มทร.กรุงเทพ จับมือเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จัดกิจกรรม “เที่ยวช้อปชิม เยือนถิ่นสองพี่น้อง ส่องแดนสุพรรณบุรี” มุ่งพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลกรุงเทพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล ชุดเจือจีน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเทศบาลเมืองสองพี่น้อง และพัฒนาการอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวช้อปชิม เยือนถิ่นสองพี่น้อง ส่องแดนสุพรรณบุรี” โดยมีพิธีเปิดงานวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ได้รับเกียรติจาก ท่านชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย นายเดชา รอดระวัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอสองพี่น้อง และนางชนิษา วิมลวัฒนา…

จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบข้ามระดับ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรแรกในไทย

จุฬาฯ เปิดหลักสูตรควบข้ามระดับ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรแรกในไทย ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์เพื่อพัฒนาสาธารณสุขในชุมชนและภูมิภาค คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  จุฬาฯ ร่วมมือทางวิชาการเปิดหลักสูตรควบข้ามระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาฯ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบัณฑิตทันตแพทย์ด้านการบริหารงานสาธารณสุข รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการผลิตงานวิจัยด้านทันตสาธารณสุขและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมของประชาชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการอื่นๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมศักยภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและภูมิภาคที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยว่า ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตทันตแพทย์จุฬาฯ ให้มีความรู้ความสามารถด้านสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านทันตสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นหลักสูตรควบข้ามระดับทันตแพทยศาสตรฺหลักสูตรแรกในประเทศไทย โดยมีการบูรณาการข้ามศาสตร์และควบข้ามระดับปริญญาตรีและโท สามารถสำเร็จการศึกษาทั้งสองปริญญาได้ในระยะเวลา 6 ปี  นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างบัณฑิตทันตแพทย์แนวใหม่ที่จะมีบทบาทในการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยในอนาคต นอกจากนั้ยังสร้างผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขทั้งในระดับชุมชน…

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไปและรอบโควตา เริ่ม 4 ม.ค.65

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 ในรอบทั่วไปและรอบโควตา  การรับสมัครในรอบทั่วไป เริ่มวันที่ 17 ม.ค. – 11 ก.พ. 2565 ศึกษาขั้นตอนการสมัครได้ที่ https://www.ids.rmutt.ac.th/sisa/ **ระบบรับสมัครจะเปิดในวันแรกของการรับสมัคร** รายละเอียดการรับสมัคร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 https://www.ids.rmutt.ac.th/regn165/ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://www.ids.rmutt.ac.th/regnm1465/ …………………….. การรับสมัครรอบโควตา เริ่มวันที่ 4 – 14 มกราคม…

กสศ. จับมือ ธนาคารโลก ชวนเข้าอบรม “แนวทางการวัดผลทักษะอารมณ์และสังคม”

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับธนาคารโลก และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักวิจัยทางการศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการวัดผลทักษะอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Skills Workshop) เวทีประชุมระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวคิดเรื่องทักษะอารมณ์สังคม พบกับ ศ.โอลิเวอร์ จอห์น วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผลทักษะอารมณ์และสังคมจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียร์ เบิร์กลีย์ และ ซาราห์ เอล วาซซิ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาจากธนาคารโลก ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมล่ามตลอดการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดีเดย์! สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2565 ทาง https://research.eef.or.th/social-and-emotional-skills-workshop/  (รับจำนวนจำกัด)

ข่าวดี TCAS 65 รอบที่ 2 นิติศาสตร์ มช. เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 โครงการโควต้าภาคเหนือ คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัครสอบ  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด  วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก – สายวิทย์ ➔ 09 ภาษาไทย, 19 สังคมศึกษา, 29 ภาษาอังกฤษ, 39 คณิตศาสตร์ 1, 49 ฟิสิกส์, 59 เคมี, 69 ชีววิทยา และวิชาเฉพาะด้านนิติศาสตร์…

เรียน 8 ชั่วโมงเยอะไปไหมสำหรับเด็กไทย

    เด็กไทย เรียนหนักที่สุดในโลก!! ทั้งยังมีชั่วโมงเรียนต่อปีถึง 1,200 ชั่วโมง มีการเรียนที่หนักหนากว่าประเทศอื่นอยู่มากมายและรายชั่วโมงเหล่านี้ยังไม่รวมการเรียนพิเศษ ตารางเปรียบเทียบชั่วโมงเรียนของเด็กอายุ 11 ปี แต่ละประเทศ     ผู้ใหญ่หรือใครหลายๆคนในวันนี้ซึ่งล้วนเคยเป็นเด็กนักเรียนมาก่อน น่าจะทราบดีว่าคุณภาพของการศึกษาไม่ได้ขึ้นกับจำนวนชั่วโมงเรียนเพียงอย่างเดียว..     ??คำถามก็คือเวลาเราพูดเรื่องการจัดการศึกษา หรือคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยนั้น เราได้ดูหรือไม่ว่าเด็กไทยเรียนมากหรือน้อยเพียงใด และแค่ไหนควรจะเป็นปริมาณที่เหมาะสม?

#โลจิสติกส์สวนสุนันทา มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาทุน “ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์” พร้อมเปิดรับ #รอบ 1 #Portfolio ถึง 7 ม.ค. 65

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ผู้บริหารบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์สิทธิชัย พินธุมา…

กรรมการปฏิรูปฯ การศึกษา ชี้ปัญหาประชากรวัยแรงงานไทยขาดทักษะจำเป็น เดินหน้าบิ๊กร็อค 1 ขับเคลื่อนโครงการ “Adult Skills Assessment” หวังลดการว่างงานในกลุ่มอายุ 15-24 ปี

ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เร่งเครื่องผลักดันโครงการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงานไทย (Adult Skills Assessment) ตอบโจทย์เป้าหมายการสนับสนุนทักษะวัยแรงงานตามแผนปฏิรูปการศึกษา บิ๊กร็อคที่ 1 ของคณะกรรมการปฏิรูปฯ ด้านการศึกษา หลังสถิติที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าประชากรวัยแรงงานช่วงอายุ 15 -24 ปี มีอัตราการว่างงานกว่า ร้อยละ 18.09 สะท้อนปัญหาการขาดทักษะพื้นฐานในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังพบว่า ทักษะที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในปัจจุบันคือทักษะด้านดิจิทัล ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการลงพื้นที่สำรวจทักษะครอบคลุมทั้งด้านการอ่าน การคำนวณเบื้องต้น ทักษะอารมณ์สังคม รวมถึงลักษณะภูมิหลังของประชากรวัยแรงงานทั่วประเทศ โดยคาดว่าผลการสำรวจที่ได้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของภาคนโยบาย รวมทั้งภาคเอกชนและนักลงทุนในการส่งเสริมทักษะที่จำเป็น เพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ อันนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เปิดเผยว่า หนึ่งในเป้าหมายของการปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คือการที่ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพื้นฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน…

ชุดนักเรียน ยังจำเป็นอยู่หรือไม่?

ชุดนักเรียนยังจำเป็นอยู่หรือไม่ ?  ชุดนักเรียน ยังจำเป็นอยู่ เพราะ ชุดนักเรียน สามารถสร้าง “เขตปลอดภัย” สำหรับนักเรียนระหว่างเดินทางไปและกลับจากโรงเรียน ร้านค้าและสำนักงาน หากพวกเขาถูกคุกคาม สังคมพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือ และเป็นเครื่องแบบที่จะสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากชุมชนในการจัดการกับความรุนแรงที่เด็กนักเรียนประสบเจอ ชุดนักเรียน ไม่จำเป็นแล้ว  เพราะ ชุดนักเรียน ไม่สามารถสร้าง “เขตปลอดภัย” ได้เสมอไป ยังมีเคสที่นักเรียนยังโดนทำร้าย คุกคามและถูกล่วงละเมิดอีกมากมายและที่สำคัญคือเกิดขึ้นในโรงเรียนอีกด้วย ก็เป็นหลักฐานว่าชุดนักเรียนไม่ได้ช่วยปกป้องอะไรนักเรียนเลย แล้วคุณล่ะ คิดว่าชุดนักเรียนยังจำเป็นอยู่หรือไม่ ? มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันใต้คอมเม้นท์นี้ได้เลย 💭  ⬇️ https://www.facebook.com/eduzonesdotcom/photos/a.488877586170/10159691506331171/  

โอกาสเรียนหมอ ยังรออยู่! คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จนถึงสิ้นปี 64 นี้เท่านั้น

น้องๆ #DEK65 ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการแล้ว กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จนถึงสิ้นปีนี้ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธ.ค. 2564 นี้เท่านั้น รับจำนวนจำกัด 20 คน สอบข้อเขียน 8 – 9 ม.ค. 2565 สอบสัมภาษณ์ 14, 18 ม.ค. 2565 ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ 17 ม.ค.…