สวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดี ช่อง 7HD ก้าวสู่ปีที่ 57

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับช่อง 7HD ซึ่งในปีนี้ได้ก้าวสู่ปีที่ 57 โดยมี คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ นักแสดง ผู้จัดละคร ผู้ผลิตรายการ และทีมงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 กรุงเทพฯ ******************* ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี https://ssru.ac.th/ #ssru #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SuanSunandhaRajabhatUniversity #SSRUChannel #ssru2024

สวนสุนันทา จับมือ ม.ก้านหนาน ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ไทย – จีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จับมือ มหาวิทยาลัยก้านหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยศูนย์การศึกษานานาชาชาติและคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยก้านหนาน นอร์มอล (Gannan Normal University) สาธารณรัฐประชาชนจีน และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศไทย-จีน จัดกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย-จีน ภายใต้ชื่องาน “หัวกวง สีสัน แสงสี แห่งเส้นทางสายไหม” เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และสืบทอด ปลูกฝังความสามารถทางด้านศิลปะ ตลอดจนยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระชับมิตรและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์…

สวนสุนันทา จัด “จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง” สืบสานลอยกระทงไทย สุดอบอุ่นประทับใจ

สวนสุนันทาจัดกิจกรรมสืบสานลอยกระทงไทย “จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง” บรรยากาศสุดอบอุ่นและสนุกสนาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ภายใต้ชื่องาน “จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง” เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ซึ่งในปีนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์กระทง ประกวดนางนพมาศ ร้านค้าจำหน่ายอาหาร เคื่องดื่มของนักศึกษา และการแสดงดนตรี จากนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดทั้งงาน ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผลการประกวด ได้แก่ การประกวดกระทงประเภท…

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก จับมือสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทยผลักดันองค์ความรู้ด้านการจัดการกีฬา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ มทร.ตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จับมือสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา นายกสมาคม จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการกีฬา ครั้งที่  1 ซึ่งประกอบไปด้วยการเสวนาหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยโมเดลบีซีจี (BCG Model)” ในภาคเช้าโดยมีวิทยากรรับเชิญสำคัญ คือ คุณมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณวรพงศ์ ผูกภู่ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ ดร.กิตติ…

“สวนสุนันทา” ส่งมอบกระทงให้ “การบินไทย” โชว์ซอฟต์พาวเวอร์ สืบสานประเพณีไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งมอบกระทงฝีมือนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อนำไปจัดวางบริเวณเคาท์เตอร์ต้อนรับให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เห็นความละเอียดอ่อนของงานฝีมือคนไทย โดยเฉพาะจากกลุ่มนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีชื่อเสียงในทุกด้าน ณ ห้องโถง อาคาร ๓๒ ชั้น ๑ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ที่ผ่านมา ทั้งนี้หลังจากที่ผู้บริหารจาก บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)  นำกระทงไปวางบริเวณเคาท์เตอร์ต้อนรับผู้โดยสาร ปรากฏว่ามีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้ความสนใจและเข้ามาชื่นชม พร้อมขอถ่ายรูปและซักถามข้อมูลประเพณีการลอยกระทงของไทยเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่ทั้งสองหน่วยงานมีความร่วมมือกันเพื่อสืบสานประเพณีโบราณของไทยให้คงอยู่และแพร่กระจายออกไปให้ชาวโลกได้รับรู้อีกด้วย .

สวนสุนันทา รับรางวัลการจัดทำหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สวนสุนันทาเข้ารับรางวัลการจัดทำหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลการจัดทำหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5

มทร.ธัญบุรี จับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดตัว “แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจฯ” ให้ทุนหนุนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

มทร.ธัญบุรี จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดตัว “แพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจฯ” และเปิดรับสมัครทุนอุดหนุน หวังดันเศรษฐกิจประเทศด้วยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)จัดกิจกรรมเปิดตัว “แพลตฟอร์มการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ” สนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมให้ออกสู่ตลาด พร้อมทั้งเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านกลไกโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด โดยในงานมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต้อนรับ ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)…

ม.กรุงเทพ จัด Open House BU 2023 ออกแบบอนาคตด้วย Passion ของตัวคุณเอง

ม.กรุงเทพ จัด Open House BU 2023 ออกแบบอนาคตด้วย Passion ของตัวคุณเอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงาน Open House BU 2023 ออกแบบอนาคตด้วย Passion ของตัวคุณเอง ในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2566 จัดเต็มชวนน้องๆ รวมถึงผู้ปกครอง ร่วมเปิดมุมมองเส้นทางอาชีพ ค้นหาศักยภาพและความถนัด พร้อมเติมเต็มทักษะความรู้ ความฝันจากรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้ง 14 คณะ เสริมทัพด้วยพันธมิตรจากบริษัทยักษ์ใหญ่กว่า 20 แห่ง พร้อมสนุกสนานไปกับการแสดงดนตรีจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษา…

จัดมหกรรมสุขภาพวันเบาหวานโลก 2566 ชูแคมเปญ “รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน” เลี่ยงเบาหวาน

สมาคมโรคเบาหวานฯ ผนึกพลังภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันเบาหวานโลก 2566 ชูแคมเปญ “รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน” เลี่ยงเบาหวาน สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายคนไทยไร้พุง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักอนามัย กทม. กรมควบคุมโรค สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย เครือข่ายชมรมเบาหวานไทย ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน กลุ่มเพื่อนเบาหวาน และภาคีภาคเอกชน โดยถือเอาวันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมรวมพลังรณรงค์การสร้างความรับรู้ (diabetes awareness) ในปีนี้มีการจัดงาน “มหกรรมสุขภาพเนื่องในวันเบาหวานโลก 2566” ในวันที่…

สมาคมการจัดการกีฬาจับมือ มทร.ตะวันออก จัดประชุมวิชาการระดับชาติร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

สมาคมการจัดการกีฬาจับมือ มทร.ตะวันออก จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (SMAT) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการกีฬา ครั้งที่ 1 โดยมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยโมเดลบีซีจี (BCG Model)” มีวิทยากรรับเชิญสำคัญ คือ คุณมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  คุณวรพงศ์ ผูกภู่ นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ ดร.กิตติ เจริญพรพานิชกุล นายกสมาคมการค้าเครื่องกีฬา ร่วมเสวนาเพื่อเป็นการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาไทยอย่างยั่งยืน ประเด็นสำคัญของการเสวนา…