อยากได้ทุนมาทางนี้ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อยากจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยมหาวิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมีจุดเด่นในด้านความทันสมัยในด้านหลักสูตร อุปกรณ์การเรียน และ บุคคลากรณ์ที่มาจากสายอาชีพงานต่างๆ มหาวิทยาลัยเอกชนยังมีโครงการทุนการศึกษาต่างๆมากมายให้น้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วม แต่จะมีโครงการอะไรที่เหมาะสมกับน้องๆบ้างในบทความนี้พี่เพชรจ้าจะมาแนะนำทุนจากหลากหลายมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆในประเทศไทยว่าจะมีทุนอะไรให้น้องๆได้เข้าร่วมกันบ้าง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย เอกชน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทยถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยไทยสุริยะ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และวิทยาลัยพัฒนา เริ่มแรกนั้นได้รับการก่อตั้งในชื่อ “วิทยาลัยไทยเทคนิค” เมื่อปี พ.ศ. 2505 ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยกรุงเทพ” และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยจัดการเรียนการสอนใน 11 คณะ รวมทั้ง วิทยาลัยนานาชาติ…

รวมไว้ให้แล้ว!!ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐบาล

มหาวิทยาลัยรัฐบาลเป็นมหาวิทยาลัยที่นักเรียนนักศึกษานิยมเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยรัฐบาลมีให้เลือกเรียนมากมายหลากหลายประเภทการเรียนและที่สำคัญยังได้มีการจัดสรรปันส่วนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่อาจจะขาดแคฃนทุนทรัพย์ในการชำระค่าเทอมหรือทุนทรัพย์ในด้านอื่นๆ บทความนี้เพชรจ้าจะมารวบรวมทุนการศึกษาและทุนความสามารถด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยรัฐบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้น ณ ตึกยาวข้างประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ.2442 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็ก เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2445 เพื่อผลิตบุคลากรให้รับราชการ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินเมื่อ พ.ศ. 2425 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนด้วยงบประมาณกว่า 600 ล้านบาท ต่อปีแก่นิสิตทุกระดับชั้นที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาเพื่อให้นิสิตทุกๆ ฐานะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด3ทุน ซึ่งมีรายละเอียดทุนดังต่อไปนี้ ทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย…

46 ทุน สำหรับเด็ก ม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.5 ทุน ก.พ. , ทุนหลวง, ทุนรัฐบาล และอื่นๆ

  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับ46 ทุน สำหรับเด็ก ม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.5 ประจำปี 2566  โดยทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้ . ทุนเล่าเรียนหลวง 9 ทุน ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 ทุน ทุนกระทรวงการต่างประเทศ 5 ทุน ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ 2 ทุน ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 3…

Disney International Programs 2023 โครงการทำงานภาคฤดูร้อนไปกับ Disney’s (ไม่มีค่าสมัคร และไม่มีค่าเข้าร่วมโครงการ)

  สาวกดิสนีย์ห้ามพลาด! กับโครงการ Disney International Programs 2023 (ไม่มีค่าสมัคร และไม่มีค่าเข้าร่วมโครงการ) สำหรับนักศึกษาที่อยากทำงานภาคฤดูร้อนที่สหรัฐอเมริกาและ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Disney’s . ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเข้าฟัง Disney Cultural Exchange Program Information Session สำหรับปี 2023 ผ่านทาง Zoom ได้เลยในคืนวันพฤหัสที่ 22 กันยา เวลา 3 ทุ่ม (ใข้เวลา 2…

รวมทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ยุโรป – อเมริกา

ทวีปยุโรป และ ทวีปอเมริกา ทั้งสองทวีปนี้นับว่าเป็นเจ้ามหาอำนาจแห่งการศึกษา สถานศึกษาชั้นนำระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันฝึกอาชีพ ซิลิคอนแวลลีย์ ทั้งหมดนี้ได้ก่อตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกา สถานศึกษาทั้งหมดนี้อาจจะเป็นความใฝ่ฝันของนักเรียนนักศึกษาหลายๆคนที่มีความสนใจอยากจะศึกษาต่อในต่างประเทศก็เป็นได้ และความฝันอาจจะไม่ใช่ความฝันของคนที่มีความมุมานะพยายามอีกต่อไป บทความนี้เพชรจ้าจะมารวบรวมทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในแถบทวีปยุโรป และ ทวีอเมริกา หยุดฝันแล้วลงมือทำ และไปหาทุนกันเลยค่ะ ทุนการศึกษาทวีปยุโรป ปริญญาตรี และ ปริญญาโท  University of Waikato   University of Waikato International Excellence…

