อยากได้ทุนมาทางนี้ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยมหาวิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมีจุดเด่นในด้านความทันสมัยในด้านหลักสูตร อุปกรณ์การเรียน และ บุคคลากรณ์ที่มาจากสายอาชีพงานต่างๆ มหาวิทยาลัยเอกชนยังมีโครงการทุนการศึกษาต่างๆมากมายให้น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วม แต่จะมีโครงการอะไรที่เหมาะสมกับน้องๆบ้างในบทความนี้พี่เพชรจ้าจะมาแนะนำทุนจากหลากหลายมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆในประเทศไทยว่าจะมีทุนอะไรให้น้องๆได้เข้าร่วมกันบ้าง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย เอกชน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทยถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยไทยสุริยะ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และวิทยาลัยพัฒนา เริ่มแรกนั้นได้รับการก่อตั้งในชื่อ “วิทยาลัยไทยเทคนิค” เมื่อปี พ.ศ. 2505 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยกรุงเทพ” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยจัดการเรียนการสอนใน 11 คณะ รวมทั้ง วิทยาลัยนานาชาติ…

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ปฐมนิเทศ นักศึกษา ม.กีฬากว่างโจว จากจีน พร้อมมั่นใจสร้างผู้นำกีฬามืออาชีพ สู่ตลาดโลก

  มกธ.-ม.กีฬากว่างโจว ร่วมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาไทย-จีน ปริญญาตรี-เอก สาขาวิชาพลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2565     รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี  สาขาวิชาพลศึกษา  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งนักศึกษาจีน  และนักศึกษาไทย  ประจำปีการศึกษา 2565  ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และมหาวิทยาลัยกีฬากว่างโจว (Guangzhou Sport University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาดังกล่าวใช้รูปแบบการปฐมนิเทศออนไลน์  โดยมีที่ปรึกษาอธิการบดี  ผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษา…

รวมไว้ให้แล้ว!!ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐบาล

มหาวิทยาลัยรัฐบาลเป็นมหาวิทยาลัยที่นักเรียนนักศึกษานิยมเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยรัฐบาลมีให้เลือกเรียนมากมายหลากหลายประเภทการเรียนและที่สำคัญยังได้มีการจัดสรรปันส่วนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อาจจะขาดแคฃนทุนทรัพย์ในการชำระค่าเทอมหรือทุนทรัพย์ในด้านอื่นๆ บทความนี้เพชรจ้าจะมารวบรวมทุนการศึกษาและทุนความสามารถด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยรัฐบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น ณ ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.2442 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2445 เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินเมื่อ พ.ศ. 2425 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนด้วยงบประมาณกว่า 600 ล้านบาท ต่อปีแก่นิสิตทุกระดับชั้นที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาเพื่อให้นิสิตทุกๆ ฐานะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด3ทุน ซึ่งมีรายละเอียดทุนดังต่อไปนี้ ทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC ยกระดับการจัดอีเว้นท์ไทย จับมือ 2 บริษัท สร้างอนาคตนักจัดงานอีเว้นท์มืออาชีพ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 2 บริษัทชั้นนำด้านการจัดอีเว้นท์ ได้แก่ บริษัท โคโค มีเดีย โคเรีย จำกัด และบริษัท ไลฟ์โฟร์วีว่า จำกัด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาสาขาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อการเรียนรู้ ฝึกทักษะ และประสบการณ์ตรงกับมืออาชีพ โดยร่วมกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงแนวทางการเรียนรู้และกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาเชิงปฏิบัติการที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ปัจจุบัน อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ   รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร  อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีสายงานวิชาการและงานวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีพันธกิจหลัก คือ…

ไม่มีคำว่ายอม ถ้าระฆังยังไม่หมดยก! “เป็ด เชิญยิ้ม-ดร.ธัญญา” ถ่ายทอดประสบการณ์ กีฬา-บันเทิง สู่ ป.เอก ศิลปากร

เป็ด เชิญยิ้ม-ดร.ธัญญา ถ่ายทอดประสบการณ์ กีฬา-บันเทิง สู่ ป.เอก ศิลปากร เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดร.ธัญญา โพธิ์วิจิตร ฉายา “เป็ด เชิญยิ้ม” กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเมดี้ ไลน์, นักวิชาการของตลก ให้เกียรตินำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้นักศึกษา ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร โดยมี…

QuillBot เว็บสร้าง essay สุดปัง!

