ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” เรียนวิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก)

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา

“ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก”

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก)

สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี

ลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต 25% จำนวน 5 ทุน

ตลอดหลักสูตร 4 ปี

**รายละเอียดตามเงื่อนไข

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อ.ดร.วาลุกา พลายงาม หัวหน้าหลักสูตร 085-549-6255

อ.ละลิตา จุลศิริ รองคณบดี 02-791-6000 ต่อ 5169 มือถือ: 085-092-2288

นพ.วิชาญ เกิดวิชัย คณบดี 094-693-6924

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.