“ประจิน”นำคณะกมธ.การอุดมศึกษา ฯวุฒิสภา ดูงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภานำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการวิจัยทางคลินิกและการจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.)บางขุนเทียน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะทางของยาชีววัตถุและสมุนไพร ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติและการออกฤทธิ์ รวมถึงการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนยา

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้นได้ต่อไป

.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.