มทร.ธัญบุรี จับมือบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ เพิ่มประสบการณ์นักศึกษา พัฒนาวิชาการ

มทร.ธัญบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่างอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษากับผู้เชี่ยวชาญของบริษัท และนักศึกษา รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยและบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี จึงถึงสิ้นอายุบันทึกข้อตกลง โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ระหว่างอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษากับผู้เชี่ยวชาญของบริษัท…

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ 22 สถานศึกษา หนุนพัฒนาวิชาการ พัฒนาบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะ และ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรีเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า การสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และสถานศึกษาเอกชน กับ มทร.ธัญบุรีเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการ…

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับมอบอุปกรณ์รีโทรฟิตเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์

วันที่ 5 กันยนยน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง รองอธิการบดีฯ รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.มนูญศักดิ์ จานทอง หัวหน้าโครงการรีโทรฟิต ผศ.ณัฐ แก้วสกุล ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และผศ.ดร.มานพ แย้มแฟง รองหัวหน้าภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ คุณเกษมสันต์ เครือธร ผู้บริหาร บริษัท…

เปิดระบบ 1 พ.ย.65 นี้! มทร.ธัญบุรี รับสมัคร TCAS 66 รอบ 1 Portfolio

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดําเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระบบ Thai University Central Admission System : TCAS ตามรายละเอียดดังนี้ ๑. การรับสมัคร สมัครผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ค่าสมัคร ๕๐๐.- บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) เฉพาะ TCAS รอบที่ ๓ Admission สมัครผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com ค่าสมัครตามที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.)…

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของมทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2022

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของมทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2022 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2022 (MOS Olympic TH 2022) สำหรับนักศึกษามทร.ธัญบุรี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ลิงก์ https://forms.office.com/r/7r4yyccm6R อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.rmutt.ac.th/content/53448

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า ฟรี 3 อาชีพ

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า ฟรี 3 อาชีพ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนภายในวันที่ 25 ส.ค. 65 อาชีพที่จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ – อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล ระดับ 3 (Data Analyst) – อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 (Programmer) – อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 (System Analyst) ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 ส.ค.…

นักศึกษามทร.ธัญบุรี คว้า 11 รางวัล “วิชาการวิศวกรรมระดับชาติ”

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เข้าแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กวาด 11 รางวัล และรับไม้ต่อเจ้าภาพครั้งถัดไป รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ทางมหาวิทยาลัย ซึ่งนำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 “The 13th national Rajamangala Engineering…

คึกคัก! MASS ZONE พื้นที่ “โชว์ของ” เด็กสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ตามนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็นนวัตกรและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้าน (5H) คือ Head, Heart, Hand, Hip และ Heel จากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID -19 ส่งผลให้นักศึกษาภายในคณะ ฯ ขาดการสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งบางรายเกิดความเครียด ความกดดันจากที่สภาพแวดล้อมใกล้ตัว ทำให้หลายคนอาจเกิดภาวะเจ็บป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ โดยปัญหาทางสุขภาพจิตที่พบบ่อยในนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา จึงสำรวจความต้องการของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา โดยผลการสำรวจ…

 “นนท์” ลูกกตัญญู มทร.ธัญบุรี ‘จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดจนกว่าจะตายจากกัน’

  เรื่องราวชีวิตของเด็กหนุ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) นายนพดล มีปราง หรือ น้องนนท์ ประธานองค์การนักศึกษา ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ เด็กกตัญญูได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นนท์ บอกว่า เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรี พ่อและแม่เลิกกันตั้งแต่คลอดได้ 2 วัน ตั้งแต่เกิดมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่เสียใจและน้อยใจที่พ่อทิ้งไป กลับดีใจที่ท่านทำให้ผมเกิดมา อาศัยอยู่กับแม่ โดยแม่มีอาชีพนวดไทย…

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี รับสมัครอาจารย์วุฒิ ป.เอก 2 อัตรา

ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท จำนวน 2 อัตรา (1) สาขาพืชสวน หรือสาขาการผลิตพืช หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตพืช 1 อัตรา (2) สาขาประมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ…