เช็กเลย! ตารางการเรียนการสอน DLTV ใหม่ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563

 

เนื่องด้วยทางสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้พิจารณาปรับผังรายการออกอากาศการเรียนการสอนระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนการสอน โดยจะเริ่มปรับตารางการเรียนการสอนตั้งแต่ วันที่ 1-30 มิถุนายนนี้ ทางเว็บไซต์ eduzones จึงนำตารางออกอากาศ การเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 ฉบับปรับปรุง มาให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ดาวน์โหลดกันค่ะ

 

ตารางการเรียนการสอน สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

ตารางการเรียนการสอน สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 2

 

 

ตารางการเรียนการสอน สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

ตารางการเรียนการสอน สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 4

 

 

ตารางการเรียนการสอน สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 5

 

 

ตารางการเรียนการสอน สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

ตารางการเรียนการสอน สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

ตารางการเรียนการสอน สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

ตารางการเรียนการสอน สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางการเรียนการสอน ฉบับปรับปรุง ได้ที่ >>> https://drive.google.com/drive/folders/1RMgS2cwb7LBuBCOMKLLzQLgZaYG2WUKq?usp=sharing

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10542/1001

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.