เยี่ยมโรงงานบริษัทเยาวราช สร้างพันธมิตรผลิตตำรับยาไทย “สวนสุนันทา” ค้นคว้าวิจัยกัญชงเพื่อการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมรองศาสตราจารย์ ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท เยาวราช จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการผลิตตำรับยาไทยในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนากัญชงทางการแพทย์ ในโอกาสนี้ได้แวะเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท เยาวราช จำกัดซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หมากหอมเยาวราช และผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์อื่น ๆ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า…

ครม.รับทราบแผนเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้ พร้อมจัดสรรงบสนับสนุนเพิ่มเติม

  เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เผยว่า ครม. ได้รับทราบการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริหารงบประมาณของเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ติดตามและออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ COVID-19 ก่อนเปิดการเรียนการสอนปกติ 1 กรกฎาคม 2563   ทั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา…

เพจหอการค้า มาร์เก็ตเพลส ยืนหนึ่งแหล่งรวมธุรกิจนักศึกษาฝ่าวิกฤตโควิด – 19

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนด้านธุรกิจการค้าและการบริการในอาเซียน มีพันธกิจในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneur) เน้นการสอนทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาทุกคณะ มีการใช้การเรียนการสอนในระบบ Digital Hybrid Learning System และได้รับการยอมรับในฐานะ Apple Distinguished School ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2563 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Alibaba.com ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มอีคอมเมิร์สที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เพื่ออบรมความรู้ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์สสำหรับผู้ประกอบการและนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีความรู้และทักษะด้านการทำธุรกิจออนไลน์และช่วยผลักดันให้สามารถขยายธุรกิจไปในระดับโลก ล่าสุดจากวิกฤตไวรัสโคโรน่าโควิด – 19 ทำให้ประชาชนคนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ…

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ปวช. ครั้งแรก (TCAS รอบ 5)

อาจารย์มีชัย ลัดดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. (TCAS รอบ 5) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) (B.Sc. Food Science and Management) คุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีวุฒิ ปวช. (TCAS รอบ 5) ในสาขาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์มีชัย เล่าให้ฟังว่า เป็นครั้งแรกที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร…

สาขาวิชาการจัดการ ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครน.ศ. ถึง 15 มิถุนายนนี้

  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกในสาขาวิชาการจัดการ ในหลักสูตรระยะเวลา 3 ปี เป็นการเรียนภาคค่ำ เรียนจันทร์ – พฤหัสบดี โดยเป็นระบบการเรียนเอื้อให้กับ ผู้เรียนและผู้ทำงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2563   กำหนดการ -เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน…

ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ!! กับโครงการประกวดคลิปวีดีโอเจ๋งๆ ชิงเงินรางวัล 220,000 บาท

จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน), กลุ่มผู้กำกับภาพยนตร์ ศิลปีน และนักแสดง ขอเชิญผู้สนใจทั่วประเทศ ไม่จำกัดอายุ เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ ความยาว 3 นาที ภายใต้หัวข้อ “New Normal วิถีใหม่…โอกาสใหม” ชิงแชมป์ประเทศไทย เงินรางวัลจำนวน 220,000 บาท เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวประทับใจ และเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนต่อสู้ชีวิตในวิกฤต Covid-19 เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 กรกฎาคม 2563  ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ ติดตามกติกาและรายละเอียดได้ที่ FB: New Normal วิถีใหม่ โอกาสใหม่ และ LineAd: @Newnormalnewchance

สกสว. ออกแบบโครงการสำคัญ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติปีงบ’65 ส่งมอบสภาพัฒน์

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยภารกิจนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนวิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งมอบให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ รวบรวมข้อมูลเพื่อการดำเนินการทำงานต่อของรัฐบาล ทั้งนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สกสว. เปิดเผยข้อมูลว่าการดำเนินภารกิจนี้ สกสว. เดินหน้า ตามที่รัฐบาลออกแบบเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานล้อกับยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ…

“ปัจฉิมนิเทศออนไลน์” สไตล์กายภาพบำบัด ม.รังสิต

คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธาน โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี่เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ณ ห้องประชุม 1-308 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สมศ. ยก “DLTV” ตัวช่วยปั้นคุณภาพการศึกษา รร.ห่างไกล พร้อมแนะเทคนิค 3 ข้อ ปรับตัวในยุควิกฤตนิวนอร์มอล

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เปิดผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลหลายแห่งอยู่ในระดับดี ยกการเรียนผ่านระบบ DLTV สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษา และผู้เรียนให้เทียบเท่าสถานศึกษาในเมือง เป็นการช่วยลดปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนของโรงเรียนห่างไกลได้ด้วย นอกจากนี้ยังแนะนำสถานศึกษาทั่วประเทศให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพราะปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ทำให้บริบทสังคมเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเกิดโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั้น สถานศึกษาจะต้องพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ โดยครูต้องมีพื้นฐานการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านเทคโนโลยี ครูผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีจะสามารถหาความรู้ใหม่ ๆ มาเติมเต็มให้ผู้เรียนได้ตลอดเวลา 2.สามารถสร้างทุกที่ให้เป็นห้องเรียน…

วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ อวดโฉม “แขนกลไบค์เลน” เอไอคัดกรองเลนจักรยาน ปิดทันทีเมื่อเจอมอเตอร์ไซต์ หวังนำร่องใช้เขตกรุงเทพฯ – หัวเมืองใหญ่

นศ. วิศวะฯ เครื่องกล มธ. ซิว 3 รางวัลใหญ่ เวทีประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 10   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE: Thammasat School of Engineering) จุดประกายไอเดีย พัฒนา “แขนกลไบค์เลน” นวัตกรรมแขนกลอัจฉริยะที่ช่วยคัดกรอง และกีดขวางรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่บนเลนจักรยาน หนุนสายปั่นจักรยานสัญจรคล่องตัว-ปลอดภัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ โดยมีองค์ประกอบ 2 ส่วนหลัก ดังนี้ ระบบแยกแยะพาหนะด้วยปัญญาประดิษฐ์ ที่ช่วยแยกแยะลักษณะของยานพาหนะในระยะ 4 เมตร พร้อมสั่งการเปิด-ปิดเส้นทางไปยังเมนบอร์ด แขนกลอัจฉริยะ ทำหน้าที่รับสัญญาณจากเมนบอร์ด โดยในกรณีที่ตรวจพบจักรยานยนต์ แขนกลจะปิดเส้นทางขับขี่ แต่ในกรณีที่ตรวจพบเป็นจักรยาน แขนกลจะเปิดเส้นทางให้ใน 5 วินาที โดยในอนาคตเตรียมวางแผนจำหน่ายเชิงพาณิชย์ 3.5 หมื่นบาท ทั้งนี้…