อยากได้ทุนมาทางนี้ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยมหาวิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมีจุดเด่นในด้านความทันสมัยในด้านหลักสูตร อุปกรณ์การเรียน และ บุคคลากรณ์ที่มาจากสายอาชีพงานต่างๆ มหาวิทยาลัยเอกชนยังมีโครงการทุนการศึกษาต่างๆมากมายให้น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วม แต่จะมีโครงการอะไรที่เหมาะสมกับน้องๆบ้างในบทความนี้พี่เพชรจ้าจะมาแนะนำทุนจากหลากหลายมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆในประเทศไทยว่าจะมีทุนอะไรให้น้องๆได้เข้าร่วมกันบ้าง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย เอกชน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทยถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยไทยสุริยะ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และวิทยาลัยพัฒนา เริ่มแรกนั้นได้รับการก่อตั้งในชื่อ “วิทยาลัยไทยเทคนิค” เมื่อปี พ.ศ. 2505 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยกรุงเทพ” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยจัดการเรียนการสอนใน 11 คณะ รวมทั้ง วิทยาลัยนานาชาติ…

รวมไว้ให้แล้ว!!ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐบาล

มหาวิทยาลัยรัฐบาลเป็นมหาวิทยาลัยที่นักเรียนนักศึกษานิยมเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยรัฐบาลมีให้เลือกเรียนมากมายหลากหลายประเภทการเรียนและที่สำคัญยังได้มีการจัดสรรปันส่วนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อาจจะขาดแคฃนทุนทรัพย์ในการชำระค่าเทอมหรือทุนทรัพย์ในด้านอื่นๆ บทความนี้เพชรจ้าจะมารวบรวมทุนการศึกษาและทุนความสามารถด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยรัฐบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น ณ ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.2442 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2445 เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินเมื่อ พ.ศ. 2425 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนด้วยงบประมาณกว่า 600 ล้านบาท ต่อปีแก่นิสิตทุกระดับชั้นที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาเพื่อให้นิสิตทุกๆ ฐานะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด3ทุน ซึ่งมีรายละเอียดทุนดังต่อไปนี้ ทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย…

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มุ่งพัฒนาคน ทันยุคสื่อสารดิจิทัล

เมื่อโลกเปลี่ยน ทุกคนล้วนต้องปรับตัวไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล (Digital) ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน คนส่วนใหญ่และองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนต้องตื่นตัวเพื่อจะมีชีวิตที่สอดคล้องไปกับโลกที่เปลี่ยนไป ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้จัดโครงการ “ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารดิจิทัลให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย” ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยและสื่อสารคุณค่าเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสร้างศักยภาพในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันต่างๆ สู่ความเป็นผู้นำยุคใหม่ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก โดยมุ่งมั่นพัฒนาผู้นำยุคใหม่ เพื่อการสื่อสารอย่างยั่งยืน (Reinventing University) รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดเผยว่า “ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความมุ่งมั่นพัฒนาคนหรือบุคลากรในทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อนำไปช่วยพัฒนาชุมชนต่างๆ  การพัฒนาคนก็เท่ากับการพัฒนามหาวิทยาลัยควบคู่กันไป…

QuillBot เว็บสร้าง essay สุดปัง!

ไหนใครประสบปัญหา ไม่พอใจกับบทความภาษาอังกฤษของตนเอง? อยากได้ประโยคที่ดูสละสลวยกว่านี้? วันนี้ Eduzoones จะพาน้องๆทุกคนมาทำความรู้จักกับ เว็บไซต์ Quillbot หนึ่วในตัวช่วยปรับรูปประโยค เสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้ได้ essay ที่สบะสลวย ลื่นหู เป๊ะปังกันไปเลย! (แอบกระซิบว่าใช้งานฟรีด้วยน้าาา) . ขั้นตอนการใช้งาน เข้าสู่เว็บไซต์ quillbot นำข้อความที่ต้องการดัดแปลงวางลงในที่ว่าง (ต้องเป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน 400 ตัวอักษรนะคะ) กดปุ่ม Paraphrase ระบบจะทำการแปลงประโยค และคำศัพท์ให้ออกมาสละสลวย อย่างกับเจ้าของภาษามาเอง!   ทดลองใช้งานได้ที่ :…

