สสวท. รับสมัครเยาวชนเข้าร่วม การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2566 (Thailand Junior Water Prize 2023) – หมดเขต 1 มีนาคม 2566

สสวท. รับสมัครเยาวชนเข้าร่วม การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2566 (Thailand Junior Water Prize 2023) – หมดเขต 1 มีนาคม 2566 . กติกาการประกวด Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2023 เปิดรับสมัครผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/ต้นแบบ/แบบจำลอง ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน” (Water Conservation Innovation toward Sustainability)   ซึ่งปีนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ “Seeds…

สสวท. รับสมัคร “การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564)” รุ่นที่ 4

ฝ่าย GLOBE เปิดรับสมัคร “การอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ฉบับปรับปรุง 2564) ปีงประมาณ 2566” ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM รุ่นที่ 4 เข้ารับการอบรมวันที่ 30, 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 . เกณฑ์การรับสมัคร – โรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 – รับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ – โรงเรียนนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบไปใช้ในโรงเรียน โดยอาจจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือนำกิจกรรมการเรียนรู้ไปสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์…

สสวท. เชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” 4 หลักสูตร

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 3 ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักสูตร ดังนี้ AI Level 1 (รหัสหลักสูตร 65030) สมัครและเปิดอบรมวันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2565 AI Level…

บรรยายพิเศษ “สมรรถนะสำคัญของครูในยุค VUCA” โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส (สสวท.)

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัด งานประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 (SMT Collaborative School Symposium 2022) ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย อินทร์ฉาย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ  “สมรรถนะสำคัญของครูในยุค VUCA”  ซึ่งสรุปได้ดังนี้…

สสวท. เปิดอบรมครูออนไลน์ “การใช้เครื่องมือเรขาคณิต พีชคณิต และสถิติ ในโปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน” – หมดเขต 26 สิงหาคม 2565

  เมื่อคณิตศาสตร์ไม่ใช่ยาขมหม้อใหญ่ สร้างความเข้าใจด้วยสื่อสร้างสรรค์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือเรขาคณิต พีชคณิต และสถิติ ในโปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน” ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งยังไม่เคยร่วมอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra มาก่อน   อบรมระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2565 จำนวน 60 คน  เปิดลงทะเบียนรับสมัครวันที่ 22 สิงหาคม 2565…

สสวท. จัดกิจกรรม งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) – 18 ถึง 21 สิงหาคม 2565

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)  เชิญชวนเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในงาน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.   กิจกรรมที่น่าสนใจในบูธ สสวท. Food Web สัตว์นี้อยู่ที่ไหน? รู้คณิตพิชิตบิงโก หุ่นยนต์เดินตามเส้น สนุก…

ผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” – ระดับภาค

สถาบันบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัด การประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding (Coding Achievement Awards) ที่เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 มีผลการคัดเลือกดังนี้   ผลการคัดเลือกในแต่ละภาค : ภาคใต้ อีสาน ภาคกลาง   ประกาศรับสมัคร : คลิก

สสวท. ร่วมกับ TikTok ประเทศไทย เชิญชวนส่งผลงานคลิปสั้นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ “TikTok Sci Show in the House” จัดทำคลิปสั้นแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยอุปกรณ์และของใช้ง่าย ๆ ภายในบ้าน ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ!

  กติกาการร่วมกิจกรรม ถ่ายทำคลิปสั้นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยใช้อุปกรณ์หรือสิ่งของที่หาได้ง่ายภายในบ้าน เนื้อหามีความสนุก น่าสนใจ และถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ จากนั้นอัปโหลดคลิปลงในบัญชี TikTok ของคุณ พร้อมติด Hashtags: #IPSTSciDay2022 และ #TikTokUni คลิปไหนมียอดวิวและยอดไลก์สูงสุด รอรับของรางวัลสุดพิเศษจาก สสวท. และ TikTok ไปเลย ส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ภายในวันที่…

สสวท. ร่วมกับ 10 มหาวิทยาลัยของรัฐ รับสมัครคัดเลือก “ทุนโครงการ สควค.” หรือ “ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ปีการศึกษา 2566 ผ่าน #TCAS66 รวม 75 ทุน

    สสวท. ร่วมกับ 10 มหาวิทยาลัยของรัฐ รับสมัครคัดเลือก “ทุนโครงการ สควค.” หรือ “ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ปีการศึกษา 2566 ผ่าน #TCAS66 รวม 75 ทุน ในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ให้ศึกษาหลักสูตรปกติในประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อเนื่องระดับปริญญาโท 2 ปี รวม 6 ปี . สามารถสมัครรับการคัดเลือก เพื่อรับทุนโครงการ…

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจกงานทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เพื่อมุ่งเน้นการผลิตนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย ซึ่งปีการศึกษา 2566 นี้ สสวท. ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) สำหรับการสอบคัดเลือกรอบสอง สสวท. จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก   รับสมัครระหว่างวันที่ : 1-31 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบสอบคัดเลือกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ :  คลิก ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครที่ : ประกาศรับสมัคร พสวท…