#TCAS65 ม.พะเยา เปิดรับมัครนศ.ป.ตรี “โควตาครูแนะแนว” ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 20 ธ.ค. 64

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2564   คณะที่เปิดรับสมัคร -คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ -คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -คณะนิติศาสตร์ -คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ -คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม -คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ -คณะวิทยาศาสตร์ -คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ -คณะวิศวกรรมศาสตร์ -คณะศิลปศาสตร์ -คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ -คณะสาธารณสุขศาสตร์ -วิทยาลัยการศึกษา   กำหนดการ -เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1…

รมว.ศธ. เผยอีก 2 ปีได้สอบวิชาเอกเพื่อขอตั๋วครู

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)น.ส.ตรีนุช เทียนทอง เปิดเผยภายหลังการประชุมคุรุสภาว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ… โดยการแก้ไขเนื้อหาสาระของร่างดังกล่าว คือ “ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน” ข้อ 7 สมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบด้วย (ก) ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ…

4 ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี-โท เดือนพฤศจิกายน ปี 2021

สำหรับผู้ที่สนใจอยากไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ต่างประเทศ วันนี้เราได้รวบรวมทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อัปเดตเดือนพฤศจิกายน ปี 2021 มาฝากกันค่ะ 1.ทุน Ministry of Education Huaya Ministry of Education Huaya Enrichment international awards in Taiwan เป็นทุนในระดับปริญญาตรีและโท ที่ไต้หวัน โดยทุนเนี้จะให้เป็นเงินเดือน ๆ ละ 25,000 NTD ตลอดโปรแกรม หมดเขตรับสมัครถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2021…

คุรุสภาเลื่อนกำหนดการสอบและประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564

คุรุสภาประกาศเลื่อนกำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564   ล่าสุด เลขาธิการคุรุสภา ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ ได้กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง เลื่อนกำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง…

สำนักงาน ก.พ. กำหนดวันสอบความรู้ทั่วไป เป็นวันที่ 23 ม.ค.65 และ 20 ก.พ.65

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นั้น ล่าสุด สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2564…

มจพ.ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 5มหาวิทยาลัยไทยด้าน Engineering

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 5 ปังระดับประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก THE 2022 จากการรายงาน Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกราย สาขาวิชา Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022 สาขา Engineering โดย มจพ.…

มจพ.เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS65 รอบ 1 และ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 65 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ TCAS รอบ 1 Portfolio โควตาเรียนดี โควตา Portfolio TCAS รอบที่ 2 Quota โควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 3 Admission TCAS รอบที่ 4 Direct Admission รายละเอียดดูได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th…

สุดเจ๋ง ! บริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทยคว้าชัยประกวดคลิปวิดีโอออนไลน์ระดับประเทศ

โครงการ The Livin เพชรเกษม และ  Graduate School of Management and Innovation มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดงาน “Creative Marketing Contest” ออกแบบสื่อโฆษณาสร้างสรรค์ ในเนื้อหา “Think outside of the box” เพื่อโปรโมท คอนโด New Gen The…

พร้อมแล้ว! 1 พ.ย.64 “สาธิตกรุงเทพธนบุรี” ฉีดครบ มั่นใจ ปลอดภัย เปิดสอน ONSITE เต็มรูปแบบ

“ครูเอิร์น” จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อํานวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เผยถึงความพร้อมในการเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบ ONSITE ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โดยทางคณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 100% ตอกย้ำความมั่นใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง ว่าเรา “ฉีดครบ มั่นใจ พร้อมดูแลนักเรียน” นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ทำการฉีดฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรียน ทุกห้อง ทุกอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อต้อนรับนักเรียนให้กลับมาเรียนได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัยที่สุด อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้เพิ่มมาตรการในการตรวจหาเชื้อ โดยจะมีการตรวจ ATK คณะครูและบุคลากร ทุกคนทุกสัปดาห์ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พย.…

สวนสุนันทาผนึก 4 องค์กรพันธมิตร ผ่าตัดข้อไหล่ – ศอก และข้อเท้าเทียม เพื่อผู้ป่วยยากไร้ฟรี

  วันที่ 28 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ 4 องค์กรพันธมิตร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เเละสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN จัดทำโครงการผ่าตัดข้อไหล่ ข้อศอก และข้อเท้าเทียม จำนวน 66 ข้อ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา และเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีปัญหาข้อไหล่ ข้อศอก…