เช็กลิสต์อยากเป็น”ครู” ต้องรู้อะไรบ้าง

          สวัสดีค่าวันนี้พี่แนนจะมาบอกสิ่งที่ควรรู้หากอยากเป็น”ครู”สานฝันให้กับน้องๆที่อยากเป็นคุณครูในอนาคต การเป็นคุณครูไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากเกินความพยายามของน้องๆอย่างแน่นอน พี่แนนก็จะมาแนะนำ หลักสูตรครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยสาขาอะไรเป็นสาขาหลักที่เปิดสอนกันอยู่บ้าง           ก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของคำว่า ครู คืออาชีพที่ใช้ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ ด้วยวิธีการสอนและการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครูเป็นผู้ให้กำเนิดพลเมืองที่ดี คือ เป็นผู้ชุบพลเมืองให้เป็นนักรู้ นักทำงาน นักพูด นักเขียน นักตำรา นักประดิษฐ์ นักค้นคว้าเหตุผล นักวิชาการ ฯลฯ…

อยากได้ทุนมาทางนี้ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยมหาวิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมีจุดเด่นในด้านความทันสมัยในด้านหลักสูตร อุปกรณ์การเรียน และ บุคคลากรณ์ที่มาจากสายอาชีพงานต่างๆ มหาวิทยาลัยเอกชนยังมีโครงการทุนการศึกษาต่างๆมากมายให้น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วม แต่จะมีโครงการอะไรที่เหมาะสมกับน้องๆบ้างในบทความนี้พี่เพชรจ้าจะมาแนะนำทุนจากหลากหลายมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆในประเทศไทยว่าจะมีทุนอะไรให้น้องๆได้เข้าร่วมกันบ้าง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย เอกชน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทยถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยไทยสุริยะ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และวิทยาลัยพัฒนา เริ่มแรกนั้นได้รับการก่อตั้งในชื่อ “วิทยาลัยไทยเทคนิค” เมื่อปี พ.ศ. 2505 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยกรุงเทพ” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยจัดการเรียนการสอนใน 11 คณะ รวมทั้ง วิทยาลัยนานาชาติ…

“สหพัฒน์” ชวนเด็กไทยติวสดออนไลน์ 10 วิชา ในโครงการ “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 25 พร้อมพูดคุยกับสามไอดอลคนดัง 3-8 ตุลาคมนี้

“สหพัฒน์” เดินหน้าเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นม.6 ก่อนลงสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงปลายปีนี้ ด้วยการจัดติวสด 10 วิชา ใน “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 25  พร้อมกิจกรรม Meet the IDOL เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ติวสดออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศทางเว็บไซต์ www.sahapatadmission.com นักเรียนและโรงเรียนที่สนใจร่วมโครงการติวฟรีของสหพัฒน์แอดมิชชั่น สามารถสมัครได้ที่ www.sahapatadmission.com และติดตามข่าวสารข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ทาง FB : Sahapat Admission หรือ โทร. 064-163-3449, 085-869-6252 “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” เป็นโครงการจัดทบทวนความรู้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายให้นักเรียนก่อนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จัดโดยบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์ มาม่า บิสชิน มองต์เฟลอ ริชเชส และมูลนิธิ ดร.เทียม…

รวมไว้ให้แล้ว!!ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐบาล

มหาวิทยาลัยรัฐบาลเป็นมหาวิทยาลัยที่นักเรียนนักศึกษานิยมเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยรัฐบาลมีให้เลือกเรียนมากมายหลากหลายประเภทการเรียนและที่สำคัญยังได้มีการจัดสรรปันส่วนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อาจจะขาดแคฃนทุนทรัพย์ในการชำระค่าเทอมหรือทุนทรัพย์ในด้านอื่นๆ บทความนี้เพชรจ้าจะมารวบรวมทุนการศึกษาและทุนความสามารถด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยรัฐบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น ณ ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.2442 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2445 เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินเมื่อ พ.ศ. 2425 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนด้วยงบประมาณกว่า 600 ล้านบาท ต่อปีแก่นิสิตทุกระดับชั้นที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาเพื่อให้นิสิตทุกๆ ฐานะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด3ทุน ซึ่งมีรายละเอียดทุนดังต่อไปนี้ ทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย…

