สสวท. รับสมัครเยาวชนเข้าร่วม การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2566 (Thailand Junior Water Prize 2023) – หมดเขต 1 มีนาคม 2566

สสวท. รับสมัครเยาวชนเข้าร่วม การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2566 (Thailand Junior Water Prize 2023) – หมดเขต 1 มีนาคม 2566 . กติกาการประกวด Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2023 เปิดรับสมัครผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/ต้นแบบ/แบบจำลอง ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน” (Water Conservation Innovation toward Sustainability)   ซึ่งปีนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ “Seeds…

สสวท. เชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” 4 หลักสูตร

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ “ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน (AI for Schools)” รุ่นที่ 3 ทางเว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th/ ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักสูตร ดังนี้ AI Level 1 (รหัสหลักสูตร 65030) สมัครและเปิดอบรมวันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2565 AI Level…

สสวท. แจกสื่อการสอน โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ปรากฏการณ์ สุริยุปราคาและจันทรุปราคา (ป.6)

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจกสื่อการสอน โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6   ที่อธิบายการเคลื่อนที่สัมพันธ์กันระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โดยเฉพาะการเกิดปรากฏการณ์ สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในแบบต่าง ๆ  สีสัน สดใส อธิบายสร้างความเข้าใจได้ง่าย เพื่อการเรียนรู้ช่วยได้แถมเพิ่มความเข้าใจให้ลูกศิษย์วัยสร้างสรรค์   ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มความเข้าใจได้ฟรีที่ : คลังความรู้ สสวท.

บรรยายพิเศษ “สมรรถนะสำคัญของครูในยุค VUCA” โดย ดร.พรชัย อินทร์ฉาย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส (สสวท.)

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัด งานประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2565 (SMT Collaborative School Symposium 2022) ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย อินทร์ฉาย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ  “สมรรถนะสำคัญของครูในยุค VUCA”  ซึ่งสรุปได้ดังนี้…

สสวท. เปิดอบรมครูออนไลน์ “การใช้เครื่องมือเรขาคณิต พีชคณิต และสถิติ ในโปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน” – หมดเขต 26 สิงหาคม 2565

  เมื่อคณิตศาสตร์ไม่ใช่ยาขมหม้อใหญ่ สร้างความเข้าใจด้วยสื่อสร้างสรรค์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือเรขาคณิต พีชคณิต และสถิติ ในโปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra ขั้นพื้นฐาน” ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งยังไม่เคยร่วมอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra มาก่อน   อบรมระหว่างวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2565 จำนวน 60 คน  เปิดลงทะเบียนรับสมัครวันที่ 22 สิงหาคม 2565…
สสวท. แจกสื่อการสอนออนไลน์ "SciMath" ใช้ง่าย ได้ฟรี!

สสวท. แจกสื่อการสอนออนไลน์ “SciMath” ใช้ง่าย ได้ฟรี!

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. แจก คลังความรู้ SciMath ให้คุณครุได้ใช้เป็นสื่อการสอนสำหรับน้อง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ห้องเรียน พัฒนาทักษะการคิด เสริมปัญญาให้น้อง ๆ ยามว่างอีกด้วย โดยสื่อการสอนนี้ประกอบไปด้วยหลายรูปแบบได้แก่ วิดีโอ คลังภาพ บทเรียน บทความ โปสเตอร์มัลติมีเดีย หรือ e-poster E-book สำหรับใรที่สนใจ ประตู คลังความรู้ SciMath ยังเปิดรอเพื่อน ๆ อยู่พร้อมด้วยสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี…
สสวท. เชิญเสวนาออนไลน์ “การสะท้อนผลการเรียนที่ให้ประสิทธิผลสูงสุด : กลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงและประหยัดแรงงาน"

สสวท. เชิญเสวนาออนไลน์ “การสะท้อนผลการเรียนที่ให้ประสิทธิผลสูงสุด : กลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงและประหยัดแรงงาน” – 9 กันยายน 2565

  ฝ่ายกิจการนานาชาติ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) เชิญคุณครูและผู้สนใจร่วมเสวนาออนไลน์ฟรี ผ่านโปรแกรม Zoom หัวข้อ “การสะท้อนผลการเรียนที่ให้ประสิทธิผลสูงสุด: กลยุทธ์ที่ใช้ได้จริงและประหยัดแรงงาน (Most Effective Feedback: Practical, Labour-saving Strategies for Brilliant Feedback) โดยวิทยากร Ms. Claire Gadsby เจ้าของผลงานหนังสือ “ ที่ปรึกษาการศึกษานานาชาติ” International Education Consultant จากสหราชอาณาจักร วันศุกร์ที่ 9 กันยายน…

สสวท. จัดกิจกรรม งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) – 18 ถึง 21 สิงหาคม 2565

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)  เชิญชวนเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในงาน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.   กิจกรรมที่น่าสนใจในบูธ สสวท. Food Web สัตว์นี้อยู่ที่ไหน? รู้คณิตพิชิตบิงโก หุ่นยนต์เดินตามเส้น สนุก…

ผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” – ระดับภาค

สถาบันบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัด การประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding (Coding Achievement Awards) ที่เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 มีผลการคัดเลือกดังนี้   ผลการคัดเลือกในแต่ละภาค : ภาคใต้ อีสาน ภาคกลาง   ประกาศรับสมัคร : คลิก

สสวท. ร่วมกับ TikTok ประเทศไทย เชิญชวนส่งผลงานคลิปสั้นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ “TikTok Sci Show in the House” จัดทำคลิปสั้นแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยอุปกรณ์และของใช้ง่าย ๆ ภายในบ้าน ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ!

  กติกาการร่วมกิจกรรม ถ่ายทำคลิปสั้นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยใช้อุปกรณ์หรือสิ่งของที่หาได้ง่ายภายในบ้าน เนื้อหามีความสนุก น่าสนใจ และถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ จากนั้นอัปโหลดคลิปลงในบัญชี TikTok ของคุณ พร้อมติด Hashtags: #IPSTSciDay2022 และ #TikTokUni คลิปไหนมียอดวิวและยอดไลก์สูงสุด รอรับของรางวัลสุดพิเศษจาก สสวท. และ TikTok ไปเลย ส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ภายในวันที่…