46 ทุนก.พ.เปิดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักงานก.พ. ประกาศเปิดรับสมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป กำหนดการ   รับสมัครตั้งแต่ 19 กันยายน  – 25 ตุลาคม 2565  สมัครสอบ    กิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2566    ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ภายใน 24…
สพฐ. รับสมัคร นักเรียนแลกเปลี่ยน 3350 โรตารีสากล หมดเขต 30 กันยายน 2565

สพฐ. รับสมัคร นักเรียนแลกเปลี่ยน 3350 โรตารีสากล หมดเขต 30 กันยายน 2565

  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการรับบสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปี ภาค 3350 โรตารีสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้   คุณสมบัติผู้สมัคร อยู่ในภาค 3350 (กรุงทเพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, อยุธยา, นครนายก, อ่างทอง, สระบุรี, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อุทัยธานี, ชัยนาท, เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์) มีสโมสรโรตารีในภาค 3350 รับเป็นสโมสรอุปถัมภ์ อายุ…

รวมทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ หมดเขตสิ้นปีนี้

พี่ๆน้องๆคนไหนที่กำลังมีแพลนเรียนต่อต่างประเทศมาทางนี้ค่ะ เพชรจ้าจาก Eduzones จะมารวบรวมทุนเรียนต่อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งเป็นทุนที่จะหมดเขตภายในสิ้นปีนี้ เลือกประเทศที่อยากเรียน แพคกระเป๋าให้เรียบร้อย เตรียมพาสสปอร์ตให้พร้อม แล้วไปกันเลยค่ะ   ทุนเรียนต่อหมดเขตในเดือนกันยายน University of Queensland  หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียประกาศให้ทุนกับนักศึกษาที่มีปัญญาเป็นเลิศทั้งชาวออสเตรเลียนและนานาชาติ เพื่อเรียนปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา) ประจำปีการศึกษา 2022-23 ทุนช่วยเหลือค่าเรียนเต็มจำนวนและผลประโยชน์อื่น ๆ อีกหลายอย่าง เปิดรับใบสมัครถึง 20 กันยายนศกนี้ มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เรียกกันติดปากว่า Sandstone University ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย เปิดสอนระดับ…

Chevening Scholarships ทุนป.โท เรียนต่ออังกฤษ 1 ปี! หมดเขต 1 พฤศจิกายนนี้

  Chevening Scholarship เป็นทุนเรียนฟรี เต็มจำนวน ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร จากรัฐบาลอังกฤษ เรียนเป็นเวลา 1 ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนก็ได้ใน UK ทุนฟรีเต็มจำนวน ไม่ต้องใช้ทุนคืน ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ครอบคลุมค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหราชอาณาจักร ค่าวีซ่า ค่าตรวจปอดเพื่อหาเชื้อวัณโรค (TB test) จำนวน 75 ปอนด์ หรือประมาณ 3,199.15 บาท (อ้างอิงเรตเงิน 1…
Seoul National University ทุนเกาหลี ป.ตรี / ป.โท / ป.เอก

Seoul National University ทุนเกาหลี ป.ตรี / ป.โท / ป.เอก

  Seoul National University แจกทุนเรียนต่อประเทศเกาหลี ตั้งแต่ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในหลายคณะที่น่าสนใจเปิดรับ เช่น ศึกษาศาสตร์, นิเทศมัลติมีเดีย, แพทยศาสตร์, พยาบาล, บริหารธุรกิจ, มนุษย์ศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ . สิ่งที่จะได้รับจากทุน : ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 900,000 วอน (ประมาณ 24,410 บาท) ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก…