Popup
91 . ค่าย MATSE CAMP #1 PETRO & NANO...
วันนี้วันสุดท้าย
จำนวนรับ : 100  คน
 • โครงการ : ค่าย MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING SILPAKORN
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 06 พฤษภาคม 60 - ไม่ระบุ
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
92 . สจล. จัดเวิร์คช็อป “เทคนิควาดเส้นแล...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 40  คน
 • โครงการ : สจล. จัดเวิร์คช็อป “เทคนิควาดเส้นและสี”
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะ / สาขา :
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 19 พฤษภาคม 60 - 21 พฤษภาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
93 . ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 70  คน
 • โครงการ : ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 5 ม.สงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 22 พฤษภาคม 60 - 28 พฤษภาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
94 . โครงการ PIM Young Creative Program ...
วันนี้วันสุดท้าย
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : โครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 119 ตอน "ตะลุยแดนมังกร"
 • มหาวิทยาลัย :
  • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 เมษายน 60 - ไม่ระบุ
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
95 . ค่าย Multicamp ครั้งที่ 17 ตอน Let&...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 60  คน
 • โครงการ : ค่าย Multicamp ครั้งที่ 17 ตอน Let's get chips
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 พฤษภาคม 60 - 29 พฤษภาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
96 . ค่าย ปิ๊ง ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 15...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ  คน
 • โครงการ : ค่าย ปิ๊ง ซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 15
 • มหาวิทยาลัย :
  • เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะ / สาขา :
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 27 พฤษภาคม 60 - 30 พฤษภาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
97 . ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้ง...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 80  คน
 • โครงการ : ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 4
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 26 มิถุนายน 60 - 30 มิถุนายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
98 . Microsoft YouthSpark Live For Girls...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 80  คน
 • โครงการ : Microsoft YouthSpark Live For Girls 2017
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 เมษายน 60 - 01 เมษายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
99 . ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 14 ม.สงขล...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 100  คน
 • โครงการ : ค่ายสู่รั้วหมอยา ครั้งที่ 14 ม.สงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • สงขลานครินทร์
 • คณะ / สาขา :
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 25 พฤษภาคม 60 - 27 พฤษภาคม 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
100 . ค่ายละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรีย...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 25  คน
 • โครงการ : ค่ายละครสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ “Creative Drama Camp รุ่นที่ 1”
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 28 เมษายน 60 - 30 เมษายน 60
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายวิศวกรรมอาหาร ครั้งที่ 4 ม.เกษตรศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ขอเชิญชวนเยาวชนสมัคร FC BAYERN YOUTH CUP THAILAND 2017 ไปแข่งฟุตบอลที่เยอรมนี
(วันนี้วันสุดท้าย)
- The Cutting Edge ปลุกฝันนักนิเทศฯ ม.กรุงเทพ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Brain & Memory Workshop (ABM)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Ace Get อังกฤษ พิชิต Goal (AGE)
(วันนี้วันสุดท้าย)
- เปิดบ้านวิทยาลัยแพทย์นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย YCP110 สร้างฝันปั้นสุดยอดนักขาย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายสานฝันสู่พยาบาลสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3
(วันนี้วันสุดท้าย)
- สโมสรนักศึกษา ชวนน้องๆ ม.ปลาย ร่วมเปิดบ้านศิลปศาสตร์ สจล.
(วันนี้วันสุดท้าย)
- LA Open House KMITL เปิดบ้านภาษา ลาดกระบังฯ
(วันนี้วันสุดท้าย)
- นิทรรศการแสดงผลงานสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.บูรพา
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย Arts Soc สังคมฯ คนอักษร ม.ศิลปากร
(วันนี้วันสุดท้าย)
- โครงการ PIM Young Creative Program ครั้งที่ 119 ตอน "ตะลุยแดนมังกร"
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่าย MATSE CAMP #1 PETRO & NANO ENGINEERING SILPAKORN
(วันนี้วันสุดท้าย)
- Dent Camp CMU #21st : ค่ายอยากเป็นหมอฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ครั้งที่ 21
(เหลือเวลาอีก 2 วัน)
- ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหารครั้งที่ 5
(เหลือเวลาอีก 3 วัน)
- ค่ายพอร์ตนี้เพื่อสตั๊น
(เหลือเวลาอีก 5 วัน)
- ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 18
(เหลือเวลาอีก 11 วัน)
- ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 18
(เหลือเวลาอีก 11 วัน)
- OPENWORLD เปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพ
(เหลือเวลาอีก 13 วัน)
- Math Camp ครั้งที่ 5 KMITL
(เหลือเวลาอีก 15 วัน)
- ทำก่อนฝัน THE DREAM EXPLORERS
(เหลือเวลาอีก 21 วัน)
- Meddream : ค่ายฝันเป็นหมอ ขอได้ไหม ครั้งที่ 16
(เหลือเวลาอีก 28 วัน)
- ค่ายตุลาล่าฝัน@KKU ปี 3
(เหลือเวลาอีก 41 วัน)
- English & Adventure Camp.. ตุลาคมนี้ที่เขาใหญ่ !!
(เหลือเวลาอีก 49 วัน)
- Dream Catcher 7 ตามติดชีวิตวัยทำงาน
(เหลือเวลาอีก 61 วัน)
advertisement