ดาวน์โหลดเลย…แนวทางจัดการเรียนการสอนรร.สังกัดสพฐ. ในช่วงวิกฤติ COVID-19

 

อย่างที่เราทราบกันดีว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้สถานศึกษาจำเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปจากกำหนดเดิม และจะทำการเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่กำลังจะถึงนี้

โดยก่อนการจะเปิดภาคเรียนนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดได้ทำ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้จะมีตั้งแต่การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 ข้อมูลสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาและนักเรียนในการเปิดภาคเรียน รวมไปถึงรูปแบบการสอน และการรับมือกรณีเกิดการแพร่ระบาด

 

ตัวอย่างเนื้อหาในคู่มือ

 

โดยสำหรับสถานศึกษา ครู นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองที่สนใจดาวน์โหลดคู่มือฉบับนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลด ได้ที่ >>> “แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563” 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

-สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.