คลังข้อสอบ O-NET/9 วิชาสามัญ/ GAT-PAT

คลังข้อสอบ O-NET/9 วิชาสามัญ/ GAT-PAT

คลังข้อสอบ O-NET
O-NET ม.6
ปี/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุข-พลศึกษา การงานฯ อังกฤษ
2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2552 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2554 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2555 word* word* word* word* word* word* word*
2556 โหลด
2557 โหลด
2558 โหลด* โหลด* โหลด
2559 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2560 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2561 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2562 โหลด โหลด โหลด โหลด โหลด
2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
ปี/วิชา ไทย คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมฯ อังกฤษ
58 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
59 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
60 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
61 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คลังข้อสอบ GAT-PAT
ปี/วิชา GAT
(Eng)
GAT
(เชื่อมโยง)
PAT1 PAT2 PAT3 PAT4
58-1 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
58-2 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
59-1 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
59-2 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
60-1 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
61-1 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
63 ดาวน์โหลด
 
ข้อสอบ PISA
 ข้อสอบ  การอ่าน  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
 ชุด1 ชุด1 ชุด1 
 ชุด2 ชุด2  ชุด2
 ชุด3 ชุด3 ชุด3
 ชุด4 ชุด4 ชุด4
รวมข้อสอบ/เนื้อหา_แพทย์ กสพท
– แนวข้อสอบ_MD02_ฟิสิกส์_2557
– แนวข้อสอบ_MD02_เคมี_2557
– เนื้อหา_จริยธรรมทางการแพทย์
– แนวข้อสอบ_วิชาเฉพาะทางการแพทย์ กสพท._การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชื่อมโยง
– แนวข้อสอบ_วิชาเฉพาะทางการแพทย์ กสพท._จริยธรรม
– ข้อสอบแพทย์ กสพท._2557
– เนื้อหา+ข้อสอบ_ความถนัดทางการแพทย์
– เนื้อหา+ข้อสอบ_ความถนัดทางการแพทย์_1
คลังข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)