​รวมทุนเรียนฟรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

รวมทุนเรียนฟรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ทุนเรียนฟรีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันที่มีทุนการศึกษาหลากหลายที่สุดอีกแห่งในประเทศไทย DEK62 ห้ามพลาด! ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก ทุนใหม่อัปเดตล่าสุดเปิดรับแล้ววันนี้ เตรียม Portfolio ให้พร้อม เข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลย… ทุน GLOBAL GEN รายละเอียด: ทุนการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 180,000 บาท ตลอดหลักสูตร คุณสมบัติ: 1) นักเรียนชั้นม.6/ปวช./ปวส. เทียบเท่า 2) ใช้คะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษยื่นแทนการสอบได้ คณะและสาขาที่ได้รับทุน: 1) Business English 2) Communication…

8โครงการทุนเรียนต่อที่​วิทยาลัยดุสิตธานี ปี2562เปิดรับรอบ2

8โครงการทุนเรียนต่อที่​วิทยาลัยดุสิตธานี ปี2562เปิดรับรอบ2   วิทยาลัยดุสิตธานี ประกาศมอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับรอบ 2 รวม 8 โครงการตั้งแต่บัดนี้เป็๋นต้นไป ทุนทั้งหมดนี้ของวิทยาลัยดุสิตธานีจะมอบให้สำหรับน้องๆที่จบชั้นม.ปลาย ทั้งสายสามัญ อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยเป็นการเปิดรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 น้องๆที่สนใจยื่นใบสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 และจะประกาศผลผู้ได้รับทุน วันที่ 30 เมษายน…

เปิดให้ทุนเรียนจนจบระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด

เปิดให้ทุนเรียนจนจบระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ส่งเสริมนักศึกษาภาควิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกได้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพ เป็นอนาคตของแวดวงนักการตลาดไทย ทางมูลนิธิฯ จึงเปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2562 จำนวน 8 ทุน โดยจะให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) โดยไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนใดๆ พร้อมโอกาสให้ผู้รับทุนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ คุณสมบัติผู้สมัคร -เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.0 -กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ…

สอบตรง-ลุ้นรับทุน 100% รอบที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สอบตรง-ลุ้นรับทุน 100% รอบที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 1. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และคุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะหลักสูตร หมายเหตุ : จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถูกต้องชัดเจน หากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่สถาบันฯ กำหนดไว้ สถาบันฯ จะตัดสิทธิ์การสมัครทันทีและจะไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี 2. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร 2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 2.1.1 มีบัตรประตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 2.1.2 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์…

ให้ทุนเรียนต่อ-ฝึกอบรม-ทำวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย 

ให้ทุนเรียนต่อ-ฝึกอบรม-ทำวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย  รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst-Mach Grants (EMG) – ASEA-UNINET ประจำปี 2562 เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย โดยทุนดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่… 1. Post-doc Grants (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3-9 เดือน 2. PhD-Grants (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี 3. Sandwich-Grants (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา…

เจแปนฟาวน์เดชั่นมอบทุนหนุนโครงการศิลปะ-ภาษา- วัฒนธรรม-วิจัยเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่นมอบทุนหนุนโครงการศิลปะ-ภาษา- วัฒนธรรม-วิจัยเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนในสามสาขาหลักคือ การแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทางด้านญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และทางด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครผ่านจะได้รับทุนสนับสนุน ทุนการศึกษาวิจัย โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นและการสนับสนุนในรูปแบบอื่น รูปแบบของโครงการให้ทุนสนับสนุน โครงการให้ทุนสนับสนุนของสำนักงานใหญ่ โครงการให้ทุนสนับสนุนนี้ดำเนินและจัดการโดยสำนักงานใหญ่โดยตรง โดยจะมีความหลากหลายและจำนวนเงินสนับสนุนจะมากกว่าโครงการให้ทุนสนับสนุนขนาดย่อยของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามจะเปิดรับสมัครเพียงหนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯจะทำหน้าที่ช่วยประสานงานให้เพื่อส่งใบสมัครของท่าน (จากประเทศไทย) ไปยังสำนักงานใหญ่ โครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็ก เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ให้ทุนสนับสนุนขนาดเล็กแก่โครงการในด้านต่างๆ ดังนี้ ก) โครงการทางด้านศิลปะ-วัฒนธรรมหรือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น ข) โครงการเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม ค) โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคประชาชน…

100ทุนเรียนฟรีระดับปวส.ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

100ทุนเรียนฟรีระดับปวส.ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เปิดโครงการพิเศษ มอบทุนการศึกษา เรียนต่อในระดับ ปวส. โดยเป็นโครงการที่วิทยาลัยร่วมกับสถานประกอบชั้นนำ อาทิเช่น IRPC,PTT,GC,TOP,GPSC,UBE,FORD ,RAII ,ANCA,GHOHEและ BLCP ให้ทุนการศึกษาและเป็นแหล่งฝึกงานพร้อมพิจารณารับเข้าทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาประกอบด้วยสาขาวิชาต่อไปนี้ 1.ปิโตรเคมี จำนวน 20 ทุน(โครงการ iPEC) ดูเพิ่มเติมที่ เพจเฟสบุ๊ค IPEC IRPCT 2.เคมีอุตสาหกรรม จำนวน 20 ทุน(โครงการ iPEC) ดูเพิ่มเติมที่ เพจเฟสบุ๊ค IPEC IRPCT 3.เทคนิคพลังงาน จำนวน…

กว่า40ทุนเรียนคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการม.หอการค้าไทย

กว่า40ทุนเรียนคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการม.หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุนคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มีทุนการศึกษาให้เรียนในสาขาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม สาขาการจัดการธุรกิจการบิน และสาขาอีเว้นท์  ขณะนี้เปิดรับสมัครทุนรอบโควต้าคณะสำหรับปี’62 แล้วว!! จำนวนทุน : รอบนี้มีมอบให้กว่า 40 ทุน รับสมัคร : วันนี้ – 21 มกราคม 2562 วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัคร อาคาร 24 ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น. หรือถ้าจะสมัครทางไปรษณีย์ โทร.หาพี่ๆ ได้ที่ 02-6976767…

 ให้ทุนเรียนสาขาวิชากฎหมายป.โท-เอกในต่างประเทศ

 ให้ทุนเรียนสาขาวิชากฎหมายป.โท-เอกในต่างประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม ประกาศให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ โดยเป็นทุนสําหรับบุคคลทั่วไป ๑. จํานวน ๓ ทุน  ๑.๑ ทุนศึกษาในสาขาวิชากฎหมาย จํานวน ๓ ทุน ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ – กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน เช่น Fintech, Blockchain, Digital Asset – กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เช่น Antitrust and Competition Law – กฎหมายแรงงาน ทั้งนี้…

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 280 อัตรา ได้แก่ – กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป – กลุ่มบุคคลภายนอก โครงการสิทธิพิเศษฯ – กลุ่มข้าราชการตำรวจ (ชาย) เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. – 11 ก.พ. 2562 ทาง www.admission.rpca.ac.th หรือ www.rpca.ac.th – กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป รายละเอียด >> คลิก – กลุ่มบุคคลภายนอก โครงการสิทธิพิเศษฯ รายละเอียด…