รวมทุนจากประเทศออสเตรเลีย ทั้งทุนจากสถาบัน และทุนจากรัฐบาล

รวมทุนจากประเทศออสเตรเลีย ทั้งทุนจากสถาบัน และทุนจากรัฐบาล

รวมทุนจากประเทศออสเตรเลีย ทั้งทุนจากสถาบัน และทุนจากรัฐบาล . DestinationAustralia : ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย https://www.education.gov.au/destination-australia The APEC – Australia Women in Research Fellowship : โครงการวิจัยสตรีจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค  https://www.apec.org.au/apec-australia-women-in-research Australian Government Research Training Program (RTP) : ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก https://www.education.gov.au/…/research-training-program Scholarships provided by the…
Fulbright USAS ทุนวิจัย วุฒิปริญญาโทขึ้นไป : หมดเขต 1 ธันวาคม 2566

Fulbright USAS ทุนวิจัย วุฒิปริญญาโทขึ้นไป : หมดเขต 1 ธันวาคม 2566

Fulbright USAS ทุนวิจัย วุฒิปริญญาโทขึ้นไป : หมดเขต 1 ธันวาคม 2566 . รายละเอียด สมัคร : หมดเขต 1 ธันวาคม 2566 ทุนวิจัย 3-4 เดือนในสหรัฐอเมริกา สำหรับบุคลากรจากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป . อ่านเพิ่มเติม : คลิก
60 ทุน พสวท. สำหรับ นักเรียนม.6 เข้าป.ตรี คณะ/สำนักวิทย์ ที่มหาวิทยาลัยศูนย์ พสวท.

60 ทุน พสวท. สำหรับ นักเรียนม.6 เข้าป.ตรี คณะ/สำนักวิทย์ ที่มหาวิทยาลัยศูนย์ พสวท.

60 ทุน พสวท. สำหรับ นักเรียนม.6 เข้าป.ตรี คณะ/สำนักวิทย์ ที่มหาวิทยาลัยศูนย์ พสวท. . แจกทั้งหมด 60 ทุน . มหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ พสวท. ทั้ง 10 แห่ง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.admissions.chula.ac.th คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัมหิดล https://tcas.mahidol.ac.th คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://admission.ku.ac.th คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://admission.su.ac.th/ คณะวิทยาศาสตร์…
มูลนิธิยุวพัฒน์ แจกทุนสายอาชีพ ปวช. 1 - ปวช. 3 : หมดเขต 29 ธันวาคม 2566

มูลนิธิยุวพัฒน์ แจกทุนสายอาชีพ ปวช. 1 – ปวช. 3 : หมดเขต 29 ธันวาคม 2566

มูลนิธิยุวพัฒน์ แจกทุนสายอาชีพ ปวช. 1 – ปวช. 3 : หมดเขต 29 ธันวาคม 2566 . คุณสมบัติ  กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 ครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่มั่นคง และมีปัจจัยฉุกเฉินของครอบครัวที่ส่งผลให้นักเรียนมีความเสี่ยงที่จะหยุดเรียนกลางคัน ไม่เป็นบุตรหลานของผู้บริหาร ครู หรือพนักงานประจำ หรือผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน สถานศึกษาที่นักเรียนจะศึกษาต่อ ต้องไม่เป็นสถานศึกษาสังกัดเอกชน นักเรียนที่ขอทุนจะต้องไม่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ หรือองค์กรอื่นๆ หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากมูลนิธิฯ…

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าร่วมโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 18

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด เข้าร่วมโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 18 เพื่อรับการสนับสนุนทุนการศึกษา   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 สำหรับระดับอาชีวศึกษา และถึง 12 มกราคม 2567 สำหรับระดับอุดมศึกษา  โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th    สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่ >>https://www.dropbox.com/sh/svcv5ysk9l8h7m6/AAAkI0YKwU8243tAvJPSTHXXa?dl=0&fbclid=IwAR1E_UqitdzShjTGrWhP13z5cziNSCRg9W1IPQQnat55z_wBLnoVFC6UEE0  วิดีโอขั้นตอนการสมัครทุน >> https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR19mTvgFHfN3JOFGFudhwZnaz2Cs8qk2qQssdxDYKKTv-SCFe8_Fq8bjrU&v=c7X7UaEbTnY&feature=youtu.be  …

