Pharmacy Camp ครั้งที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ

Pharmacy Camp ครั้งที่ 11 คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ มารู้จักกับคณะเภสัชฯ กันให้มากขึ้นได้ที่นี่ด้วยกิจกรรมวิชาการมากมายและพบกับความสนุกในธีม “Magic in your eyes” ครั้งที่11 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้ วันที่จัดค่าย: 11-13 มีนาคม 2562 (ค้างคืน) ปิดรับสมัคร: 4 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนที่รับ: 80 คน ระดับการศึกษา: ม.4-ม.6 ค่าใช้จ่าย: 750บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก) ประกาศรายชื่อรอบแรก: 13 กุมภาพันธ์ 2562…

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น2019เปิดให้นักศึกษาไทย

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 2019 เปิดให้นักศึกษาไทย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาญี่ปุ่น ศึกษาวัฒนธรรมและสภาพสังคมญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี  ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 และศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอกในระดับปริญญาตรี ระยะเวลารับทุนการศึกษา 1 ปีการศึกษา รับสมัครปลายเดือนมกราคมของทุกปี และเริ่มรับทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีเดียวกัน JAPANESE GOVERNMENT (MEXT) SCHOLARSHIP FOR 2019 ในเอกสาร ANNEX ระบุเรื่องกำหนดการและข้อมูลเพิ่มเติมของการรับสมัครในประเทศไทย…