สพฐ. แจ้งการเปิดเรียนแบบ on site ในช่วง COVID-19 ต้องได้รับการอนุมัติจากศบค. เท่านั้น

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การเปิดเรียนแบบ on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีรายละเอียด ดังนี้   ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในหลายรูปแบบการที่ได้รับการอนุมัติจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ศบค.ไปแล้วนั้น  …

มทร.พระนคร เปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 5 หลักสูตร จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ 1.หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ เป็นการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 2.หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC ได้เปิดสอนพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  3.หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เป็นการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อความมั่นใจ 4.หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดและสปาเพื่อสุขภาพ เป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดและสปาเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เน้นการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง 5.หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้การเรียนการสอนทุกหลักสูตรมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง…

ก้าวสำคัญ! ม.ศรีปทุม จับมือ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรม

นับเป็นโอกาสอันน่ายินดีที่สองสถาบันชั้นนำของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังพลและบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ด้านสหกิจศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกัน เพื่อเป็นรากฐานอันแข็งแรงต่อการพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป บรรยากาศการลงนามเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ พลตรีสมพงษ์ เภาพูล ผู้อำนวยการสำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ…

ช้อปปี้ จับมือ ETDA เปิดตัว ‘Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal’ เวทีประลองสุดยิ่งใหญ่ที่จะปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ของนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ

‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เปิดตัวโครงการ Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal เวทีการประกวดที่มุ่งหวังเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านอีคอมเมิร์ซให้แก่เหล่านิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ มาร่วมขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระแสพฤติกรรมการช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ในยุค New Normal               สุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “โครงการ Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เนื่องจากได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 750 ทีม จากมหาวิทยาลัยกว่า 51 แห่งทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ช้อปปี้จึงรู้สึกยินดีที่จะเปิดเวทีนี้อีกครั้งเพื่อให้นิสิตและนักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถที่พวกเขามีอย่างเต็มที่ผ่านโจทย์การแข่งขันที่ช้อปปี้มอบหมายให้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นเวทีสำคัญให้กับเหล่านิสิต นักศึกษาได้กล้าคิด กล้าแสดงออก และแชร์ไอเดียที่แตกต่างและ แปลกใหม่ผ่านการคิด วิเคราะห์ และนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์”             ในปีนี้ Shopee…

TK Park นำนวัตกรรมการเรียนรู้ สู้ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ในสังคม

ในปีนี้ ประเทศไทยได้เผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ รวมถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park หน่วยงานภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานต้นแบบของแหล่งการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้มานานกว่า 15 ปี มีแผนพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการบริการแหล่งเรียนรู้วิถีใหม่ New Normal เพื่อขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ รวมถึงสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ประชาชน         ก้าวต่อไปในปี 2564 สถาบันอุทยานการเรียนรู้ เตรียมเดินหน้าสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ อาทิ บริการห้องสมุดออนไลน์ TK Public Online Library รวบรวมทั้งหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ทั้งในไทยและต่างประเทศกว่า 26,000 รายการ รวมถึงมีโครงการพัฒนาต้นแบบตู้บริการหนังสืออัตโนมัติในที่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ในระยะยาวมีแผนสร้างแพลตฟอร์มอุทยานการเรียนรู้เสมือน Virtual TK เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สมัยใหม่สู่หน่วยงานเครือข่าย และล่าสุดมุ่งส่งเสริมนวัตกรรมการรู้ผ่านเกม ในรูปแบบการประกวดบอร์ดเกม Print…

เจาะลึกความสำเร็จการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง SLC ของร.ร.พุทธจักรวิทยา สร้างฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้นักเรียน ดันคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตปี’62 พุ่ง

โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community: SLC) เป็นแนวทางการจัดการการเรียนรู้ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น โดย ศ.มานาบุ ซาโต ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว และศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยกักคุชูอิน ซึ่งหัวใจของ SLC คือ วิสัยทัศน์ ปรัชญา และระบบกิจกรรม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนที่ต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีสิทธิในการเรียนรู้อย่างเสมอภาค รวมถึงสร้างระบบสังคมแบบประชาธิปไตยที่นักเรียน ครู ผู้อำนวยการ ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเปิดชั้นเรียน โดยทุกคนสามารถร่วมสังเกตการณ์แล้วสะท้อนคิด (Reflection) การเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อครูได้นำไปพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับนักเรียน     สำหรับประเทศไทยนั้นมีหลายโรงเรียนที่ได้นำ SLC เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งหนึ่งในผลลัพธ์ที่ผลิดอกออกผลเกิดขึ้นกับโรงเรียนพุทธจักรวิทยา…

ครั้งแรก! สจล. ชวนปฐมนิเทศออนไลน์ 3 ส.ค. นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ชวนนักศึกษาปี 1 พบปรากฎการณ์ใหม่ กับการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ ครั้งแรกของ สจล. ภายใต้แนวคิด “KMITL Go Beyond the Limit: ชีวิตเรา เราออกแบบได้” โดยภายในงานพบกิจกรรมเซอร์ไพรส์มากมาย อาทิ กิจกรรมไลฟ์ทอล์ค “การออกแบบชีวิต คิดแบบ Beyond the Limit” โดยรุ่นพี่ ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง กิจกรรมไลฟ์คอนเสิร์ต แบบจัดเต็ม ฯลฯ โดยนักศึกษาปี 1 สจล.…

#TCAS64 คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 278 ที่นั่ง

  รอบการรับสมัคร  รอบที่ 1 #Portfolio 4 โครงการ รวม 61 คน -โครงการเรียนดี โอลิมปิก จำนวน 25 คน -โครงการเรียนดี อังกฤษ จำนวน 25 คน -เรียนดี พ.บ. + วิทยาการข้อมูล จำนวน 10 โครง -กีฬาระดับชาติ จำนวน 1 คน  …

Unirank 2020 จัดอันดับ “สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ม.ศรีปทุม”..แชมป์กลุ่ม”มหิดล” ขึ้นที่1ประเทศ

 Unirank 2020 จัดอันดับ สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ม.ศรีปทุม..แชมป์กลุ่ม ม.มหิดลขึ้นที่1ประเทศ ………………… เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ปี 2020 เดือนกรกฎาคม “Unirank” Top Universities in Thailand 2020 Thai University Ranking ผลปรากฏว่า อันดับปี 2020 ช่วงกลางปีเดือนกรกฎาคมนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นครองที่ 1 ของประเทศไทย โดยมีอันดับ…

วิทยาลัยการทัพบกดูงานสวนสุนันทาต้นแบบการจัดการระบบสารสนเทศที่ดี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ พันเอกตุลธร นวพิตร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก (ฝ่ายบริหาร) และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ดี และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ของศูนย์วิทยบริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยบริการให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม www.ssru.ac.th ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว เครดิตภาพ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