18 สิงหาคม - วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

18 สิงหาคม – วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

  ไหนใครรู้บ้างว่าทุกวันที่ 18 สิงหาคมของปี เป็นวันวิทยาศาสตรืแห่งชาติบ้างคะ? ทุกวันที่ 18 สิงหาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทยมาก ๆ ค่ะ เพราะมีขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”   ถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นวันนี้? ก็เพราะว่าวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร…

สสวท. จัดกิจกรรม งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) – 18 ถึง 21 สิงหาคม 2565

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)  เชิญชวนเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในงาน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.   กิจกรรมที่น่าสนใจในบูธ สสวท. Food Web สัตว์นี้อยู่ที่ไหน? รู้คณิตพิชิตบิงโก หุ่นยนต์เดินตามเส้น สนุก…