เป็นนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ…

รายชื่อสถาบัน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์จากแพทยสภา

รายชื่อสถาบัน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์จากแพทยสภา กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉบับแรกในประเทศไทยคือ พระราชบัญญัติการแพทย์พุทธศักราช 2466 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้บัญญัติให้มีองค์กรการควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์ขึ้น เรียกว่า “สภาการแพทย์” หน้าที่สำคัญในการควบคุมการประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมหรือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์นั้นตามกฎหมายฉบับนั้นเรียกว่า “การประกอบโรคศิลปะ” โดยสถาบันการศึกษาในประเทศไทยอัปเดตล่าสุดมีทั้งหมด 23 สถาบัน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์จากแพทยสภา ดังนี้   คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คณะแพทยศาสตร์…

สวนสุนันทาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามความร่วมมือกับนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” (Contemporary Sourthern Batik) ภายใต้แนวคิด Batik City โดยได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานดังกล่าว พร้อมด้วย 7 สถาบันการศึกษา และเหล่าแฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดัง เชิญชวนนักออกแบบเครื่องแต่งกายส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 160,000…

อธิการบดีสวนสุนันทา ลงนามร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากกัญชา กับบ.ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย)

พิธีลงนามความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากกัญชาระหว่าง มรภ.สวนสุนันทา และบริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเวชสำอางจากกัญชา กับคุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ดร.สุวดี โชคชัยสิริ ดร.จิราพร…

นาโนเทคจากวิศวฯ จุฬาฯทำน้ำประปาเค็มกลับจืดได้สำเร็จ

ฤดูแล้งปี 2564 ที่ผ่านมา ชาวกรุงเทพฯ เผชิญปัญหาน้ำประปาเค็มที่สุดในรอบ 20 ปี ผลพวงจาก    โลกร้อนจนน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลกระทบถึงแหล่งผลิตน้ำประปา วิศวกรจากจุฬาฯ คาดน้ำอาจเค็มไปจนถึงพฤษภาคมนี้ พร้อมแนะทางแก้ปัญหาและเสนองานวิจัยเทคโนโลยีแยกเกลือจากน้ำ “น้ำประปาเค็ม” หน้าแล้ง ปัญหาใหญ่ที่คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลต้องประสบทุกปีอย่างต่อเนื่อง จนปีนี้ความเค็มของน้ำเข้มข้นที่สุดในรอบ 20 ปี ซึ่งเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะป่วยเป็นโรคไตและความดันโลหิตสูง     หากดื่มน้ำที่เจือปนเกลือหรือสารโซเดียมคลอไรด์เกินค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก 250 มิลลิกรัมต่อวัน “ในอนาคตปัญหาน้ำประปาเค็มในบ้านเราจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ” ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล นักวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว “สาเหตุเกิดจากหนึ่ง…

“สวนสุนันทา โอเพ่นเฮ้าส์ ออนไลน์” พร้อมเปิดทุกซอกทุกมุม คุยกันให้ชัดก่อนตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิต

“สวนสุนันทา” พร้อมเปิดทุกซอกทุกมุมบ้านให้น้อง ๆ นักเรียนม.ปลายที่ต้องการเข้าเรียนต่อได้ซักถามข้อมูลทุกด้าน ในมหกรรมเปิดบ้านสวนสุนันทาออนไลน์ ครั้งที่ 1 เพื่อรองรับการรับสมัครทีแคส รอบ 2 โควตา ซึ่งยังมีน้อง ๆ จำนวนมากสงสัยและคาใจในหลาย ๆ เรื่อง เปิดบ้านออนไลน์จุใจ ทุกคณะทุกสาขาพร้อมต้อนรับ “สวนสุนันทา” เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ทุกคณะทุกสาขาจับมือเปิดรั้ว “ออนไลน์” ตอบทุกคำถาม แนะนำทุกเส้นทางสำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1  ประเดิมครั้งแรก 31 มีนาคมและ 1 เมษายน…

รวมรายชื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 สถาบัน ที่ผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา

รวมรายชื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 สถาบันที่ผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสัตวแพทยศาสตร์จะต้องผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา ไม่เช่นนั้นบัณฑิตที่จบการศึกษา จะไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้ บัณฑิตสัตวแพทย์ที่จบการศึกษาหลังปี 2553 สัตวแพทยสภา ได้กำหนดให้มีการสอบความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ด้วย ถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ได้ ซึ่งวันนี้ทีมงาน Eduzones จะพาทุกคนไปดูรายชื่อคณะสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเรียนต่อ ซึ่งมีดังนี้   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (รับรองแบบมีเงื่อนไข) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รับรองแบบมีเงื่อนไข) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (รับรองแบบมีเงื่อนไข) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (รับรองแบบมีเงื่อนไข) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์…

ทีมลาดกระบังพร้อมต้อนรับ Dek64 ! เปิดบ้านรีวิว 15 คณะ เอาใจน้อง ๆ เตรียมตัวให้ฟิตก่อนตะลุย TCAS64 รอบ 2

ในช่วงที่น้อง ๆ หลายคนกำลังมองหามหาวิทยาลัยคุณภาพเพื่อศึกษาต่อ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ คณะในฝัน ที่จะสามารถตอบโจทย์ความชอบและการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งในช่วงที่ TCAS64 ที่กำลังจะเปิดรับรอบที่ 2 (โควตา) เร็ว ๆ นี้ เพราะฉะนั้นอย่ารอช้า เราจะมาแนะนำคณะต่าง ๆ ในสถาบันแห่งหนึ่ง ที่มีคุณภาพหลักสูตรและคณะที่หลากหลาย ที่นอกจากจะได้ความรู้เฉพาะทางแล้ว ยังได้ความสนุกและได้ทดลองปฏิบัติจริงอีกด้วย นั่นคือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. นั่นเอง หนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เชื่อได้ว่า ไม่มีน้องคนไหนไม่รู้จัก และเป็นสถาบันที่หลายคนใฝ่ฝัน วันนี้ จะขอพามาเปิดรั้วแคแสดสัมผัส 15…

นิวซีแลนด์สัญญาณดี เปิดพรมแดนรับนักเรียนต่างชาติ กลับเข้าประเทศรอบ 2 อีก 1,000 คน

รายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ Education New Zealand (ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำเทศไทย ระบุว่า เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ประกาศเปิดพรมแดนต้อนรับรับนักศึกษาต่างชาติ รุ่นที่ 2 อีกจำนวน 1,000 คน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้สามารถเดินกลับเข้าประเทศนิวซีแลนด์เพื่อไปศึกษาต่อจนสำเร็จ การประกาศเปิดพรมแดนต้อนรับนักศึกษาต่างชาติของนิวซีแลนด์ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 โดยเป็นการต่อยอดจากการประกาศครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาที่ได้อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติกลุ่มแรกสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท จำนวน 250 คน สามารถเข้าสู่นิวซีแลนด์และศึกษาต่อได้ นับเป็นสัญญาณที่ดีและยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการให้ความสำคัญยิ่งของรัฐบาลนิวซีแลนด์ต่อการศึกษานานาชาติและยังคงต้อนรับนักเรียนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง นายกร้านท์  แม็คเฟอร์สัน (Mr.Grant McPherson) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ Education New Zealand (ENZ) กล่าวว่า การศึกษาระหว่างประเทศมีประโยชน์อย่างมากต่อนิวซีแลนด์ ดังนั้นจึงมีมาตรการจัดการอย่างรอบคอบสำหรับการกลับมาของนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งการจัดการเป็นกลุ่มเล็กๆเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูการศึกษาระหว่างประเทศของรัฐบาลนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติติดอันดับต้นๆของโลก และได้รับการยอมรับด้านระบบการศึกษาที่เหมาะแก่การเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1  ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จากการจัดอันดับของ Worldwide Educating for the Future Index…

เด็กทันตะอ่ะเนอะ คุยเบาๆ กับนิสิตทันตะ ม.เนชั่น รุ่นแรก

“ทันตแพทย์” เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ใฝ่ฝันของใครหลายๆคน แต่ความฝันจะเป็นจริงขึ้นมาได้ก็ต้องลงมือทำและเตรียมตัวกันให้พร้อม วันนี้เรามาพูดคุยกับนิสิตทันตะ ม.เนชั่น รุ่นแรก “ใหม่” และ “เบล” กันค่ะว่าเค้าเรียนกันยังไง เรียนที่ไหน เตรียมตัวกันยังไง กันได้เลย ทำไมถึงเรียนทันตแพทย์ ใหม่ – อยากเป็นหมอฟันค่ะ ชอบมาตั้งแต่เด็กๆ ตอนเรียนมอปลายเลยมุ่งมั่นมาทางนี้เลย หาข้อมูลแล้วม.เนชั่น อยู่ภาคเหนือน่าจะอากาศดี ได้เรียนใกล้ชิดธรรมชาติ และหลักสูตรได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาด้วย เลยสมัครมาเรียนที่นี่ค่ะ เบล – พี่เบลจบป.ตรีมาแล้ว จบเทคนิคการแพทย์มาค่ะ แต่อยากต่อยอดมาเรียนทันตะ ซึ่งเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันอยากเป็นมาก่อนหน้านี้เหมือนกัน พอมีโอกาสเลยลองดูอีกครั้ง ตอนนี้ก็เป็นปี1…