สถาปัตย์รังสิต ไลฟสไตล์ชีวิตเรียบง่าย แบบสถาปนิกท้องถิ่น ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หลายคนมีความฝันบนเส้นทางอาชีพหลังเรียนจบหลากหลายรูปแบบของการเป็นสถาปนิก ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกในบริษัทดังๆ เปิดบริษัทของตนเอง ทำงานสายงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือแม้กระทั่งเบนเข็มไปทำสายอาชีพอื่นที่อยากทำ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมด เพราะหลังเรียนจบอาจค้นพบอะไรบางอย่างที่ทำแล้วมีความสุข แต่ที่แน่ๆ ทุกคนมีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันนั่นคือ การได้สร้างงานออกแบบที่ดี สร้างสรรค์ มีคุณภาพ และมีจริยธรรมในตัวทุกคน ศิษย์เก่าจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ป๊อป-ทศวรรษ ข่ายสุวรรณ เด็กถาปัตย์รุ่นที่ 11 ของมหาวิทยาลัยรังสิต มีมุมมองการทำงานและการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายที่เชื่อว่าอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนที่อยากเดินทางสายอาชีพที่เรียบง่าย ย้อนกลับเกือบ 20 ปี ป๊อป-ทศวรรษ ข่ายสุวรรณ เป็นคนจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นใช้ชีวิตการเรียนระดับประถมฯ มัธยมฯ อยู่ในจังหวัดเชียงราย ส่วนระดับอุดมศึกษานั้นเลือกมาเรียนต่อที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต…

สมาคมศิษย์เก่าฯ มอบอุปกรณ์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบนนท์

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับมอบ เครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมแอลกอฮอล์ 75% และ หน้ากากผ้า จาก นายสุรชัย ชมเพลินใจ นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เพื่อสนับสนุนมาตรการความปลอดภัย ที่ทางโรงเรียนวางแผนดำเนินการ ในช่วงการสอบคัดเลือก และช่วงเปิดภาคเรียน เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

สวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พร้อมถ่ายทอดสดออนไลน์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิการบดี และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา เป็นผู้แทนประชาคมชาวสวนสุนันทาทั้งมวล ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้วผู้บริหารลงนามถวายพระพร การจัดพิธีดังกล่าว ได้ถ่ายทอดสัญญาณทางระบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรส่วนอื่น ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน และเป็นไปตามมาตรการการระวังป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID-19…

เลขากพฐ.เผย สพฐ.เร่งเตรียมพร้อมการสอบ PISA 2021

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กพฐ.) ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ได้เผยถึง ความคืบหน้าเกี่ยวกับ โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) หรือ PISA ว่าขณะนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำลังทำการวิเคราะห์ข้อมูลและผู้เข้าสอบ PISA สำหรับการสอบเพื่อประเมินนักเรียนในปี 2021 ที่กำลังจะมาถึง…

สพฐ. แจ้งปรับผังรายการออกอากาศ  DLTV ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือแจ้งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง ชี้แจงรายการการเรียนการสอนและการปรับผังรายการออกอากาศ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 COVID19 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีเนื้อหา ดังนี้   สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนามคมแห่งชาติ ได้ดําเนินการจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จํานวน 15…

เช็กเลย! ตารางการเรียนการสอน DLTV ใหม่ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563

  เนื่องด้วยทางสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้พิจารณาปรับผังรายการออกอากาศการเรียนการสอนระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนการสอน โดยจะเริ่มปรับตารางการเรียนการสอนตั้งแต่ วันที่ 1-30 มิถุนายนนี้ ทางเว็บไซต์ eduzones จึงนำตารางออกอากาศ การเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 ฉบับปรับปรุง มาให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ดาวน์โหลดกันค่ะ   ตารางการเรียนการสอน สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 1     ตารางการเรียนการสอน สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 2…

เช็กเลย! คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

  หลังจากที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศคัดเลือกบุคคลใน ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ที่จะทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2563 นี้นั้น วันนี้ทางเว็บไซต์ eduzones จึงมีข้อมูลคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานที่สำคัญ มาฝากสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบทุกท่านค่ะ โดยเป็นข้อมูลอ้างอิงจากประกาศจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ กคศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยในกลุ่มวิชา…

ผู้บริหารสวนสุนันทาชี้แนวทางฝ่าวิกฤต ต้องปรับตัวให้ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยศักยภาพของตนเอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดให้มีการประชุมมอบนโยบายประจำปี ครั้งที่ 2 แก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดการประชุมแบบออนไลน์ โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานหลักในการจัดและดำเนินการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม และมอบนโยบายในการบริหารและปฏิบัติงานในการร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งล้วนได้รับผลกระทบทั้งจากสภาพทางจำนวนประชากรผู้เรียนที่ลดลง การได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีแนวโน้มการปรับลดงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มหาวิทยาลัยจึงต้องพึ่งพาตนเองให้ได้ นอกจากนี้ งบวิจัยจากภาครัฐก็ถูกปรับลดลง การแข่งขันสูงขึ้น อย่างไรก็ตามแม้มหาวิทยาลัยของเราจะมีระบบของการพึ่งพาตนเองโดยการจัดหารายได้ แต่วิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับสถานการณ์ แม้โอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มในขณะนี้ยังไม่เอื้ออำนวย แต่มหาวิทยาลัยก็ได้มีมาตรการในการควบคุมการใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในส่วนของคณะ…

SPU CARE ด้วยรักและความเข้าใจ เราจะผ่านวิกฤต COVID-19 สู่ชีวิตวิถีใหม่ไปด้วยกัน

ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สถานการณ์  COVID-19  ไม่ใช่เฉพาะร้านค้า ธุรกิจต่างๆที่ต้องปรับตัวกันอย่างมากและทำงานหนักขึ้นเท่านั้น มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดเยอะ ต้องปรับตัวมาก ดีเทลเยอะกว่าร้านค้ามาก แม้ว่าการเรียนในขณะนี้จะเป็น online ที่นักศึกษา หรือ นักเรียนเห็นว่า ไม่เห็นมีอะไรเลย ก็สอนกันผ่าน ZOOM  นั่นคือสิ่งที่เราเห็นมุมเดียว เบื้องหลังตั้งเเต่การปิดเพราะ COVID-19  ทีมทำงานทุกฝ่ายยังทำงานทั้งในพื้นที่และบางส่วน WFH เพื่อให้ภาระกิจทั้งปกติและภาระกิจใหม่ที่ต้องปรับ ทีมงาน ต้องรัน 24 ชั่วโมงต้องคอยมอนิเตอร์และSupport กันเเละกัน ปรับการบริการต่างๆเป็น Services onlineให้ทัน และการปรับกิจกรรม ต่างๆเพื่อเป็น online นอกเหนือจากการเรียน ทั้งการปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ การดูแลติดตามนศ. ในหลายมิติ ทั้งสุขภาพกาย…