วิศวะฯ มธ. (TSE) เปิด 4 เหตุผล ที่ทำให้ TEPE วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ มธ. เป็นหลักสูตรวิศวกรรมแห่งอนาคต ที่น่าเรียนใน TCAS66

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat school of Engineering) หรือ TSE เผย 4 เหตุผลที่ทำให้ TEPE วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ มธ. หรือ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ (Thammasat English Programme of Engineering) เป็นหลักสูตรที่น่าเรียนใน TCAS66 ที่มาพร้อมการพัฒนาทักษะที่จำเป็น รองรับความต้องการของอนาคต ได้แก่ 1.) เป็นหลักสูตรวิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ 2.) มีพาร์ทเนอร์ด้านการศึกษา ที่พร้อมเติมเต็มโอกาสของคนรุ่นใหม่ตลอดหลักสูตร 3.) มีแผนการเรียนที่หลากหลาย สามารถเลือกเส้นทางอนาคตของตนเองในช่วงภาคการศึกษาสุดท้าย 4.) เรียนสนุกไปกับวิธีการสอนที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Gen Z ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ ตอบโจทย์วิธีการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat…

สัปดาห์สุดท้าย! Portfolio รอบที่ 1 “สวนสุนันทา” ก้าวสู่อนาคตดี ๆ ก่อนใคร เลือกได้ถึง 30 ก.ย.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้ จำนวนที่จะรับ จำแนกตามหลักสูตร สาขาวิชา และรหัสวิชาสอบ หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครที่เลือกสมัครสาขาวิชาที่ศูนย์การศึกษา/วิทยาเขต นั้น กรณีที่สอบผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องไปเข้าศึกษาตามศูนย์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร 2. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจำนวนรับไม่เป็นไปตามแผนรับ  คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ…

QuillBot เว็บสร้าง essay สุดปัง!

ไหนใครประสบปัญหา ไม่พอใจกับบทความภาษาอังกฤษของตนเอง? อยากได้ประโยคที่ดูสละสลวยกว่านี้? วันนี้ Eduzoones จะพาน้องๆทุกคนมาทำความรู้จักกับ เว็บไซต์ Quillbot หนึ่วในตัวช่วยปรับรูปประโยค เสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ให้ได้ essay ที่สบะสลวย ลื่นหู เป๊ะปังกันไปเลย! (แอบกระซิบว่าใช้งานฟรีด้วยน้าาา) . ขั้นตอนการใช้งาน เข้าสู่เว็บไซต์ quillbot นำข้อความที่ต้องการดัดแปลงวางลงในที่ว่าง (ต้องเป็นภาษาอังกฤษไม่เกิน 400 ตัวอักษรนะคะ) กดปุ่ม Paraphrase ระบบจะทำการแปลงประโยค และคำศัพท์ให้ออกมาสละสลวย อย่างกับเจ้าของภาษามาเอง!   ทดลองใช้งานได้ที่ :…

The Data Master หลักสูตรสะท้านวงการ ปั้นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสร้างรายได้ 6 หลักต่อเดือน

The Data Master หลักสูตรสะท้านวงการ ปั้นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสร้างรายได้ 6 หลักต่อเดือน สอนตั้งแต่ต้นจนหางานให้ การันตีจากผู้เชี่ยวชาญ BOTNOI, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ xLab Digital พร้อมเติมเต็มการขาดแคลนบุคลากรอย่างมหาศาลในประเทศไทย กรุงเทพฯ 23 กันยายน 2565: BOTNOI และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ xLab Digital บริษัทในกลุ่ม บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดหลักสูตร…

46 ทุน สำหรับเด็ก ม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.5 ทุน ก.พ. , ทุนหลวง, ทุนรัฐบาล และอื่นๆ

  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับ46 ทุน สำหรับเด็ก ม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.5 ประจำปี 2566  โดยทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้ . ทุนเล่าเรียนหลวง 9 ทุน ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 ทุน ทุนกระทรวงการต่างประเทศ 5 ทุน ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ 2 ทุน ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 3…

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ รูปแบบคะแนนและค่าน้ำหนัก #TCAS66 รอบที่ 3 ADMISSION

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ รูปแบบคะแนนและค่าน้ำหนัก #TCAS66 รอบที่ 3 ADMISSION รายละเอียดดังนี้   แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์