มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ครบถ้วนทุกศาสตร์ ให้บริการและให้คำปรึกษาฟรี ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 6-10 ก.ค.นี้

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19 Thailand Herbal Expo 2022 “สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยกัญชาไทย นวดไทย อาหารไทย” . ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคาร 11 – 12…

ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จับมือ มูลนิธิอโชก้า และ มูลนิธิยุวพัฒน์ จัดทำ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” เพื่อเด็กด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชื่อดังระดับโลกอย่างนีเวียร์ และ ยูเซอริน พร้อมด้วยด้วยมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) และโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในโครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” เป็นการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเด็กด้อยโอกาสทั้ง 11 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย จ.นนทบุรี, โรงเรียนวัดคอลาด จ.สมุทรปราการ, โรงเรียนวัดสีล้ง จ.สมุทรปราการ, โรงเรียนวัดเหนือ จ.ราชบุรี, โรงเรียนวัดไผ่ล้อม…

ศิษย์เก่าโบราณคดี ศึกษาศาสตร์และจิตรกรรมฯ คว้ารางวัลกันทั่วหน้า กอล์ฟชมรมศิษย์เก่าฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มอบถ้วยแก่ศิษย์เก่าคณะโบราณคดี คณะศึกษาศาสตร์ และคณะจิตรกรรมฯ หลังโชว์ฝีมือคว้ารางวัล การแข่งขันกอล์ฟชมรมศิษย์เก่าฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความสุขสนุกสนาน ศาสตราจารย์ ดร. คณิต  เขียววิชัย  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  และรักษาการประธานชมรมกอล์ฟศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวขอบคุณพร้อมมอบรางวัลให้สมาชิกและนักกอล์ฟทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน    “กอล์ฟศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ” โดยจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ฯ กิจกรรมครั้งนี้มีศิษย์เก่าคณะต่าง…

สำนักหอสมุดกลาง มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ปี’64

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) แสดงความยินดีต่อสำนักหอสมุดกลาง  มจพ. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ปี 2564 พร้อมด้วย ผศ.ดร. กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยื่น  ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ และ รศ.ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  ผศ.ดร.วาทินี  นุ้ยเพียร  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ  รศ.ดร.ฉัตรชาญ…

ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่า ม.ศิลปากร ชวนออกรอบเชื่อมสัมพันธ์ 17 มิ.ย.นี้

ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร ม.ศิลปากร จัดกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร บุคลากร และคณาจารย์  17 มิ.ย.65 ค่าสมัครแค่ 2,000.- แต่รวมค่ากรีนฟรี+ค่าแคดดี้+รถกอล์ฟ+อาหารและถ้วยรางวัลครบครันจุใจ ศาสตราจารย์ ดร.คณิตเขียววิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รักษาการประธานชมรมกอล์ฟศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร บุคลากร และคณาจารย์ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565…

ม.หอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 บุคคลสำคัญของประเทศ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร (ที่ 3 จากซ้าย) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นายสาระ ล่ำซำ (ที่ 2 จากซ้าย) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 3 จากขวา) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมี นายกลินท์ สารสิน…

‘สวนสุนันทา’ จับมือ SCG Logistics และแอ็บโซลูท โซลูชั่น รวมพลังมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการ SMART LOGISTICS ACADEMIC SOLUTIONS ร่วมกับ ดร.ชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้น จำกัด และนายอำนาจ ศรีเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด ในด้านการพัฒนางานบริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้า อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ…

“เทลสกอร์” จับมือ “เครือข่ายสังคมดี” มอบ 6 รางวัลสื่อ “อินฟลูเอนเซอร์” รวมกว่า 100 คนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง

Tellscore จับมือ Good Society Network และ มูลนิธิเพื่อ“คนไทย” จัดกิจกรรม Help You, Help Me สนับสนุนสื่ออินฟลูเอนเซอร์กว่า 100 คนโปรโมทโครงการเพื่อสังคมต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 3 Help You, Help Me หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ Influencer for Change จาก บริษัท Tellscore จำกัด ที่จัดขึ้นร่วมกับ Good Society Network…

วิทยาลัยทองสุขเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” รุ่น 2 กพยช.รับรอง ผู้เข้าอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ‘ผู้ไกล่เกลี่ย’ ของกระทรวงยุติธรรม

วิทยาลัยทองสุขได้รับอนุญาตจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้จัดการอบรม “ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ใช้ระยะเวลาอบรมจำนวน 42 ชั่วโมง เป็นจำนวน 6 วัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงยุติธรรมเป็นวิทยากร กำหนดการอบรมรุ่น 2 จำนวน 6 วัน เสาร์-อาทิตย์ที่ 6-7,13-14 และ 20-21 สิงหาคม 2565 สถานที่อบรม วิทยาลัยทองสุข รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมคนละ 6,900 บาท ผู้เข้าอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียน(license)…

‘ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์’ อธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ ๑๔๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน มงคลแถลง) แม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานสงฆ์   จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ พระวิหารคต วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร .…