จำนวนการรับนักศึกษา (จำแนกตามรอบการรับเข้าศึกษา) ม.ขอนแก่น ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

‪รอบที่ 1 #Portfolio 2,990 คน‬ ‪รอบที่ 2 #โควตา 3,213 คน‬ ‪รอบที่ 3 #รับตรงร่วมกัน 1,273 คน‬ ‪รอบที่ 4 #รับกลางร่วมกัน 1,286 คน‬ รับรวม 8,762 คน‬ ‪รายละเอียดดูที่ คลิก 

รายละเอียดการรับในระบบ #TCAS คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2563

เปิดรับสมัคร  2-11 ธ.ค. 62 รายละเอียด >> สาขาสถาปัตยกรรม ดูที่ คลิก สาขาสถาปัตยกรรมไทย ดูที่ คลิก เพิ่มเติมที่ http://www.arch.su.ac.th/

นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต ชวนน้องม.ปลาย ร่วมแคมป์ “สอนเกรียนให้เซียนสื่อบันเทิง” (ฟรี)

  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมแคมป์ “สอนเกรียนให้เซียนสื่อบันเทิง” สอนน้องๆ Work Shop การผลิตสื่อและงานเบื้องหลัง อาทิ Short film, Music video, Viral Clip, Show on stage เป็นต้น ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://forms.gle/C91GPZMgkQzBgWMb6 โดยจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ร่วมแคมป์ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

DPU SHOWCASE DAY ระเบิดไอเดียกับการเรียนรู้แบบใหม่ ปั้นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน “DPU SHOWCASE DAY” กิจกรรมแสดงผลงานแผนธุรกิจนักศึกษาชั้นปีที่ 2 พร้อมการ Pitching ขายไอเดียการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ท้าทาย เท่าทันยุคสมัย เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมมี Commentator ชี้แนะเสริมสร้างองค์ความรู้สามารถต่อยอดใช้งานได้จริง               ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์  กล่าวว่า งานนี้นักศึกษาสามารถแสดงไอเดียผ่าน Prototype หรือว่านำเสนอแนวทางในการใช้เทคโนโลยีในการตอบโจทย์สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสังคมได้ โดยทีมที่มานำเสนอในวันนี้มีแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม wellness แอปพลิเคชั่นสำหรับผู้สูงวัย หรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้กับสาธารณะโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย  ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้จาก commentator และทักษะต่างๆ จากการลงมือปฏิบัติจริง               ดร.สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช ผู้อำนวยการศูนย์บริหารวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวว่า ด้วยหลักสูตร DPU CORE มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนวิชาศึกษาทั่วไปในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มีคุณลักษณะสำคัญ…

สวนสุนันทา เปิดระบบรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio เริ่ม 2 ธ.ค.นี้

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติได้ที่ http://admission.ssru.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 021601261, 021601380 # มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดระบบรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562    

จีอีสวนสุนันทา ประชุมบุคลากรครั้งที่ 4/2562

จีอีสวนสุนันทา ประชุมบุคลากรครั้งที่ 4/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2…

จีอีสวนสุนันทาจัดบรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในสังคมศตวรรษที่ 21”

“GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา” =>>สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม<<= วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในสังคมศตวรรษที่ 21” เวลา 11.00 น. – 14.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกกรรม…

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Humanity and Inclusion จัดโครงการกายภาพบำบัดข้ามแดน

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Humanity and Inclusion จัดการอบรมหัวข้อ Physical thearapy management in back pain and knee pain ในโครงการกายภาพบำบัดข้ามแดน ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชาวพม่าของในการดูแลของ Humanity and Inclusion เพื่อพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชาวกระเหรี่ยง เพื่อช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นให้กับชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยจาการสู้รบที่มีอาการปวดหลังและเข่าเรื้อรัง จนทำให้มีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ แม่ลามาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน

EasyGoAbroad จัดโครงการ English Summer Camp 2020 in San Francisco สำหรับน้องๆมัธยม อายุ 13-18 ปี ที่อยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูดและฟังและไปใช้ได้จริง

  ปิดเทอมใหญ่ทั้งที หลายคนคงกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรดี? เที่ยวต่างประเทศ? เรียนภาษา? อยากเขียนโปรแกรม? อยากเป็นเซียนเกมส์? เอ…ยังคิดไม่ออก…  Summer Camp ช่วยได้! EasyGoAbroad จัดโครงการ English Summer Camp 2020 in San Francisco สำหรับน้องๆมัธยม อายุ 13-18 ปี ที่อยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูดและฟังและไปใช้ได้จริง Summer Camp คืออะไร? Summer Camp มักเป็นโครงการระยะสั้นตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงสามเดือนขึ้นอยู่กับประเภทของแคมป์ ในวันนี้เราจะขอพูดถึง Summer…

ไม่ต้องใช้คะแนน Gat- Pat แค่ยื่น GPA ก็เรียนได้ที่โลจิสติกส์ สวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตครอบคลุมเรื่องโลจิสติกส์ครบถ้วน ไม่ต้องใช้คะแนน Gat- Pat แค่ยื่น GPA ก็เรียนได้ ✅ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ • สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ – แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี – แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง – แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ • Logistics Management (International Program) ?คุณสมบัติ ✔️เปิดรับทุกแผนการเรียน ✔️ สามารถกู้ยืมกองทุนฯ กรอ./กยศ.…