ผู้สูงอายุไทยจะใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมยุคดิจิทัล พบคำตอบได้ในงาน “Inspired Research Talk” แรงบันดาลใจจากงานวิจัยสู่โอกาส 28 ก.ย.นี้

ผู้สูงอายุไทยจะใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมยุคดิจิทัล โอกาสของผู้สูงอายุไทยกับการทำงานด้วยเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลมีมากน้อยแค่ไหน พบคำตอบได้จากงาน “Inspired Research Talk” แรงบันดาลใจจากงานวิจัยสู่โอกาส ในหัวข้อ “ยังโอลด์ (Young-Old)… โอกาสบนโลกดิจิทัล” ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 17.00 – 19.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 3 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ – ฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ภาพรวมของสังคมสูงวัยกับเทคโนโลยีดิจิทัล”…

รุ่นที่ 4 มาแล้ว! วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เปิดอบรมผู้ดำเนินการสปา ‘Spa Manager’ หลักสูตรมาตรฐานได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอบรม ผู้ดำเนินการสปา Spa Manager รุ่นที่ 4 อนุมัติการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร Spa Manager จัดเพื่อพัฒนาผู้ดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ให้มีความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ คุณภาพ มาตรฐานเทียบเท่าสากล อบรม : 7 – 26 พฤศจิกายน 2565 ค่าสมัคร 13,000 บาท – เรียนจันทร์…

3 คณะกรรมาธิการ เดินทางไปร่วมประชุมทวิภาคีและศึกษาดูงานร่วมกัน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

  การเดินทางไปร่วมประชุมทวิภาคีและศึกษาดูงานร่วมกัน 3 คณะกรรมาธิการ เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา 3 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ 2. คณะกรรมาธิการการแรงงาน นำโดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการ 3. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม นำโดย พลเอก…

ม.ศรีปทุม เปิดอบรมหลักสูตร บัณฑิตพันธ์ใหม่ Non degree สร้างอาชีพพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมในยุคดิจิทัล (Local to Global : คิด I ทำ I ขาย)

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการ Non degree หลักสูตรสร้างอาชีพพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมในยุคดิจิทัล : Local to Global : คิด I ทำ I ขาย (Food & Baker)  โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม สำหรับหลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรที่มีความพิเศษ ซึ่งทีมงานต้องบูรณาการข้ามหลักสูตร สำหรับให้ผู้เข้าร่วมการอบรมที่มีความหลากหลายทางอายุ…

“อธิการบดี สวนสุนันทา” ร่วมกับประธานโครงการหลักสูตร HIDA และคณะ วางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล พร้อมมอบเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

 “อธิการบดี สวนสุนันทา” พร้อมประธานโครงการหลักสูตร HIDA และคณะ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมอบเงิน 300,000 บาท สมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย นายสมชาย อัศวเศรณี ประธานโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล หรือ HIDA และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร HIDA รุ่นที่ 1 และ 2 ได้ร่วมกันวางพวงมาลา หน้าพระราชานุสาวรีย์…

ป.เอก ศิลปากร ชวนออกรอบ “RTSM#3 Golf and Tour Charity 2022”

ป.เอก ศิลปากร ชวนออกรอบ “RTSM#3 Golf and Tour Charity 2022”                ขอเชิญชวนผู้สนใจมาปล่อยพลังประชันวงสวิงเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล จัดโดย “หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ ท่องเที่ยวเเละกีฬา รุ่นที่3” มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามยูนิเเลนด์ กอล์ฟ แอนด์…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดภาพถ่าย “เภสัชฯ มช. 6 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 18,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565

  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และบุคคลทั่วไป ผู้ชื่นชอบและรักการถ่ายภาพ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “เภสัชฯ มช. 6 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 18,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565 . แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทนักเรียน/นักศึกษา . คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด…

กมธ.อุดมศึกษาฯ วุฒิสภา จัดสัมมนา “สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ”

กมธ.อุดมศึกษาฯ วุฒิสภา จัดงานสัมมนา เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 08.00 – 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอัศวิน แกรนด์ บอลรูม A ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดนิทรรศการและสัมมนา เรื่อง…

กมธ.อุดมศึกษาฯ วุฒิสภา จัดพิธีมอบรางวัลยกย่ององค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดนิทรรศการและพิธีมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในพิธี และนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการและประสานงานความคืบหน้าเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้าและโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน กล่าวรายงาน…

“เบิร์ด ธงไชย” พร้อมคนดังแห่ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 23 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กำลังใจแก่บุคคลที่ประกอบคุณงาม ความดี เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นการยกย่องสรรเสริญให้กำลังใจต่อผู้เข้ารับรางวัล โดยกำหนดเลือกวันมอบรางวัลที่เหมาะสม ตรงกับวันสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ “วันราชมงคลน้อมเกล้า” วันที่ 15 กันยายนของทุกปี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตัดสินผลงานเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งมีรายชื่อบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงเข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญในปีนี้หลายท่านด้วยกัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ…