อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี ปฐมนิเทศ นักศึกษา ม.กีฬากว่างโจว จากจีน พร้อมมั่นใจสร้างผู้นำกีฬามืออาชีพ สู่ตลาดโลก

 

มกธ.-ม.กีฬากว่างโจว ร่วมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาไทย-จีน ปริญญาตรี-เอก สาขาวิชาพลศึกษา-วิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2565

 

 

รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี  สาขาวิชาพลศึกษา  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งนักศึกษาจีน  และนักศึกษาไทย  ประจำปีการศึกษา 2565  ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และมหาวิทยาลัยกีฬากว่างโจว (Guangzhou Sport University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาดังกล่าวใช้รูปแบบการปฐมนิเทศออนไลน์  โดยมีที่ปรึกษาอธิการบดี  ผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษา

 

 

“เราชูจุดเด่นของประเทศไทย Land of Smile ที่พร้อมต้อนรับนักศึกษา ที่มุ่งมั่นและตั้งใจ เข้ามาศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพธนบุรี เพราะที่นี่เราพร้อมในทุกด้าน ทั้งบุคลากร สถานที่ ตลอดจนเครื่องไม้ เครื่องมือ ที่จะนำพาให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จ และสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ กลับไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของเขาได้อย่างมืออาชีพ ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต บัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่มืออาชีพ”  รศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวเปิดเผย

 

 

ในการนี้  ดร.ประกิต  หงษ์แสนยาธรรม  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.นภพร  ทัศนัยนา  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  มกธ. ร่วมแนะนำคณะ  หลักสูตร  ความพร้อมของหลักสูตร  คณาจารย์  สิ่งอำนวยความสะดวก  และวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จแก่นักศึกษา  โดยมีตัวแทนนักศึกษาจีนกล่าวถึงความมุ่งมั่นอย่างตั้งใจจริงในการศึกษาให้ประสบความสำเร็จตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสดังกล่าวด้วย ณ สถานีโทรทัศน์ BTU Channel  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร พร้อมสมัครเรียน ได้ที่นี่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี https://bkkthon-admission.com/faculty/sports-science/ 

ที่มา : https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1891

 

#https://gooduniversity.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published.