7 สิ่งสำคัญที่ #dek66 ต้องรู้ก่อนการเลือกคณะ #TCASรอบที่3

📌 7 สิ่งสำคัญที่ #dek66 ต้องรู้ก่อนการเลือกคณะ #TCASรอบที่3
.
1.ย้ำอีกรอบ เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกและเกณฑ์ขั้นต่ำ !
การสมัครใน TCAsรอบที่ 3 Admission เกณฑ์ตัดเลือกมาจากมหาวิทยาลัย เช็กให้ดีเรามีคะแนนมั้ย ถ้ามีเช็กต่อ คณะ/สาขา ที่เราจะสมัครมีกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำมั้ย ถ้ามีเช็กว่าเรามีคะแนนถึงเกณฑ์มั้ย
แต่ปีนี้ดีหน่อย ทปอ.ทำระบบ หากไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำก็จะมีการแจ้งเตือน และจะไม่สามารถกดสมัครในคณะที่ไม่ผ่านขั้นต่ำได้
บางสาขาวิชาอาจมีรูปแบบการคัดเลือก หรือ เกณฑ์การคัดเลือก มากกว่า 1 รูปแบบ/เกณฑ์ ผู้สมัครเลือกสมัครเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือเลือกสมัครทุกรูปแบบได้ โดยแต่ละรูปแบบ/เกณฑ์การคัดเลือกถือเป็นคนละอันดับ ทั้งนี้ ให้ศึกษาเงื่อนไขการเลือกรูปแบบ/เกณฑ์การคัดเลือกในการสมัครจากประกาศการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ด้วย
.
2.เลือกได้10อันดับแบบมีลำดับ!
สามารถเลือกสมัครได้ตั้งแต่1 อันดับ จนถึง 10 อันดับ ขึ้นกับความต้องการของน้องๆเลย ค่าสมัครเริ่มที่150บาท(อันดับที่1) อันดับที่2-4 เพิ่มอันดับละ 50บาท อันดับที่5-10 เพิ่มอันดับละ100 เลือกสูงสุด10อันดับคือ 900 บาท
การชำระเงินค่าสมัครในรอบที่ 3 Admission สามารถชำระเงินผ่าน Mobile Bankingได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าบริการ) ให้เรียบร้อยภายในเวลา 23.29 น. ของวันปิดรับสมัคร (วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2566) หรือ บันทึกภาพหรือพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร (มี QR Code) เพื่อนำไปชำระเงินได้ที่
Counter Service ร้าน 7-11 (มีค่าบริการ) ให้เรียบร้อยภายในเวลา 23.59 น. ของวันปิดรับสมัคร (วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2566) หากพ้นเวลาที่กำหนดจะถือว่ายกเลิกการสมัครเข้าคัดเลือก ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
.
3.เลือกที่รัก คัดที่ชอบ!
การเลือกคณะ เป็นแบบมีลำดับ เลือกอะไรก่อน ถ้าคะแนนถึงติดก่อน อันดับที่เหลือตัดทิ้ง เพราะฉะนั้นการเรียงลำดับสาขาวิชา น้องๆก็ควรคำนึงถึงตามความสนใจ ความอยากที่จะเรียนในคณะนั้นๆ เป็นอันดับแรก ไล่ระดับความสนใจลงไปเรื่อย ๆ 2-3-4-5 ถึง 10
แม้คณะที่เราจะเลือกอาจดูมีโอกาสน้อย แต่เราก็ยังสามารถเลือกไว้อันดับต้นๆได้ ถ้าเรารัก เราชอบจริง การเสี่ยงเราไม่ได้เสี่ยงทุกอันดับ อันดับท้ายๆก็สามารถดูตามโอกาสคะแนนในมือได้
ย้ำ !! **โอกาสมาจากการเลือก ไม่เลือกคือไม่มีโอกาส**
.
4.OTP สำคัญ!
เมื่อเลือกและจัดลำดับสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องยืนยันการเลือกสาขา โดยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP ก่อนจึงจะชำระเงินค่าสมัครได้
.
5. เปลี่ยนใจได้แต่อย่าเยอะ!
ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สนใจสมัครคัดเลือกได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันปิดรับสมัคร(วันที่ 13 พ.ค.)
รวมถึงการเปลี่ยนลำดับของสาขาวิชาที่เลือกสมัครด้วยจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง (นับจำนวนครั้งในการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP) ต่อการชำระเงินค่าสมัคร 1ครั้ง (คือจ่ายเงินครั้งนึง เปลี่ยนใจ จะเปลี่ยนสาขา จะเปลี่ยนอันดับได้ 3 ครั้ง นับจากการยืนยันผ่าน OTP)
.
6.ใจเย็นๆก่อนกดยืนยัน!
หากผู้สมัครยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครครบแล้ว 3 ครั้ง (นับจำนวนครั้งในการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP) และต้องการเปลี่ยนแปลงอีก ผู้สมัครต้องยกเลิกการสมัครเดิมก่อน แล้วดำเนินการสมัครใหม่ (set zero) พร้อมชำระเงินค่าสมัครใหม่ (ไม่มีการคืนเงินนะคับ เพราะฉะนั้นคิดๆดีก่อนการกดยืนยัน อย่าหลายใจ อย่าโลเล)
.
7.เรื่องเงินเรื่องสำคัญ!
ในกรณีที่เลือกสาขาวิชาไม่ครบตามจำนวนสูงสุด 10 อันดับและได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่เกิดอยากจะเพิ่มจำนวนอันดับในการสมัคร ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเพิ่มให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนดของวันปิดรับสมัคร (เพิ่มอันดับไหน กี่อันดับ ก็จ่ายเงินตามนั้น)
ระบบจะพิจารณาจำนวนอันดับที่สมัครตามยอดเงินที่ชำระภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น! โดยเรียงจากอันดับจากลำดับที่1 ไปตามจำนวนอันดับที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว อันดับไหนไม่ได้ชำระเงิน หรือชำระเกินวันที่กำหนด จะไม่ถูกพิจารณานะครับ โดยจะยึดข้อมูลบนใบสมัครเป็นสำคัญ
.
ศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือการสมัคร TCAS66 >> https://assets.mytcas.com/d/TCAS66-manual-v5-27otc65.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.