สวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พร้อมถ่ายทอดสดออนไลน์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิการบดี และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา เป็นผู้แทนประชาคมชาวสวนสุนันทาทั้งมวล ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้วผู้บริหารลงนามถวายพระพร

การจัดพิธีดังกล่าว ได้ถ่ายทอดสัญญาณทางระบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรส่วนอื่น ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน และเป็นไปตามมาตรการการระวังป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่ลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในบริเวณพิธี และถ่ายทอดสัญญาณให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว:ภาพ
www.ssru.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.