โลจิสติกส์สวนสุนันทา จัดติวพร้อมสอบวัดความรู้ ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 ตามมาตรฐานสากล MOS ในรูปแบบ Online

เปิดรับสมัคร… ติวพร้อมสอบวัดความรู้…ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate (ในรูปแบบ Online) …..จัดโดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา….. ค่าลงทะเบียน นักเรียน (SSRU) : 1,000 บาท บุคลากร (SSRU) : 1,500 บาท บุคคลภายนอก : 2,000 บาท ระยะเวลาในการอบรม…

โลจิสติกส์สวนสุนันทา เปิดรับสมัครภาคปกติ และภาคพิเศษ มีหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกลให้เลือกเรียนตามความสะดวก

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครภาคปกติ และภาคพิเศษ วันสุดท้าย 30 มิ.ย.นี้ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครภาคปกติ และภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลึก สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เลขที่ 111/3-5 หมู่…

ทุบกำแพงการศึกษา “โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” จัดให้ เรียนจบ งบไม่เกินแสน ได้วุฒิปริญญาตรี เรียนได้ทุกที่ ปริญญาตรี จบได้จากที่บ้าน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ด้วยหลักสูตรการศึกษาทางไกลล้ำยุค ตอบทุกโจทย์การศึกษาที่มีปัญหายืดเยื้อยาวนาน เรียนจบ งบไม่เกินแสน ได้วุฒิปริญญาตรี เรียนได้ทุกที่ที่สะดวก มิติใหม่ของการเรียนรู้ ปริญญาตรี จบได้จากที่บ้าน ด้วยการเรียนรู้ผ่าน Application บนอุปกรณ์ที่คุณสะดวกใช้งาน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ท่านสะดวก เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องรอเช็คชื่อ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อายุเท่าไหร่ เรียนจบด้วยวุฒิอะไรมา (ม.6 ปวช ปวส กศน. ฯลฯ) จะว่างงาน หรือ…

คณบดีโลจิสติกส์ สวนสุนันทา ชี้โควิด-19 ตัวเร่งปรับการเรียนการสอนครั้งใหญ่ นักศึกษาขานรับมั่นใจเรียนโลจิสติกส์ไม่ตกงาน

คณบดีโลจิสติกส์สวนสุนันทา ชี้สถาบันการศึกษาไทยต้องปรับตัวตามสถานการณ์อย่างเร่งด่วน เหตุหลายปัจจัยเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ตลาดแรงงานต้องการคนที่มีทักษะพร้อมที่สุด จบแล้วทำงานได้เลย มั่นใจ “สวนสุนันทา” พัฒนาหลักสูตรทันยุค ตอบโจทย์ครบถ้วน ด้านนักศึกษาสุดมั่นใจในยุคนี้เรียนโลจิสติกส์จบแล้วไม่ตกงาน ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์ทีมข่าวรายการวันใหม่วาไรตี้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในประเด็นการปรับตัวของสถาบันการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด -19 โดยคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ กล่าวถึงหลักสูตรการเรียนในปัจจุบันว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ มีนโยบายในการปรับตัวเพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานอยู่ตลอดเวลา เมื่อก่อนการศึกษาของไทยเราส่วนใหญ่จะเน้นทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติ แต่ในยุคนี้ทั้งผู้ประกอบการและผู้เรียนต่างมีความต้องการพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติจริงให้มากที่สุด เพราะฉะนั้นรายวิชาต่าง ๆ จึงเปลี่ยนไปให้ตรงกับความต้องการ  ปัจจุบันวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ก็มุ่งเน้นในการเรียนภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านโลจิสติกส์…

งานเดลิเวอรี่และการจัดการโลจิสติกส์ 1 ใน 9 อาชีพอนาคตไกล ที่จะไม่โดนหุ่นยนต์มาแทนที่

สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับการกล่าวถึงในวงกว้างทั่วโลก โดยเฉพาะในห้วงวิกฤตโควิด-19 ที่กำลังเล่นงานชาวโลกจนร่วงกันระนาวอยู่ในขณะนี้ ในแง่มุมของตัวเลขการเติบโตของธุรกิจด้านนี้ โดยเฉพาะ “งานเดลิเวอรี่และการจัดการโลจิสติกส์” ล้วนมีการเติบโตที่ก้าวกระโดด จึงถือเป็นสาขาอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน จากทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน นั่นหมายถึงว่า เป็นสาขาที่ แทบจะการันตีได้ว่า “เรียนจบแล้วไม่ตกงาน” แน่นอน 100 % หันมามองในส่วนของรัฐบาลไทยชุดปัจจุบัน ก็เปิดไฟเขียวเดินหน้าผลิตกำลังคน ด้าน “สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” รวมทั้งสาขาอื่น ๆ 7 สาขาอาชีพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S – Curve) ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยสาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนั้น…

โลจิสติกส์สวนสุนันทา เปิดหลักสูตรล้ำยุค ระบบการศึกษาทางไกล เรียนปริญญาตรีออนไลน์ จบได้จากที่บ้าน

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.B.A.  Online เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่เหมาะสำหรับคนทำงานสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ พร้อมเทียบโอนหน่วยกิตได้ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) -สมัคร Online คลิก !!! -รายละเอียดหลักสูตร -โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาทางไกล #หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์ -สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน B.B.A. Online เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เหมาะสำหรับคนทำงาน ???????? เรียนจบได้จากที่บ้าน สะดวกลดการเดินทาง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่  เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต เทียบโอนหน่วยกิตได้  จบ…

หลักสูตรแรกของไทย! โลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ ทำงานเป็นแบบมืออาชีพ

โลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ สาขามาแรงแห่งปี2020 เหตุผลที่ต้องเรียน สาขาการจัดการโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจออนไลน์ 1.ปัจจุบันธุรกิจการค้าขายสินค้าออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในวงการการค้าระดับโลก 2.เป็นหลักสูตรปฏิบัติการทางด้านโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจออนไลน์ หลักสูตรแรกของประเทศไทย 3.เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์สายงานอาชีพ ในปัจจุบันและอนาคต 4.หลังเรียนจบแล้ว เป็นที่ต้องการของตลาด ด้านแรงงานเฉพาะด้าน (ไม่ตกงาน) 5.ได้เรียนรู้การขายสินค้าออนไลน์ แบบมืออาชีพและการจัดการโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะ 6.เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เรียนรู้ครอบคลุมบริหารจัดการ หน้าบ้านหลังบ้านสําหรับธุรกิจออนไลน์ 7.เน้นการเรียนรู้จริง ควบคู่กับการปฏิบัติจริง การเรียนการสอน มีการร่วมมือกับองค์กรชั้นนําของเมืองไทยเช่น บริษัทเคอรี่ เอ็กเพรส จํากัด และอื่นๆ สมัครเรียนคลิก https://admission.ssru.ac.th/ สนใจสมัครเรียนโทร 062-491-3343 หรือ 063-878-8208…

กว่า 40 เหตุผลดี ๆ ที่ควรเรียน “โลจิสติกส์สวนสุนันทา” สมัครได้เแล้ววันนี้!!

  เรียนโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในยุคนี้ดีอย่างไร คำตอบที่ได้คือ … เรามีมากกว่า 40 เหตุผลดี ๆ ที่ต้องยอมรับความจริงที่ว่าสาขาอาชีพนี้คือชีวิตที่จะทำให้เราอยู่รอดก้าวไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย ยิ่งถ้าได้เข้ามาอยู่ในสถาบันที่มีคุณภาพระดับชั้นนำอันดับ 1 ของประเทศก็เหมือนเสือติดปีกใครก็ฉุดไม่อยู่ มีอาชีพที่สนองตอบต่อความต้องการของโลกรออยู่มากมาย เหตุผลที่ดี ๆ เช่นนี้ไม่ใช่ว่าจะยกมาแอบอ้าง พูดเองเออเองเอาง่าย ๆ ไม่ได้ แต่มันต้องมาจากข้อเท็จจริง และได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นจริง แล้วถ้าไม่ใช่เรื่องจริง ผู้ทรงคุณวุฒิที่นี่คงไม่มีใครกล้ายกเอามาป่าวประกาศสู่สาธารณะอย่างแน่นอน จะมัวรอช้ากันอยู่ทำไม … ไปโลด … ข่าวดี !! “โลจิสติกส์สวนสุนันทา” เปิดระบบรับแล้ววันนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ…

กว่า40เหตุผลดี ๆ ที่ควรเรียน “โลจิสติกส์สวนสุนันทา” ขยายโอกาสรับเพิ่มถึง 30 มิ.ย.นี้!

เรียนโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในยุคนี้ดีอย่างไร คำตอบที่ได้คือ … เรามีมากกว่า 40 เหตุผลดี ๆ ที่ต้องยอมรับความจริงที่ว่าสาขาอาชีพนี้คือชีวิตที่จะทำให้เราอยู่รอดก้าวไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย ยิ่งถ้าได้เข้ามาอยู่ในสถาบันที่มีคุณภาพระดับชั้นนำอันดับ 1 ของประเทศก็เหมือนเสือติดปีกใครก็ฉุดไม่อยู่ มีอาชีพที่สนองตอบต่อความต้องการของโลกรออยู่มากมาย เหตุผลที่ดี ๆ เช่นนี้ไม่ใช่ว่าจะยกมาแอบอ้าง พูดเองเออเองเอาง่าย ๆ ไม่ได้ แต่มันต้องมาจากข้อเท็จจริง และได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นจริง แล้วถ้าไม่ใช่เรื่องจริง ผู้ทรงคุณวุฒิที่นี่คงไม่มีใครกล้ายกเอามาป่าวประกาศสู่สาธารณะอย่างแน่นอน จะมัวรอช้ากันอยู่ทำไม … ไปโลด …  ?ข่าวดี !!!! โลจิสติกส์สวนสุนันทา  ? ✈️ ⚓️…

โลจิสติกส์สวนสุนันทาแนะน้องโรงเรียนสิงห์สมุทร ชลบุรี เตรียมพร้อมสู่รั้วอุดมศึกษา

คณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัคร การสอบ และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ติดตามข่าวที่น่าสนใจวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ที่ เว็บไซต์ https://cls.ssru.ac.th/