ไหนใครประสบปัญหา ไม่พอใจกับบทความภาษาอังกฤษของตนเอง? อยากได้ประโยคที่ดูสละสลวยกว่านี้? วันนี้ Eduzoones จะพาน้องๆทุกคนมาทำความรู้จักกับ เว็บไซต์ Quillbot หนึ่วในตัวช่วยปรับรูปประโยค เสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้ได้ essay ที่สบะสลวย ลื่นหู เป๊ะปังกันไปเลย! (แอบกระซิบว่าใช้งานฟรีด้วยน้าาา) . ขั้นตอนการใช้งาน เข้าสู่เว็บไซต์ quillbot นำข้อความที่ต้องการดัดแปลงวางลงในที่ว่าง (ต้องเป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน 400 ตัวอักษรนะคะ) กดปุ่ม Paraphrase ระบบจะทำการแปลงประโยค และคำศัพท์ให้ออกมาสละสลวย อย่างกับเจ้าของภาษามาเอง!   ทดลองใช้งานได้ที่ :…

The Data Master หลักสูตรสะท้านวงการ ปั้นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสร้างรายได้ 6 หลักต่อเดือน

The Data Master หลักสูตรสะท้านวงการ ปั้นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสร้างรายได้ 6 หลักต่อเดือน สอนตั้งแต่ต้นจนหางานให้ การันตีจากผู้เชี่ยวชาญ BOTNOI, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ xLab Digital พร้อมเติมเต็มการขาดแคลนบุคลากรอย่างมหาศาลในประเทศไทย กรุงเทพฯ 23 กันยายน 2565: BOTNOI และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ xLab Digital บริษัทในกลุ่ม บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดหลักสูตร…

46 ทุน สำหรับเด็ก ม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.5 ทุน ก.พ. , ทุนหลวง, ทุนรัฐบาล และอื่นๆ

  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับ46 ทุน สำหรับเด็ก ม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.5 ประจำปี 2566  โดยทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้ . ทุนเล่าเรียนหลวง 9 ทุน ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 ทุน ทุนกระทรวงการต่างประเทศ 5 ทุน ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ 2 ทุน ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 3…

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ รูปแบบคะแนนและค่าน้ำหนัก #TCAS66 รอบที่ 3 ADMISSION

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ รูปแบบคะแนนและค่าน้ำหนัก #TCAS66 รอบที่ 3 ADMISSION รายละเอียดดังนี้   แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวมหลักสูตรเรียนต่อด้านกีฬาระดับ ม.ปลาย และ มหาวิทยาลัย

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮาไฮ ฮาไฮ กีฬาเป็นกิจกรรมพื้นฐานทางร่างกายที่น้องๆนักเรียนนักศึกษาสามารถทำได้แม้เพียงขับแข้งขยับขาก็สามารถเป็นกีฬาได้เช่นกัน กีฬานอกจากจะเสริมสร้างทักษะทางร่างกายให้แข็งแรงห่างไกลจากโรคร้ายได้แล้วกีฬายังสามารถเป็นวิชาเรียนและอาชีพเช่นกัน แต่กีฬาในแบบฉบับของ Eduzones จะต้องเป็นกีฬาที่ควบคู่กับการเรียนแน่นอน ในบทความนี้พี่เพชรจ้าจะมารวบรวมหลักสูตรในการเรียนต่อ สายกีฬาสำหรับน้อง ม.ปลายและน้องๆนักศึกษากันค่ะ เตรียมรองเท้า ฟิตร่างกายกันให้พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ โรงเรียนสอนกีฬา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาค  โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน(โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร) สังกัดกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่มีความสามารถทางการกีฬา ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาด้านการกีฬา ความมีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา…