ม.เชียงใหม่ เปิดคอร์สออนไลน์เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจจากข่าว ฟรี! 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ “เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจจากข่าว (Learning Business English through News)” ฟรี  พร้อมมีเกียรติบัตรให้สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอบรม   สำหรับคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจจากการอ่านข่าว โดยผู้สอนจะเลือกข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและสอนเทคนิคการอ่าน คำศัพท์ สำนวน โดยจะจัดทำเป็นคลิปสอนทีละข่าว และในตอนท้ายของแต่ละคลิปจะมีการสรุปบทเรียนและมีบททดสอบให้ผู้เรียนได้วัดผลการเรียนรู้ของตนเองอีกด้วย   ช่องทางการสมัครและอบรม ผ่านเว็บไซต์ https://www.lifelong.cmu.ac.th/learner/register/language.php    ระยะเวลา -เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 8 ตุลาคม 2564   จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้…

อยากเป็นนักเคมีปรุงยาต้องเรียนจบอะไร

นักเคมีปรุงยา เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจมาก ๆ นักเคมีปรุงยามีหน้าที่ผลิตยา ควบคุมคุณภาพยาระหว่างการผลิต ยารอบรรจุ และยาสำเร็จรูป ตรวจสอบและควบคุมระบบโรงงานยาและเครื่องสำอางในฝ่ายต่างๆตามมาตรฐานสากล เช่น GMP และ PICS และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ถ้าน้อง ๆสนใจทำอาชีพนี้สามารถเรียนต่อในคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์เรียนอะไรบ้าง ในคณะนี้น้อง ๆ จะต้องใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 ปีเภสัชศาสตร์จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สายผลิต) และ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (สายคลินิก) สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สายผลิต)…

เงินเยียวยานร. 2,000 ถึงมือ ศธ.แล้ว! คาดโอนผปค.ไม่เกิน 7 วัน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ทางปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) นายสุภัทร จำปาทอง  กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า  ขณะนี้งบประมาณตามโครงการดังกล่าว มาถึงยังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรียบร้อยแล้ววันนี้ (30 ส.ค.) โดยตนได้ส่งงบประมาณไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้กระจายไปสู่สถานศึกษาในสังกัดแล้ว …

ศธ.เสนอเปิดภาคเรียนที่ 2 พ.ย.นี้

ล่าสุด  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอ 2 ประเด็นให้ศบค.พิจารณา คือ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนแล้ว  อีกทั้งนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนประมาณ 1 ล้านคนได้รับวัคซีนแล้วส่วนหนึ่งตามสูตรการฉีดวัคซีนสลับขั้วระหว่าง…

คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ผ่านการรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบัน

  ความคืบหน้าของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ล่าสุด กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)  ได้เปิดเผยผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ ที่ผ่านการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ว่า ได้ดําเนินการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา แพทยศาสตร์ เสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการบริหาร สมพ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564…

ทีมสถาปัตย์ มทร.ธัญบุรี ออกแบบต้นแบบรีสอร์ท “เสื่อลำแพนบ้านค้อ” จ.ปราจีนบุรี สร้างเอกลักษณ์ เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์

ทีมนักวิจัย ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงเทพ ศิริโสดา อาจารย์กฤติน วิจิตรไตรธรรม นางสาวรวินันท์ ลอยเมฆ และนางสาวธณัญญา สุขินันท์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) สร้างมูลค่าเสื่อลำแพนบ้านค้อ ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี นำองค์ความรู้การออกแบบต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล ออกแบบต้นแบบรีสอร์ทจากวัสดุเสือลำแพนบ้านค้อ สร้างคุณค่าให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับแหล่งทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงเทพ ศิริโสดา…

“น้องไฟฉาย รุ่น3” โคม UV-C ฆ่าเชื้อ COVID-19 ปฏิบัติการแล้วเพื่อบุคลากรด่านหน้าปลอดภัยมั่นใจ 100 %

คณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ Smile Roboticsและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมพัฒนานวัตกรรมโคม UV-C “น้องไฟฉาย รุ่นที่ 3”ฆ่าและทำลายเชื้อไวรัส COVID-19 และเชื้อโรคอื่นๆ ได้ 99.99% ภายใน 3 นาที พร้อมสร้างความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าแล้ว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19บุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นกลุ่มคนด่านหน้าที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากต้องคลุกคลีกับผู้ติดเชื้อทุกวันต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานซึ่งเชื้อโควิด-19 สามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแถมอยู่บนพื้นผิวต่างๆ ได้นานหลายชั่วโมงถึงนานนับวันขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ดังนั้นการฆ่าเชื้อสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรด่านหน้าจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง คณะแพทยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห่วงใยในเรื่องนี้ จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และSmileRobotics พัฒนา Robocovid UV-C หรือ “น้องไฟฉาย”ฆ่าเชื้อโรคและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์โดยตั้งแต่การระบาดระลอกแรก…

อยากเป็นนักกายภาพบำบัดต้องเรียนจบอะไร

นักกายภาพบำบัดมีหน้าที่รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่างกายของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติมาจากโรคหรือการบาดเจ็บ และเพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยที่ผิดปกติให้กลับคืนสู่สภาพที่ดี น้อง ๆ ที่สนใจทำอาชีพนี้ในอนาคตสามารถเรียนต่อใน  คณะกายภาพบำบัด ได้เลย คณะกายภาพบำบัดเรียนอะไรบ้าง กายภาพบำบัด ก็เป็นวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่ง เรียนทั้งหมด 4 ปี ปี 1 จะได้เรียนการปูพื้นฐานทั่วไปเช่น วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ แคลคูลัส จิตวิทยาเบื้องต้น รวมถึงกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น ปี 2 จะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัด เรื่องเกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ และเรื่องเกี่ยวกับนวดเพื่อสุขภาพ ปี…

อยากเป็นพยาบาลต้องเรียนจบอะไร

อาชีพพยาบาลเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญพอ ๆ กับอาชีพแพทย์เลยเพราะพยาบาลต้องคอยดูแลผู้ป่วย คัดกรองผู้ป่วย และต้องนำแผนการรักษาของแพทย์สู่การปฏิบัติต่อผู้ป่วย ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน น้อง ๆ ที่อยากจะทำอาชีพพยาบาลในอนาคตสามารถเรียนต่อใน คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เรียนอะไรบ้าง คณะพยาบาลศาสตร์เรียนทั้งหมด 4 ปี ปี 1 เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา จิตวิทยา ฯลฯ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในด้านภาษา การสื่อสาร และศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2 เริ่มเรียนวิชาเฉพาะเรียนในหมวดวิชาเฉพาะพื้นฐานวิชาชีพเช่น สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์…