“60 ยังแจ๋ว” ผู้เกษียณอายุสวนสุนันทาอบอุ่น ร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานเกษียณอายุ “60 ยังแจ๋ว” ประจำปี พ.ศ.2565 โดยในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เป็นพิธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายพานพุ่มและพวงมาลัย ลำดับถัดไปเป็นการเชิญผู้เกษียณอายุ ร่วมสักการะและถวายพวงมาลัย หลังเสร็จพิธีการดังกล่าว ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมถ่ายภาพกับผู้เกษียณ บริเวณพระราชานุเสาวรีย์…

46 ทุน สำหรับเด็ก ม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.5 ทุน ก.พ. , ทุนหลวง, ทุนรัฐบาล และอื่นๆ

  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับ46 ทุน สำหรับเด็ก ม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.5 ประจำปี 2566  โดยทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้ . ทุนเล่าเรียนหลวง 9 ทุน ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 ทุน ทุนกระทรวงการต่างประเทศ 5 ทุน ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ 2 ทุน ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 3…

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ รูปแบบคะแนนและค่าน้ำหนัก #TCAS66 รอบที่ 3 ADMISSION

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ รูปแบบคะแนนและค่าน้ำหนัก #TCAS66 รอบที่ 3 ADMISSION รายละเอียดดังนี้   แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวมหลักสูตรเรียนต่อด้านกีฬาระดับ ม.ปลาย และ มหาวิทยาลัย

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮาไฮ ฮาไฮ กีฬาเป็นกิจกรรมพื้นฐานทางร่างกายที่น้องๆนักเรียนนักศึกษาสามารถทำได้แม้เพียงขับแข้งขยับขาก็สามารถเป็นกีฬาได้เช่นกัน กีฬานอกจากจะเสริมสร้างทักษะทางร่างกายให้แข็งแรงห่างไกลจากโรคร้ายได้แล้วกีฬายังสามารถเป็นวิชาเรียนและอาชีพเช่นกัน แต่กีฬาในแบบฉบับของ Eduzones จะต้องเป็นกีฬาที่ควบคู่กับการเรียนแน่นอน ในบทความนี้พี่เพชรจ้าจะมารวบรวมหลักสูตรในการเรียนต่อ สายกีฬาสำหรับน้อง ม.ปลายและน้องๆนักศึกษากันค่ะ เตรียมรองเท้า ฟิตร่างกายกันให้พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ โรงเรียนสอนกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาค  โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน(โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) สังกัดกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่มีความสามารถทางการกีฬา ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาด้านการกีฬา ความมีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา…
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศ ระเบียบการรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1 #Portfolio

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศ ระเบียบการรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1 #Portfolio

  ใครอยากเข้าจุฬาฯ ฟังทางนี้! จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศ ระเบียบการรับสมัคร #TCAS66 รอบที่ 1 #Portfolio มีรายละเอียดดังนี้     เปิดรับรวม 39 โครงการ ได้แก่ โครงการโอลิมปิกวิชาการและโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตร อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์…

คัดมาให้แล้ว!! รวมหลักสูตรดนตรี เรียนต่อระดับม.ปลาย และ มหาวิทยาลัย

อาชีพดนตรีเป็นอาชีพที่น้องๆนักเรียนนักศึกษาใฝ่ฝันอยากจะเป็น ดนตรีเป็นศิลปะที่จับต้องได้เพียงแค่เคาะตามจังหวะก็ทำให้เกิดเสียงดนตรีง่ายๆ แล้วในประเทศไทยจะมีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไหนรองรับความฝันของน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่อยากเป็นนักดนตรีกันบ้าง พี่เพชรจ้าจะมารวบรวมหลักสูตรดนตรีสำหรับน้อง ม.ปลาย และ พี่ๆน้องมหาวิทยาลัย   หลักสูตรวิชาดนตรีสำหรับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร​ เป็นโรงเรียนลักษณะพิเศษในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สงเสริมฟืนฟูและอนุรักษ์การดนตรี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2536 เพื่อส่งเสริมทักษะ และความเป็นเลิศทางดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนสายสามัญ รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและพัฒนาสู่มาตรฐานสากลได้ ตลอดจนได้ต้นแบบการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีที่ได้มาตรฐานสากล ความรู้ความสามารถด้านดนตรี​ ความรู้ความสามารถด้านสายสามัญ สามารถศึกษาต่อได้ในระดับมหาวิทยาลัยทั่วไปได้เช่นเดียวกับนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆ ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี คุณสมบัติที่เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร…