Popup
91. OpenHouseRTANC2016 เปิดบ้านสานฝัน ส...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : OpenHouseRTANC2016 เปิดบ้านสานฝัน สู่พยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • มหาวิทยาลัย :
  • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • คณะ / สาขา :
  • พยาบาลศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 03 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
92. ค่ายวิชาการโบราณคดี คณะโบราณคดี มหา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 35 คน
 • โครงการ : ค่ายวิชาการโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 20 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 01 กรกฎาคม 59
93. ค่ายจับจิตครั้งที่6 สาขาจิตวิทยา มห...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 96 คน
 • โครงการ : ค่ายจับจิตครั้งที่6 สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • จิตวิทยา
  • ศิลปศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 08 มิถุนายน 59 - 19 สิงหาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : 19 สิงหาคม 59
94. ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 50 คน
 • โครงการ : ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • สัตวแพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 26 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
95. ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 3 ค...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : ไม่ระบุ คน
 • โครงการ : ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 3 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • สหเวชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 03 มิถุนายน 59 - 13 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
96. ค่ายหมอยาครั้งที่14 คณะเภสัชศาสตร์...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 150 คน
 • โครงการ : ค่ายหมอยาครั้งที่14 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัย :
  • ศิลปากร
 • คณะ / สาขา :
  • เภสัชศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 08 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
97. ค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหมครั้งที่15 คณ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 130 คน
 • โครงการ : ค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหมครั้งที่15 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
  • ธรรมศาสตร์
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 19 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
98. ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่26 สโมสรนิสิ...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 120 คน
 • โครงการ : ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่26 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัย :
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 01 มิถุนายน 59 - 29 กรกฎาคม 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/MDCUmedcamp
99. ใครอยากเป็นหมอยกมือขึ้น งานแนะแนวกา...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 450 คน
 • โครงการ : ใครอยากเป็นหมอยกมือขึ้น งานแนะแนวการศึกษา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัย :
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะ / สาขา :
  • แพทยศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 16 พฤษภาคม 59 - 05 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : 06 มิถุนายน 59
 • Link ประกาศผลสอบ : http://anandayquiz.docchula.com/
100. โครงการสู้สอบตรง TU Fight Camp คณะน...
หมดเขตรับสมัคร
จำนวนรับ : 150 คน
 • โครงการ : โครงการสู้สอบตรง TU Fight Camp คณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เเละวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัย :
 • คณะ / สาขา :
  • นิติศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
 • เกรด : ไม่ระบุ
 • ช่วงเวลารับสมัคร : 11 พฤษภาคม 59 - 11 มิถุนายน 59
 • วันประกาศผลสอบ : ไม่ระบุ
 • Link ประกาศผลสอบ : https://www.facebook.com/tufightcamp/
โครงการใกล้หมดเวลา
- ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคมครั้งที่13 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ4มหาวิทยาลัย
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ ม.ปลาย เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
(วันนี้วันสุดท้าย)
- ค่ายพัฒนาเยาวชน ม.ธรรมศาสตร์
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- Zigma Camp ค่ายบัญชีสถิติ จุฬาฯ
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- ค่ายเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
(เหลือเวลาอีก 12 วัน)
- ค่ายฮู้เฮียน...ขียนเส้น ครั้งที่2 ม.อุบลราชธานี
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่ายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่ายรามาปณิธานครั้งที่ 22 ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 26 วัน)
- ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2560
(เหลือเวลาอีก 27 วัน)
- ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดลรุ่นเยาว์ ม.มหิดล
(เหลือเวลาอีก 54 วัน)
- ค่ายติวน้องพู่กันแพทย์ มข ครั้งที่ 6
(เหลือเวลาอีก 61 วัน)
- ค่ายเภสัช ครั้งที่9 มหาวิทยาลัยพายัพ
(เหลือเวลาอีก 61 วัน)
- ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน ม.ทักษิณ
(เหลือเวลาอีก 71 วัน)
- ค่ายศิลป์ปั้นครู ศิลปากร
(เหลือเวลาอีก 97 วัน)
- ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 20 มช.
(เหลือเวลาอีก 100 วัน)
- ค่ายติวความถนัดทางสถาปัตย์ สาขาสถาปัตยกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 60
(เหลือเวลาอีก 317 วัน)
- วิทยาศาสตร์ฯ มธ. ชวนน้องเข้าค่าย TU Science Camp ครั้งที่ 13
(เหลือเวลาอีก 317 วัน)
- ค่ายปั้นคนเป็นครู ครั้งที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครั้งที่ 6
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายมหิดล Electronic Youth Camp 2014 (EYC 2014) วิศวะไฟฟ้า นักอิเล็กทรอนิกส์
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายเยาวชนสู่วิศวกรรมเคมี Chem E.Camp ครั้งที่ 8
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 15 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่าย SPIE Workshop 2014 Nanotechnology จุฬาฯ
(หมดเขตรับสมัคร)
- RSU-IP "Get Ready for ASIAN ERA"
(หมดเขตรับสมัคร)
- CU OPEN HOUSE 2014
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายวัยรุ่น ชีวิตไม่ว้าวุ่น ความสุขเต็ม MAX
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Envi camp 12
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายหมอยา ครั้งที่ 12 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
(หมดเขตรับสมัคร)
- ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557
(หมดเขตรับสมัคร)
advertisement