มจธ. เปิดรับนักศึกษา ป.เอก “โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต 60 ปี” คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษา 1/2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2565) รับสมัครวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 – วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565   รายละเอียดการรับสมัคร : https://kmutt.me/Petchra-FOE165   สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.kmutt.ac.th     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา  โทร.…

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” เรียนวิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก)

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี ลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต 25% จำนวน 5 ทุน ตลอดหลักสูตร 4 ปี **รายละเอียดตามเงื่อนไข สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.วาลุกา พลายงาม หัวหน้าหลักสูตร 085-549-6255 อ.ละลิตา จุลศิริ รองคณบดี 02-791-6000…

ม.หอการค้าไทย ร่วมมือ ชีวาศรมอคาเดมี่ มอบทุนเรียนสาขาบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม ฟรีตลอดหลักสูตร

ม.หอการค้าไทยร่วมมือกับโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมรับทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร รับสมัครแล้ว วันนี้ ถึง 31  พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการ และ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาอาจารย์ การผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรม สององค์กรจึงร่วมกันผนึกกำลังสำคัญเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม ทั้งด้านวิชาการ การสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ การผลิตบัณฑิต ให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะมีการสนับสนุนจัดทำโครงการงานวิจัย การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาชีพเพื่อการยกระดับศักยภาพของบุคลากรในทุกภาคส่วน และการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลองค์กร ตลอดจนด้านอื่น ๆ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ…

ม.รังสิต เปิดให้ทุน “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” เรียนวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) หลักสูตร 4 ปี

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการระบาดของโรค โควิด-19 ที่ต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า 2 ปี ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของบุตรหลาน ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดให้มีทุนการศึกษา “ทุน ดร.อรรถวิทย์ อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี เมื่อเรียนจบ 2 ปี จะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย…

CPF จับมือโลจิสติกส์ สวนสุนันทา มอบทุนเรียนฟรี100% มีรายได้ระหว่างเรียน หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) เปิดรับแล้ววันนี้

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด จับมือมอบทุนเรียนฟรี 100% และมีรายได้ระหว่างเรียน เริ่มต้น 12,000 บาท (ไม่รวมโบนัส) สมัครเรียนที่นี่…เหมือนสมัครงาน “ทุนเรียนฟรี 100% และมีรายได้ระหว่างเรียน เริ่มต้น 12,000 บาท (ไม่รวมโบนัส)” สมัครเลย… !!! โครงการทุนการศึกษา CPF ทางไกล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) …เรียนผ่านแอปพลิเคชั่น เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา อยู่ที่ไหนก็เรียนได้……

UTCC ชวนสื่อมวลชนทุกแขนง สมัครรับทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2565

UTCC เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 เชิญชวนสื่อมวลชนทุกแขนง สมัครเข้าศึกษาต่อกับเรา ระดับปริญญาโท ทุนสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) มอบทุนที่เปิดโอกาสสำหรับพี่ ๆ ที่อยากเรียนปริญญาโท บอกเลยว่าคุ้ม เพราะเรามอบทุนให้ตลอดหลักสูตร สามารถเลือกศึกษาหลักสูตรที่สนใจได้ตามความฝัน จบแล้ว ไม่ต้องคืนทุกอีกด้วย  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต กำหนดการ เปิดรับสมัคร : วันนี้…

5 ทุน เรียนต่อต่างประเทศ ป.โท เดือนพฤษภาคม 2022

สำหรับใครที่สนใจและกำลังหาทุนศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโทอยู่ วันนี้ Eduzones ได้รวบรวมทุนการศึกษาที่ต่างประเทศในระดับปริญญาโท อัปเดตเดือนพฤษภาคม ปี 2022 มาฝากทุกคนกันค่ะ 1.ทุน Canadian Mennonite University International Student Bursary at Canadian Mennonite University, Canada ทุนส่วนลดค่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2022-23 ระดับปริญญาโทในสาขาการสร้างสันติภาพและการพัฒนาความร่วมมือ(Peacebuilding and Collaborative Development)เปิดรับใบสมัครถึง 31 พฤษภาคมศกนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://th.interscholarship.com/somkiat2013/4786…

5 ทุน! เรียนต่อต่างประเทศ ป.ตรี เดือนพฤษภาคม 2022

สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสนใจอยากไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในระดับปริญญาตรี วันนี้ Eduzones ได้รวบรวมทุนการศึกษาที่ต่างประเทศในระดับปริญญาตรี อัปเดตเดือนพฤษภาคม ปี 2022 มาฝากน้องๆกันค่ะ 1.ทุน Lincoln University International Scholars Scholarships at Lincoln University, USAทุนเรียนปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา เปิดรับนักเรียนจากทั่วโลก โดยให้ 10 ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน ประจำปีการศึกษา 2022-2023 แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณาเปิดรับใบสมัครถึง 30 มิถุนายน 2022 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :…

ม.รังสิตมอบทุนเรียนวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ลดค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี

มหาวิทยาลัยรังสิตมอบทุนการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ลดค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี คุณสมบัติ จบมัธยมด้านวิทย์-คณิต GPA >2.75 จบมัธยมด้านอื่น GPA >3.00 จำนวน 5 ทุน และลด 25% จบด้านวิทย์-คณิต GPA > 2.50 จบด้านอื่น GPA > 2.75 จำนวน 10 ทุน…

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา จับมือ HomePro ใจดี แจกเพิ่มอีก 10 ทุน เรียนฟรี มีงานทำ ระบบการศึกษาทางไกล หลักสูตร 3 ปี

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ HomePro ใจดี แจกทุนเพิ่ม อีก 10 ทุน เรียนต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตร 3 ปี 🔥🔥 โค้งสุดท้าย 🔥🔥 กับ ทุน ‼️ เรียนฟรี มีงานทำ💢 📌 HomePro ใจดี แจกทุนเพิ่ม อีก 10 ทุน 📌 ระดับปริญญาตรี…