ใครอยากเป็นครูวิทย์-คณิต ฟังทางนี้ โครงการ สควค. เปิดโอกาสให้แล้ว!

ใครอยากเป็นครูวิทย์-คณิต ฟังทางนี้ โครงการ สควค. เปิดโอกาสให้แล้ว!
ใครอยากเป็นครูวิทย์-คณิต ฟังทางนี้ โครงการ สควค. เปิดโอกาสให้แล้ว!

 

ใครอยากเป็นครูวิทย์-คณิต ฟังทางนี้ โครงการ สควค. เปิดโอกาสให้แล้ว!  โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

.

– ใช้คะแนน TGAT และ TPAT3
– GPAX 3.00
– จำนวนรับทั้งหมด 8 คน
.
ติดตามรายละเอียดที่ : https://tcas.science.cmu.ac.th
อ่านประกาศรับสมัคร : ประกาศการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.