ผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” – ระดับภาค

ผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards" - ระดับภาค
ผลการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” – ระดับภาค

สถาบันบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัด การประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding (Coding Achievement Awards) ที่เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 มีผลการคัดเลือกดังนี้

 

ผลการคัดเลือกในแต่ละภาค :

 

ประกาศรับสมัคร : คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.