18 สิงหาคม – วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

18 สิงหาคม - วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18 สิงหาคม – วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

ไหนใครรู้บ้างว่าทุกวันที่ 18 สิงหาคมของปี เป็นวันวิทยาศาสตรืแห่งชาติบ้างคะ? ทุกวันที่ 18 สิงหาคม ของทุก ๆ ปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทยมาก ๆ ค่ะ เพราะมีขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

 

ถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นวันนี้? ก็เพราะว่าวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นหมดดวงที่หว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ จึงโปรดฯ ให้สร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ โดยมีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ และร่วมในการสังเกตการณ์ด้วย แน่นอนว่าท่านคำนวณได้อย่างแม่นยำมากค่ะ

 

ซึ่งต่อมา ในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” นั้นเองค่ะ ส่วกนการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้รับการขยายให้เป็นงานใหญ่ขึ้น เป็นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยจะมีการจัดงานในระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคมค่ะ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.