Thai-German TVET Conference 2023 พัฒนาอาชีวศึกษาและการจัดการศึกษา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Thai-German TVET Conference 2023” พัฒนาอาชีวศึกษาและการจัดการศึกษา ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคนิคศึกษาแห่งดอร์ทมุนด์ (TU Dortmund University) สหพันธรัฐเยอรมนี พร้อมด้วย มทร.ล้านนา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Thai-German TVET Conference on Research Cooperation in Southeast Asia 2023” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการจัดการศึกษา ด้านวิชาชีพ…

มทร.ธัญบุรี จัดพิธีน้อมรำลึก-มอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “รางวัลราชมงคลสรรเสริญ 2566” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า ทุกวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี ทางมหาวิทยาลัยจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” โดยพิธีช่วงเช้า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่…

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี จัดเต็ม “ธนาคารหน่วยกิต” ยันครอบคลุมทุกหลักสูตร ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยถึงโครงการธนาคารหน่วยกิตของ มทร.ธัญบุรีว่า ธนาคารหน่วยกิตจะครอบคลุมทุกหลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี แล้วก็ในระดับบัณฑิตศึกษา คือ ปริญญาโท ปริญญาเอก เราจัดทำทุกหลักสูตรเพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เข้ามาอยู่ในระบบ โดยที่ยังไม่ได้มาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)  เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสในการศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ บุคลากรที่ทำงานอยู่ในหน่วยราชการ หรือ สถานศึกษา ที่ยังไม่มีเวลาได้มาเรียน ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ได้ โดยที่อาจจะใช้เวลาว่าง มาลงทะเบียนเรียน…

 ‘ศิลปะการมัดเชือกชิบาริ’ แรงบันดาลใจสู่แนวคิดสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดเครื่องประดับ

  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ออกแบบ พัฒนา “ชุดเครื่องประดับ” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “ศิลปะการมัดเชือกชิบาริ” และร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี นางสาวรุ่งอรุณ แซ่อึ้ง หรือตั๊ก สาววัย 22 ปี เลือดใหม่ไฟแรง ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เจ้าของผลงาน “ชุดเครื่องประดับ” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะการมัดเชือกชิบาริ ซึ่งไม่ใช่นักออกแบบหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มลงมือทำงานแต่อย่างใด หลังจากที่เธอชนะเลิศการออกแบบเครื่องประดับ…

ผ้าพิมพ์ลาย ผ้ามัดย้อม “มทร.ธัญบุรี” นำองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพสู่นักเรียน

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและชุมชนในการพัฒนาคนให้นำประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษารับสนองนโยบายดังกล่าว ซึ่งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เผยว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปี 2566 มีทั้งหมด 22 โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม…

มทร.ธัญบุรี จับมือ สพฐ. นำเทคโนโลยีเมตาเวิร์สพัฒนาครู 15,000 ราย ทั่วประเทศ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับทาง มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริง สู่ห้องเรียนเสมือนจริง” โดยมีเป้าหมายที่ต้องการจะส่งเสริม และพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่รองรับการศึกษาแห่งอนาคต ให้กับครูในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียน หรือสร้างบทเรียนรูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงให้กับผู้เรียน ให้พร้อมรับกับโลกแห่งอนาคต ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse รวมถึงสามารถบูรณาการใช้เครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse ให้เข้ากับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้…

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 118 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน : : ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 100 อัตรา (สายวิชาการ) วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท วุฒิปริญญาโท ( 5 ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท : : จำนวน 18 อัตรา…

มทร.ธัญบุรี ลุย 3 โครงการใหญ่ สานฝันดันนักศึกษา ก้าวสู่ผู้ประกอบการใหม่

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า การปลูกฝังความรู้ การบ่มเพาะและผลักดันนักศึกษาให้มีหัวคิดธุรกิจการค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากในยุคนี้ ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี ได้มีหลายโครงการที่เกี่ยวข้อง ประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับการเข้าร่วมที่ดีมากจากนักศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO” (ครั้งที่11/2023) ซึ่งร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการบ่มเพาะและสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ และได้กำหนดให้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการทุกคน รวมถึงนักศึกษาชั้นปีอื่น ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป โดยจัดอบรมทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ และหลังจากการอบรม…

รอบสุดท้าย ‘ มทร.ธัญบุรี ‘ รับตรง TCAS4 – Direct Admission เริ่ม 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 66

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS4 – Direct Admission (กลุ่ม ม.6 / กศน.สายสามัญ) เปิดรับทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดการรับสมัคร 28 พ.ค.- 4 มิ.ย.66 รับสมัคร/ชำระเงิน/อัพโหลดเอกสาร 7 มิ.ย.66 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์…

‘ มทร.ธัญบุรี ‘ รับตรง TCAS4 – Direct Admission เริ่ม 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 66

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS4 – Direct Admission (กลุ่ม ม.6 / กศน.สายสามัญ) เปิดรับทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดการรับสมัคร 28 พ.ค.- 4 มิ.ย.66 รับสมัคร/ชำระเงิน/อัพโหลดเอกสาร 7…