​ธนาคารกสิกรไทยให้ทุนเรียนปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

  ธนาคารกสิกรไทยให้ทุนเรียนปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและพนักงานของธนาคารกสิกรไทยสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2509 นับจนถึงปัจจุบันรวมแล้วมากกว่า 50 ปี ทั้งนี้ การให้ทุนการศึกษาเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากลูกค้าและสังคมมาโดยตลอด จึงต้องการตอบแทนสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับคืนสู่ประเทศชาติ ขณะเดียวกันธนาคารก็ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรต่อไป 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1  สัญชาติไทย เป็นโสด ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร – อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) สำหรับผู้สมัครสาขาวิชา Business Administration,…

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้ทุนคนไทยไปเรียนต่อ

มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้ทุนคนไทยไปเรียนต่อ ทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์)  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 1. ทุนที่รับสมัคร  ทุน ระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี จํานวน 2 ทุน 2. เงื่อนไขการรับทุน  ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และสํานักงานก.พ. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

นิเทศ at NIDA เปิดมอบทุนเรียนฟรี-มีเงินเดือนให้

นิเทศ at NIDA เปิดมอบทุนเรียนฟรี-มีเงินเดือนให้ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้ เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1  ยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา . ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2  ยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร . ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3  ยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร . สมัครขอรับทุนตั้งแต่วันนี้ – 5 เม.ย. 62 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่ http://entrance.nida.ac.th/ …………………………………… ที่มา…

เปิดให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 2562

เปิดให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปี 2562 ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร”ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2562″ ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ – เน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) โดยเอกชนต้องร่วมลงทุนในงานวิจัยตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) – ทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix models) ผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม โดยสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร,การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ…

มติ สทศ.ให้ 248 นร.วัดสิงห์ สอบ GAT/PATใหม่ 5มี.ค.

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผอ.สทศ.) เปิดเผยถึงกรณีที่กลุ่มวัยรุ่นยกพวกบุกทำร้ายครู และ นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เนื่องจากไม่พอใจที่ทางโรงเรียนขอให้ลดระดับเสียงในงานบวชเพราะมีการสอบ GAT/PAT เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา ว่า ในส่วนของการจัดการสอบใหม่ของนักเรียนที่ร่วมสอบในวันเกิดเหตุ ขณะนี้ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าต้องการสอบใหม่หรือไม่เนื่องจากหากมีการจัดสอบใหม่จะต้องใช้ผลคะแนนใหม่ โดยหากนักเรียนมีความต้องการจะสอบใหม่ หรือ จะใช้คะแนนเดิม สามารถยื่นความจำนงค์มายัง สทศ. ได้ ภายในระหว่างวันที่ 26 – 28 ก.พ. 2562 สำหรับการดูแลเยียวยาค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ยืนยันว่า…

Advertise ติดต่อลงโฆษณา

www.eduzones.com ชุมชนคนรักการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็น Social Enterprise ด้านการศึกษา โดยการรวมตัวกันของนักศึกษาและเครือข่ายอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองทั่วประเทศ นำโดย ดร.วิริยะ ฤๅชัยพานิชย์ และ ร.ศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒน์เนสก์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศไทยให้ดีขึ้น www.eduzones.com ให้บริการข้อมูลด้านการศึกษาฟรีแก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครองทั่วประเทศ และจัดโครงการด้านการศึกษาเพื่อสร้างเสริมวิสัยทัศน์ด้านการศึกษา ตามแนวการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการนำเทคโนโลยี มาใช้เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมานานมากกว่า 20 ปี ชุมชนการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย The Largest Thai…

รายละเอียดการรับ TCAS รอบ2 การรับแบบโควตา ม.มหิดล 2562

รับสมัคร 1 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับทั้งหมด  646 คน ระเบียบการรับสมัคร เว็บไซต์รับสมัคร คลิก ประกาศรับ คลิก ———————————————————————————————————-

รายละเอียดการรับ TCAS รอบ2 การรับแบบโควตาฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2562

  รอบที่ 2 : โควตา ROUND 2 : QUOTA วันที่เปิด รับสมัคร วันที่ปิด รับสมัคร จำนวน ที่เปิดรับ – – – นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ลำปาง 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 70 – – – วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ลําปาง…

รายละเอียดการรับ TCAS รอบ2 การรับแบบโควตา ม.เกษตรศาสตร์ 2562

 รับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมฯ ดาวน์โหลด TCAS รอบที่ 2 โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ ดาวน์โหลด TCAS รอบที่ 2 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ดาวน์โหลด TCAS รอบที่ 2 โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาวน์โหลด TCAS รอบที่ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ดาวน์โหลด TCAS รอบที่ 2 โครงการเพชรนนทรี ดาวน์โหลด TCAS รอบที่ 2 โครงการลูกพระพิรุณ ดาวน์โหลด TCAS…

รายละเอียด TCAS รอบที่ 2 (การรับแบบโควตา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต                สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 – ประกาศรับสมัคร (CLICK) – เอกสารประกอบการสมัคร (CLICK) 2. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตร               …