เลขากพฐ.เผย สพฐ.เร่งเตรียมพร้อมการสอบ PISA 2021

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กพฐ.) ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ได้เผยถึง ความคืบหน้าเกี่ยวกับ โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) หรือ PISA ว่าขณะนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำลังทำการวิเคราะห์ข้อมูลและผู้เข้าสอบ PISA สำหรับการสอบเพื่อประเมินนักเรียนในปี 2021 ที่กำลังจะมาถึง

 

โดยจะต้องตรวจสอบว่าทางประเทศไทยนั้นได้ใช้ผู้เข้าการทดสอบที่มี อายุ 15 ปีหรือไม่ เนื่องด้วยการสอบ PISA ของ OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานั้น เป็นการสุ่มคัดเลือกนักเรียนอายุ 15 ปี หรือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากทั้งหมด 65 ประเทศ มาทดสอบโดยการใช้ข้อสอบในการทดสอบเป็นชุดเดียวกัน

 

ทั้งนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการวิเคราะห์ทั้งตัวผู้เข้าสอบ และภาพรวมของการสอบ PISA รวมถึงจะมีการสอบตัวอย่างข้อสอบมาให้นักเรียนได้ทดสอบ โดยเชื่อว่าหากได้รับการประมวลผลการสอบจากหลายปีที่ผ่านมา และได้รับการเตรียมความพร้อมจากทุกฝ่ายจะทำให้ผลคะแนนการสอบในปีนี้ของนักเรียนดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

นอกจากนี้ทางเลขาธิการกพฐ. ยังกล่างเพิ่มเติมว่า “ต้องยอมรับว่าการสอบ PISA ในแต่ละปีนั้นใช้ข้อสอบที่ไม่เหมือนกัน เพราะอย่างปีที่ผ่านมา PISA จะเน้นเรื่องการอ่าน ดังนั้นในปี 2021 เราจึงยังไม่รู้ว่าระบบของ PISA จะวัดระดับความรู้ของตัวเด็กในด้านใดบ้าง จึงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การอ่าน รวมถึงการวิเคราะห์

 

ซึ่งทาง สพฐ. เองจะต้องพัฒนาเด็กให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มวิชา อีกทั้งด้วยข้อสอบของ PISA จะใช้คำถามที่ค่อนข้างยาว แต่เด็กไทยจะเน้นจำคำถามสั้นๆ มาตอบ ดังนั้นในจุดนี้ครูผู้สอนจะต้องฝึกเด็กให้คิดวิเคราะห์มากขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับเด็กไม่ใช่คิดแบบท่องจำอย่างเดียว”

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.dailynews.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.