สสวท. จัดกิจกรรม งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) – 18 ถึง 21 สิงหาคม 2565

สสวท. จัดกิจกรรม งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) – 18 ถึง 21 สิงหาคม 2565
สสวท. จัดกิจกรรม งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) – 18 ถึง 21 สิงหาคม 2565

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)  เชิญชวนเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในงาน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

กิจกรรมที่น่าสนใจในบูธ สสวท.

  • Food Web
  • สัตว์นี้อยู่ที่ไหน?
  • รู้คณิตพิชิตบิงโก
  • หุ่นยนต์เดินตามเส้น
  • สนุก KID วิทย์คณิต
  • มัดย้อม ล้อมลายเรขา
  • IPST Octagon Electronic
  • เศษส่วนบรรเลง เสียงเพลงขับขาน
  • Maker Space ที่วางโทรศัพท์มือถือ DIY

 

ติดตามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook IPST Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published.