อัปเดต 5 ทุนเรียนต่อประเทศแคนาดา ปี 2021

สำหรับคนที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดา วันนี้เราได้รวบรวมทุนการศึกษาสำหรับการไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2021 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่ปี 2020 ถึงต้นปี 2021 มาฝากกันค่ะ   ทุน University of Toronto ทุนระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2021 (President’s international awards of Excellence at University of Toronto, 2021) จำนวน 150 ทุน…

ด่วนที่สุด! ชะลอการบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 64

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งหนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย คณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้   ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 มาเพื่อดำเนินการ ความแจ้งแล้วนั้น   ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

ศธ. เตรียมดันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปฐมวัย ให้เด็กแก้จุดอ่อน-ซึมซับภาษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำลังปรับปรุงการพัฒนาศึกษาในหลายประเด็น ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาโดยแผนพัฒนาการศึกษาจะเชื่อมโยงกับแผนปฎิรูปประเทศในอนาคต โดยจะเริ่มตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เร่งให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เร่งดำเนินการปรับแผนพัฒนาการศึกษาให้เร็ว เพราะขณะนี้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากเราไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะทำให้การศึกษาตกขบวนได้ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีอยากให้ทางศธ.รีบวางแผนการศึกษาให้ชัดเจน เพื่อที่จะดูว่าการขับเคลื่อนการศึกษาแนวทางไหนจะสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด   นอกจากนี้ นายณัฏฐพล ยังกล่าวอีกว่า สำหรับแผนพัฒนาการศึกษานั้น ตนจะให้ความสำคัญกับภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..ที่มีการปรับปรุงใหม่จะเริ่มการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ซึ่งร่าง…

รมว.ศธ. เปิดแผนปี 64 มุ่ง “ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้” พร้อมพัฒนารร.ชุมชนคุณภาพ-เน้นความเท่าเทียม

รมว.ศธ. เปิดแผนงานปี 64 เตรียมมุ่งเน้นนโยบาย “ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้” พร้อมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชนต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การยกระดับการศึกษาไทยเทียบเท่าสากล และลดความเหลื่อมล้ำ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เปิดเผยถึงแผนงานในปี พ.ศ. 2564 ว่า เป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการทำให้เป็นเรื่องจริงจัง คือ เรื่องลดเวลาเรียน และเพิ่มเวลารู้ โดยต้องเร่งปรับหลักสูตรให้เกิดความเหมาะสม ในการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพต่างๆ ให้แก่เด็กนักเรียน   นายณัฏฐพล กล่าวว่า ในปี 2563 เรามีภาพของการวางแผนที่ชัดเจน สำหรับการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ ในอนาคต ซึ่งการลดเวลาเรียน…

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการคัดเลือก TCAS64

TCAS64: ระบบ TCAS64 เปิดให้ลงทะเบียนใช้งานได้แล้ว ➢ ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 5 มกราคม 64 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนได้เรื่อยๆ ตามรอบที่น้องๆต้องการสมัครในระบบ mytcas เช่นถ้าน้องๆจะสมัคร TCAS รอบ 3 ให้ลงก่อน 7 พ.ค.64 ซึ่งเป็นวันแรกเปิดสมัครรอบ 3 ➢ น้องที่ไม่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS62 หรือ TCAS63 ให้กดลงทะเบียน ➢ ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ iCAS ถ้าพบ…

สวนสุนันทาแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยใหม่ 3 แห่ง พร้อมแต่งตั้ง คณบดีโลจิสติกส์-สหเวช-บัณฑิตวิทยาลัย และผอ.สถาบันวิจัย-สำนักศิลปะฯ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และเพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา เป็น ผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ อีกตำแหน่งหนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ อีกตำแหน่งหนึ่ง และแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ…

ย้อนดูการศึกษาไทยในปีหนู สู่ปีวัวพันธุ์ดี ปีแห่งสมรรถนะ

2563 กำลังจะผ่านไป เป็นปีแห่งการปรับตัวและมองเห็นความท้าทายของการศึกษาในรูปแบบใหม่ คุณครูหลายท่านต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้ไฉไลสอดรับกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง หากมองย้อนไปตั้งแต่ช่วงต้นปีใช่ว่าจะผ่านไปได้ง่าย ๆ เพราะเกิดปรากฏการณ์และวิกฤตการณ์ทั้งเก่าและใหม่ ให้คุณครูไทยของเราต้องฝ่าฟันกันมากเหลือเกิน    ปิดโรงเรียนตั้งแต่เดือนแรกของปี จากฝุ่น PM 2.5 เริ่มจากศึกเบา ๆ กันตั้งแต่ต้นปี ปัญหาฝุ่นละองและหมอกควัน PM 2.5 ที่ค่าเกินมาตรฐานลุกลามจากปี 2562 สร้างผลกระทบครอบคลุมในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อวิถีการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศ สุดท้ายหลายโรงเรียนมีประกาศปิดการเรียนชั่วคราวทำให้การสอนต้องหยุดชะงัก งานเข้าคุณครูต้องจัดสรรตารางเวลาเรียนกันใหม่เพื่อชดเชยที่หยุดไปสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้   วิกฤตไวรัสโควิด – 19  “โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” นายณัฐพล…

สวนสุนันทาเปิดโอกาสพิเศษ รับ 7 สาขา รอบที่ 1 Portfolio ให้เลือกเรียนในกรุงเทพฯได้

  จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส C0VID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดโอกาส ให้นักเรียนสมัครรอบที่ 1 portfolio ประจําปีการศึกษา 2564 ในส่วนกรุงเทพมหานครด้วย ดังนี้ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเรียนทั้งในส่วนกลางกรุงเทพมหานครและวิทยาเขตนครปฐม ได้แก่ 1.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 2.สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 3.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ – แขนงวิชาวารสารศาสตร์ – แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร – แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด – แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ – แขนงวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเรียนกรุงเทพมหานคร เฉพาะปีการศึกษา 2564 และเรียนที่ วิทยาเขตนครปฐมตั้งแต่ปีการศึกษา 2565…

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง 7 รองอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2.รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 3.รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์…

สสวท. เปิดอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ AI for Schools Level 4 สำหรับครู-อาจารย์ฟรี! ในวันที่ 30 ธ.ค.นี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครู-อาจารย์ และบุคคลที่สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตร “อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน AI for Schools Level 4” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 30 ธันวาคม 2563   สำหรับหลักสูตร AI for Schools Level 4 นี้ รับสมัครผู้เข้าอบรมไม่จำกัดจำนวน โดยสามารถสมัครได้ทั้งครู นักเรียน และผู้ที่สนใจ และสำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่าน Level 1…