ทุนพัฒนาศักยภาพด้านวิทย์ฯ-เทคโนโลยี เปิดให้ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี

มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา แก่เยาวชนที่มีความสามารถ มีความตั้งใจ และมีความประพฤติดี มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาสความสำเร็จทางด้านการศึกษา ทางมูลนิธิฯ มีความตั้งใจส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ สร้างโอกาสและความมุ่งมั่นทางด้านการศึกษา ทั้งการปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนรักและเห็นคุณค่า ทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา สนับสนุนเยาวชนที่มีความตั้งใจเรียน มีความสามารถ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมตอบแทนและช่วยเหลือสังคม ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการกล่าวขึ้น เปิดรับสมัครรอบที่ 2 วันนี้  – 25 กันยายน 2566 และประกาศผลภายใน 31 ธันวาคม 2566 ทุนการศึกษามูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นทุนการศึกษาในระดับ อนุบาลศึกษา…

รัฐบาลอิตาลี เปิดรับสมัครทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2023-2024 สำหรับ ป.โท และป.เอก และหลักสูตรอื่น ๆ

กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ (MAECI) ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนรู้ภาษาอิตาเลียนและวัฒนธรรมของประเทศอิตาลี โดยให้ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอิตาลี โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการเรียนรู้ภาษาอิตาเลียนและระบบเศรษฐกิจของประเทศอิตาลีเพื่อสร้างสัมพันธภาพทางวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศ กำหนดปิดรับสมัครทุนทางออนไลน์: 9 มิถุนายน 2023 เวลา 14.00 น. (CET) หลักสูตรและระยะเวลารับทุน โครงการทุนการศึกษานี้มีหลักสูตรและระยะเวลาที่หลากหลายให้นักศึกษาเลือกสอบเลือกศึกษาตามความสนใจและความต้องการของตนเอง ดังนี้: หลักสูตรปริญญาโท (Master’s Degree): ระยะเวลา 6-9 เดือน หลักสูตรปริญญาเอก (PhD Program): ระยะเวลา 6-9 เดือน หลักสูตรอบรมด้านศิลปะ ดนตรี…

สถาบันกันตนา มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี เรียนฟรี 4 ปี เพื่อนักสร้างสรรค์สื่อมืออาชีพตลอดหลักสูตร

#Dek66 เรียนฟรี 4 ปี ที่สถาบันกันตนา “ทุนคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์” ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการผลิตสื่อบันเทิง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อก้าวเป็นนักสร้างสรรค์สื่อมืออาชีพ “ทุนคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์” เป็นทุนสนับสนุนเฉพาะค่าเล่าเรียนตามที่จ่ายจริงตลอดหลักสูตร ในอัตราที่กำหนดตามประกาศของสถาบันฯ เพียงยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และสอบสัมภาษณ์ เพื่อผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา เป็นผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2566 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ไม่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนที่แน่นอนและเพียงพอ อันเป็นอุปสรรคต่อการสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองเพื่อทำงานในวิชาชีพด้านการผลิตสื่อบันเทิง โดยมีผลงานสร้างสรรค์ด้านการผลิตสื่อบันเทิงที่ผลิตด้วยตนเอง หรือร่วมผลิตกับผู้อื่น ที่มีความโดดเด่น เป็นผู้มีความสามารถทางการศึกษาอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรโดยสามารถรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค (GPA ให้ไม่ต่ำกว่า 2.75…

 ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก รับทุนปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปี 2566

 ธนาคารออมสิน รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปี 2566  เปิดรับสมัครถึง 30 มิ.ย. 66 ประกาศรายชื่อฯ ภายใน 31 ส.ค. 66 เปิดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สาขาวิชา / หลักสูตร ด้าน Data Analytic / Data Science…

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี ๒๕๖๖

ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไป จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ทุนในต่างประเทศ ระดับปริญญาโทขึ้นไป จำนวน 1 ทุน โดยมหาวิทยาลัยใน ๒๐ อันดับแรกในสาขาวิชานั้น ๆ ต่างประเทศจะต้อง ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับที่น่าเชื่อถือของต่างประเทศไม่เกินโดยสาขาวิชาของทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้   ใบสมัครขอรับทุนบุคคลภายนอก : คลิก