ทฤษฎีหมวก 6 ใบกับการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ในการเรียนการสอนนั้นมีองค์ความรู้ละทฤษฎีมากมายที่ถูกนำมาใช้ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งหนึ่งในทฤษฎีที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนั่นก็คือ “ทฤษฎีหมวก 6 ใบ” ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ช่วยส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและการตัดสินใจของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ทฤษฎีหมวก 6 ใบหรือ Six Thinking Hat เกิดจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ผู้ริเริ่มแนวความคิดเป็นวิธีคิดที่มีมุมมองแบบ “รอบด้าน” คือเน้นการคิดที่ครอบคลุมเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการจัดระเบียบการคิด ทำให้การคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้หมวก 6 ใบเป็นตัวนำเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้ตามมุมมองต่างๆ ของปัญหา   โดยหมวกแต่ละใบจะแทนพลังของการคิดจะมุ่งเน้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ทำให้เมื่อผู้ศึกษาเลือกสวมหมวกใบไหนก็ย่อมมีทิศทางและแนวทางในการคิดที่แตกต่างกันไป โดย    …

อธิการบดีสวนสุนันทาออกโรงเตือน ให้อาจารย์วางตัวเป็นกลางทางการเมือง

อธิการบดีสวนสุนันทาออกมาเตือนคณาจารย์ ให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง หลังคณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯออกมาโพสต์ด่า flash mob นักศึกษาแล้วโดนถล่มกลับเละ บอกอย่าให้สูญเสียวัฒนธรรมอันดีงามในการวางตัวเป็นกลาง ลูกศิษย์เป็นอย่างไร สะท้อนตัวตนของอาจารย์และมหาวิทยาลัย ตำหนิทำมหาวิทยาลัยเลอะขี้โคลน จากกรณีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คในกรณีที่มีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของนักศึกษาว่า  “ป้ายที่นักศึกษาเขียนในการชุมนุมนั้น ช่างลามกและหยาบช้ามาก สะท้อนความคิดและตัวตน นี่หรือคือนักศึกษา ใครสั่งสอนให้เลวได้เช่นนี้”  และ “ไม่แต่งดำในวันศุกร์ตามคำปลุกปั่นยุยง ใครแต่งดำ แปลว่าพ่อแม่ของตนเองตาย!!” ในทันทีที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่าถูกกระแสตีกลับ ทั้งใน facebook และ twitter ออกมาตอบโต้มากมายโดยเฉพาะใน…

สสว.ร่วมมทร.ธัญบุรี ติดอาวุธทางปัญญา ด้วย Digital Marketing ผู้ประกอบการ SME -ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แห่เข้าร่วมกว่า 200 ราย

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ติดอาวุธทางปัญญา ด้วย Digital Marketing โดยมี ผู้ประกอบการ SME และผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้าร่วมกว่า 200 ราย เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ก.พ. 2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อ…

แนะ 4 เทคนิคเขียน essay แบบมือโปร

การเขียน essay หรือเรียงความในภาษาอังกฤษนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนถอดใจ แต่ถึงจะถอดใจอย่างไรแต่ในการเรียนและการสอบภาษาอังกฤษต่างๆ ก็จำเป็นที่จะต้องเขียนเรียงความภาษาอังกฤษอยู่บ่อยครั้ง วันนี้เราจึงมีเทคนิคการเขียน essay ที่จะทำให้การเขียนง่ายและดูเป็นมืออาชีพขึ้นมาฝากกันค่ะ   สำหรับการเขียนบทความนั้น หลักๆแล้วโครงสร้างของ essay จะแบ่งเป็น 3 ส่วน นั่นก็คือ Introduction, Body และ Conclusion โดยการเขียนทั้งสามส่วนนี้นอกจากจะต้องเขียนให้ถูกหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแล้ว อาจจะต้องเพิ่มเทคนิคเพื่อให้การเขียนในแต่ละสาวนมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วย       เริ่มด้วย Introduction ที่ดึงดูด Introduction คือการเขียนบทนำที่ถือว่าเป็นย่อหน้าแรกในการเขียน essay ซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการเขียนเพราะเราจะต้องเขียนให้เข้ากับหัวข้อที่ตั้งไว้โดยที่ไม่ยาวจนเกินไป…

อยากเรียนต่ออินเตอร์ ต้องเตรียมตัว(สอบ)อะไรบ้าง?

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการทำงาน หรือเรียนต่อในอนาคตจึงทำให้ หลักสูตรการเรียนการสอนในโปรแกรมภาษาอังกฤษ หรือที่เราเรียกกันว่า “ภาคอินเตอร์” นั้นเป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ก็จะมีความแตกต่างกับการเข้าเรียนในหลักสูตรปกติ วันนี้เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับคนที่อยากเรียนต่อในภาคอินเตอร์มาฝากกันค่ะ     เลือกและศึกษาข้อมูลหลักสูตรภาคอินเตอร์ที่เราสนใจ   เมื่ออยากเข้าเรียนในหลักสูตรอินเตอร์เริ่มแรกต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอยากหรือสนใจจะเรียนต่อในคณะใด จากนั้นก็ศึกษาหาข้อมูล ของแต่ละหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ตนเองสนใจ เพราะแต่ละที่ก็มีเกณฑ์ในการรับนักศึกษาที่แตกต่างกันไป อาจจะมีวิชาเฉพาะที่ต้องสอบเพิ่มเติม หรือต้องมี portfolio ที่เน้นไปในด้านต่างๆ เฉพาะทาง ที่เราควรศึกษาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้ทันเวลา     คุณสมบัติของผู้ที่อยากเรียนภาคอินเตอร์   สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในภาคอินเตอร์ แน่นอนว่าแต่ละสาขาก็จะมีเกณฑ์การรับนักศึกษาในภาคอินเตอร์ที่แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วทางมหาวิทยาลัยจะกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการไว้ 3 ข้อหลักๆ…

‘สวนสุนันทา’ เข้มรับมือ โควิด 19 ระดมเครื่องมือตรวจวัดรับวิกฤติ เร่งผลิตแอลกอฮอล์เจลแจก

สวนสุนันทา กำหนดมาตรการปลอดภัย รับมือ โควิด 19 ระดมสรรพกำลังฝ่าวิกฤติอันตราย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงาน และผู้แทนหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการกำหนดมาตรการระวังป้องกัน และรับมือกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่เป็นประเด็นเฝ้าระวังในทุกภาคส่วนของประเทศในขณะนี้ โดยได้กำหนดมาตรการในการระวังป้องกันคือ ให้หน่วยงานทุกหน่วย ทุกอาคาร มีเครื่องมือสำหรับตรวจวัดไข้สำหรับบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ และจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือทุกอาคารทุกหน่วยงานเช่นกัน และเพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจล ทุกประตูทางเข้าออกด้วย รวมถึงระดมสรรพกำลังของนักศึกษา และบุคลากรในการผลิตแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือเพิ่มเติมให้เพียงพอแก่ความต้องการของทุกหน่วยงานภายใน และในเบื้องต้น ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการแพร่ระบาด และรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนเพื่อสวัสดิภาพของตนเองและส่วนรวม สำหรับผู้ที่ในกลุ่มเสี่ยง เช่นเพิ่งกลับจากการเดินทางไปประเทศที่อยู่ในข่ายไม่ปลอดภัย ก็ขอให้มีการตรวจคัดกรองจากแพทย์…

วิทยาลัยการออกแบบ ม.รังสิต เปิดหลักสูตร 3 ปีครึ่ง เรียนครบ จบไว ออกแบบไลฟสไตล์การเรียนให้น้องๆ ม.ปลาย, อาชีวะฯ

เมื่อโลกของเรากำลังเข้าสู่ยุค “ดิจิทัลเปลี่ยนโลกการศึกษา” อย่างเต็มตัว การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นแบบก้าวกระโดดและกำลังนำมามาถึงจุดหักศอก นำมาซึ่งความท้าทายของการปรับตัวและการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้ทันกับโลก ขณะที่การจ้างงานกำลังจะหายไป และตำแหน่งงานแบบเดิมกำลังจะถูก Disrupt และถูกเปลี่ยนโฉมแบบพลิกผันอีกไม่นาน เรากำลังอยู่ในยุคที่ต้องปรับตัวแบบก้าวกระโดด และการจ้างงานแบบชั่วชีวิตอาจจะไม่มีอีกต่อไป เหลือเพียงการเรียนรู้ และปรับตัวตลอดชีวิต ยุคที่คนที่เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับยุคใหม่ได้ แต่ละคนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ตนเององค์กร และประเทศชาติ และยุคที่ว่านั้นหมายถึงการศึกษาแบบดั้งเดิมไม่ได้ตอบโจทย์การอยู่รอดในโลกยุคใหม่อีกต่อไปแล้ว ดังนั้น สถาบันการศึกษาหลายแห่งขยับตัวด้านรูปแบบการศึกษา การเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์นักศึกษาและสังคมให้ได้มากที่สุด รศ.พิศประไพ สาระศาลิน คณบดีวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า “เมื่อเราเข้าใจสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้ว เราต้องกลับมาทบทวนบทบาทด้านการศึกษาในวิทยาลัยการออกแบบของเรา ถอยออกมามองภาพกว้างร่วมกันกับทีมคณาจารย์…

