สวนสุนันทา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต และวันสิ้นพระชนม์ครบรอบปีที่ 140 ณ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ผู้แทนมูลนิธิสุนันทากุมารีรัตน์ และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี โดยพิธีเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. ประธาน และผู้เข้าร่วมพิธีสักการะพระสัมพุทธพรรณี พระสัมพุทธวัฒโนภาส และพระนิรันตรายในพระอุโบสถ จากนั้นประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย…

อธิการ “มทร.ธัญบุรี” ยืนยันมหาวิทยาลัยไม่เคยถูกใช้เป็นศูนย์เฝ้าระวังโควิด 19

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวนำเสนอว่า มีผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโควิด 19 ในหอพักสวัสดิการนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ถูกปล่อยตัวก่อนกำหนด เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง เนื่องจาก มทร.ธัญบุรี ไม่ได้ถูกใช้เป็นศูนย์สังเกตอาการโควิด 19 แต่อย่างใด ทั้งนี้ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สังเกตอาการโควิด 19 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา คลอง 6 และสถาบันพระประชาบดี คลอง 5 จ.ปทุมธานี…

สช.เปิดให้โรงเรียนเอกชนยื่นกู้ยืม ฝ่าวิกฤต COVID-19 เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง  ได้กล่าวถึงการดำเนินการให้การช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน ว่า สช. ได้ดำเนินการเพิ่มประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสาธารณภัย   โดยให้สามารถกู้ยืมเงินและยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบของ สช. ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งขณะนี้ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาและลงนามในประกาศฯ ในฐานะประธาน กช.   ทั้งนี้ เลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนเอกชนในระบบที่มีสิทธิกู้ยืมเงินและยืมเงินได้ สามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินและคำขอยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน…

ทปอ. เผยยอดสมัครป.ตรี ลดฮวบ! พบสนใจสายวิชาที่มีงานรองรับมากขึ้น

จากการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4  ในปี 2563 นี้ ประกอบด้วยคณะและสถาบันที่เข้าร่วมจำนวน 3,171 คณะ/สาขาวิชา รวม 69 สถาบัน และมีจำนวนรับรวม 120,966 ที่นั่งนั้น   ล่าสุด วันที่ 28 พ.ค. 2563 ทปอ. ได้ประกาศผลการสมัคร รอบ 4 เป็นรายบุคคลแล้ว โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบตรวจสอบผลและดูรายละเอียดวันสอบสัมภาษณ์ได้ตามที่ระบุให้ทราบตั้งแต่วันสมัคร โดยสำหรับการสอบสัมภาษณ์จะเป็นกำหนดเดิมคือวันที่ 31 พ.ค. –…

ม.ทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตระดับป.ตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคสมทบ (ครั้งที่ 3) ถึง 10 มิถุนายนนี้

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ ครั้งที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563 โดยสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://entrance.tsu.ac.th/   จำนวนรับ -150 ที่นั่ง   กำหนดการ -รับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563…

สาขารังสีเทคนิค ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนศ. รับตรง ปีการศึกษา 2563 ถึง 30 พฤษภาคมนี้

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://www.rt.sci.ru.ac.th/   จำนวนรับ -70 ที่นั่ง   กำหนดการ -รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 5…

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกนร.เข้าศึกษาต่อระดับป.ตรี ปี 63 ถึง 30 พฤษภาคมนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 10- 30 พฤษภาคม 2563 รับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1591 โดยสมัครแล้วทำข้อสอบออนไลน์ได้เลย   กำหนดการ -เปิดรับสมัครทางออนไลน์ พร้อมทำข้อสอบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10- 30 พฤษภาคม 2563   คุณสมบัติของผู้สมัคร -เป็นผู้ที่การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย -เป็นผู้มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป -เป็นผู้มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน…

เช็กเลย! คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS63 รอบ 4 Admission 2

  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของสาขายอดนิยมใน TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admission แล้วทางแฟนเพจและเว็บไซต์ Mytcas  หลังจากที่ได้เปิดรับสมัครไปในวันที่  7 – 20 พ.ค. 2563 โดย จากการเปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4  ในปีนี้ ประกอบด้วย 3,171 คณะ/สาขาวิชา รวม 69 สถาบัน จำนวนรับรวม 120,966 ที่นั่ง…

ราชกิจจานุเบกษา เผยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 2562

  เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีการปรับปรุงระเบียบให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการจำแนกประเภทการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม 2) การพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม 3) การพาไปนอกราชอาณาจักร…