มจพ.เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS65 รอบ 1 และ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 65 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ TCAS รอบ 1 Portfolio โควตาเรียนดี โควตา Portfolio TCAS รอบที่ 2 Quota โควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 3 Admission TCAS รอบที่ 4 Direct Admission รายละเอียดดูได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1626,1627 กลุ่มงานรับสมัครเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.