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดตัวต้นแบบ ‘เรือนไม้ประหยัดพลังงาน’ ศาสตร์สถาปัตยกรรมไม้แบบญี่ปุ่น ชูเทคโนโลยีวัสดุ Insulation กันความชื้น-ความร้อน ลดใช้พลังงาน รับเทรนด์บ้าน Eco สู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ยืนหนึ่งเรื่อง “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” รุดจับมือ Big Camera และ 7 แบรนด์ดีไซน์ชั้นนำระดับประเทศ สร้างนักศึกษามือโปร รองรับตลาดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ ตอบรับกระแสตลาดโตทะลุ 1 ล้านล้านบาท พร้อมเปิดตัว “ต้นแบบเรือนไม้ประหยัดพลังงาน – Japanese Tea Pavilion” ภายใต้รูปแบบการก่อสร้างและการเข้าไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ ผสานเข้ากับศาสตร์และนวัตกรรมลดใช้พลังงาน ตอบโจทย์รูปแบบการก่อสร้างและธุรกิจยั่งยืนในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือครั้งสำคัญกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น ผ่านการจัดตั้ง Wood training center ฝึกอบรม “ทักษะช่างไม้ในงานก่อสร้างแบบญี่ปุ่น” ทั้งรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว  Dual Degree เพิ่มโอกาสนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อยอดองค์ความรู้และขยายสู่เส้นทางวิชาชีพ โอกาสร่วมงานกับบริษัทออกแบบและก่อสร้าง ไทย – ญี่ปุ่น ดร.รัชนีพร…

เคล็ดลับการทำข้อสอบ Part Reading ที่ใช้ได้จริงในทุกสนามสอบ

สำหรับข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อสอบสำหรับการศึกษาต่ออย่าง GAT, O-NET  9 วิชาสามัญ หรือการสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษยอดฮิตอย่าง TOEIC, IETS ก็ล้วนมีการทดสอบในส่วนของ Part Reading ทั้งสิ้น ทำให้เราจำเป็นต้องเตรียมตัวรับมือกับข้อสอบพาร์ทนี้อยู่เสมอ วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับการทำข้อสอบ Part Reading ที่ใช้ได้จริงกับทุกสนามสอบมาฝากกันค่ะ       เคล็ดลับการสรุป ในโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษนั้น มักจะใช้คำว่า summaries, conclude, assume ถ้าคำสั่งในโจทย์มีคำศัพท์เหล่านี้ หมายถึงให้เราหาข้อที่พูดถึงการสรุปเรื่องที่อ่านมาในข้างต้น ซึ่งหากเราต้องการทั้งหมดในบทความนั้นๆ ก็อาจจะอ่านไม่ทัน หรือทำไม่ทันได้ เคล็ดลับง่ายๆ…

TOP 5 คณะอินเตอร์ยอดนิยม ที่จบมาแล้วมีงานทำ

  ในปัจจุบันการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาภาคภาษาอังกฤษ หรือภาคอินเตอร์นั้น ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพราะการเรียนในหลักสูตรอินเตอร์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางที่เราจะได้ใช้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งใบเบิกทางในการทำงานต่อในอนาคต วันนี้เราจึงมี 5 คณะในหลักสูตรอินเตอร์ที่จบมาแล้วมีอัตรางานทำงานค่อยข้างสูงมาฝากกันค่ะ       1.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ เป็นหลักสูตรที่ทั้งเด็กสายศิลป์หรือสายวิทย์ก็สามารถสอบเข้าได้ เป็นหลักสูตร 4 ปี มีการเรียนการสอนที่หลากหลายภาควิชา ทั้งการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ การทำธุรกิจและการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดการบริหารธุรกิจในบริบทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งด้วยหลักสูตรที่มีภาควิชาที่หลากหลายนี้ทำให้โอกาสในการทำงาน  สามารถทำอาชีพเกี่ยวกับด้านการเงินได้อย่างหลากหลาย เช่น นักบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน…