เทคนิคสอบติดรอบพอร์ตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รู้ก่อน ติดก่อน

เทคนิคสอบติดรอบพอร์ตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รู้ก่อน ติดก่อน
เทคนิคสอบติดรอบพอร์ตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รู้ก่อน ติดก่อน

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจอยากจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 1  ที่บอกได้เลยว่าทางมหาลัย ฯ เขาเปิดรับนักศึกษาเยอะมาก ๆ มีหลากหลายโครงการให้เลือก และวันนี้พี่ตองก็ได้รวบรวมข้อมูลของโครงการและมีเคล็ด (ไม่) ลับ ของการใส่ข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรอยู่ในพอร์ตเพื่อให้ตรงใจกรรมการที่สุด เพราะเนื่องจากมีการกำหนดจำนวนหน้าของพอร์ต ผลงานในเล่มจึงควรเน้นเนื้อ ๆ ให้เข้มข้นตอบโจทย์ที่สุด บอกมาถึงขนาดนี้แล้วน้อง ๆ คงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมเอ่ย งั้นไปดูกันเลย !!!

โครงการช้างเผือก

1.คณะเกษตร (เปิดรับหลายสาขาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่าง)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

GPAX  5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

 •  ประวัติผลงานด้านเกษตร ไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์

คลิก

 

2.คณะประมง

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

GPAX   และประวัติผลงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 และเคยได้รับรางวัดจากการประกวดด้านการประมงหรือวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดขึ้นไป
 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีประวัติผลงานด้านการประมงหรือวิทยาศาสตร์ 2 ผลงานขึ้นไป
 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า เป็น 20 % แรกในโปรแกรมสายวิทย์ของโรงเรียน โดยมีหนังสือรับรอง
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 / ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

3.คณะวนศาสตร์

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

 • ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ประวัติศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานหรือเกียรติบัตรหรือหลักฐานอื่น ๆ หรือรูปถ่าย

 

4.คณะวิทยาศาสตร์

4.1สาขาคณิตศาสตร์

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต /รายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 50
 • ประวัติผลงานการทาโครงงานด้านคณิตศาสตร์ หรือเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์

4.2 สาขาวิชาเคมี/เคมีอุตสาหกรรม

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผลการเรียนวิชาเคมี 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • แฟ้มสะสมงานดีเด่นด้านเคมีหรือเกี่ยวสาขาที่สมัคร

4.3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ผลการเรียนวิชาชีววิทยา 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมงานดีเด่นด้านชีววิทยาหรือเกี่ยวสาขาที่สมัคร

4.4 สาขาวิชาชีวเคมี

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ผลการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงานด้านการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

4.5 สาขาวิชาชีววิทยา/สาขาวิชาชีววิทยา เอกวิชาเอกสัตววิทยา

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผลการเรียนวิชาชีววิทยา 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ประวัติผลงานดีเด่นด้านชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 10 หน้า

4.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • แฟ้มสะสมงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง/เรียงความแสดงคงามต้องการเข้าศึกษา

4.7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงานทางวิชาการ /โครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับรางวัลวิชาการในโรงเรียนระดับเขต/ชาติ หรือนานาชาติ

4.8 สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมงาน หรือเรียงความแสดงเจตจานงในการเข้าศึกษา
 • มีประสบการณ์ด้านโครงงานทางวิทยาศาสตร์ที่ทำตอน ม.ปลาย

4.9 สาขาวิชาพันธุศาสตร์

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • แฟ้มสะสมงานมีผลงานทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เคยร่วมประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เคยฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

4.10 สาขาวิชาฟิสิกส์

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • แฟ้มสะสมงานด้านวิทยาศาสตร์

4.11 สาขาวิชาสถิติ

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ประวัติผลงานด้านวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า หรือคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที

4.12 สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงานด้านวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า หรือคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที

4.13 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลงานเขียนโปรแกรมเข้าประกวด หรือโครงงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยลักษณะการใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 70% และผู้สมัครต้องเป็นผู้นำหลักในผลงาน
 • วิดีโอคลิปความยาวไม่เกิน 5 นาที แสดงผลงานหรือโครงงาน ซึ่งเนื้อหาในวิดีโอคลิปต้องมีการอธิบายหลักการการออกแบบและพัฒนา รวมถึง source code ส่วนที่สำคัญของผลงานหรือโครงงานนั้น ๆ

4.14 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 50
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

TOEFL PBT/ITP            ไม่ต่ำกว่า 437 คะแนน

TOEFL CBT                  ไม่ต่ำกว่า 125 คะแนน

TOEFL IBT                   ไม่ต่ำกว่า 43 คะแนน

IELTS                           ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน

KU-EPT                        ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

OOPT                           ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

 • แฟ้มสะสมงาน

4.15 สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ)

เรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 /ผลคะแนน GED คะแนนรวม 4 รายวิชา ไม่ต่ำกว่า 660 คะแนนโดยแต่ละวิชา มีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน

 • ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

TOEFL PBT/ITP                                                ไม่ต่ำกว่า 437 คะแนน

TOEFL CBT                                                      ไม่ต่ำกว่า 125 คะแนน

TOEFL IBT                                                       ไม่ต่ำกว่า 43 คะแนน

IELTS                                                               ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน

KU-EPT                                                           ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

OOPT                                                               ไม่ต่ำกว่า40 คะแนน

CU-TEP                                                            ไม่ต่ำกว่า40 คะแนน

SAT (Evidence-Based Reading and Writing)   ไม่ต่ำกว่า350 คะแนน

 • แฟ้มสะสมงานด้านวิทยาศาสตร์

 

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมกัน 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ประวัติผลงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ ถ้ามีประกาศนียบัตรรับรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล /สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • หนังสือรับรองความประพฤติ
 • แฟ้มสะสมงานที่มีประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่ได้รับด้านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือด้านวิศวกรรมยานยนต์หลักฐานการรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับเขตการศึกษา/จังหวัด

5.3 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (ภาคพิเศษ)

แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงานด้านการบิน หรือกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 10 หน้ารวม 1 ไฟล์ หรือคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที /ประกาศนียบัตรผลงาน/กิจกรรมด้านการบิน
 • แบบเรียงความแสดงว่าต้องการเข้าศึกษา

5.4 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ รวม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับม.ปลายหรือได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรวัสดุรุ่นเยาว์จากโครงการค่ายเยาวชนวัสดุ ที่จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • แฟ้มสะสมผลงานด้านวิชาการ

5.5  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) /สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) /สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ) /สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) /สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ) /สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) /สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แบบเรียงความเกี่ยวกับความประพฤติที่แสดงถึงความมีคุณธรรมความยาวไม่เกิน 2 หน้า รวม 1 ไฟล์
 • ประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรม พร้อมแนบ จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับชาติ เขต/จังหวัด/อำเภอ/ตำบล

5.6 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงานการประดิษฐ์/การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในระดับม.ปลาย

5.7 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ รวมกัน 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แบบเรียงความที่เกี่ยวกับประพฤติกรรม/หนังสือรับรองความประพฤติว่า เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
 • ประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลที่ได้รับด้านคุณธรรม พร้อมแนบ จำนวน 2 ผลงาน ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับชาติ เขต/จังหวัด/อำเภอ/ตำบล

 

6.คณะศึกษาศาสตร์

6.1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงานความสนใจในวิชาชีพครูคหกรรมศาสตร์ จิตอาสาการพัฒนาตนเองทางคหกรรมศาสตร์ /ผลงานทางคหกรรมศาสตร์ที่โดดเด่นที่นอกเหนือจากการเรียนในรายวิชาพื้นฐาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์หรือคลิปวิดีโอแสดงผลงานและกิจกรรมที่เข้าร่วม ความยาวไม่เกิน 4 นาที
 • เรียงความแสดงความต้องการเข้าศึกษา
 • มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู
 • ต้องสมัครและสอบวิชา PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู

6.2 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิชาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงานการสร้างสรรค์งานทางด้านพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง ในการประกวด/เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคขึ้นไป ระดับชั้นม. 4 – 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 – 3 ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 • ต้องสมัครและสอบวิชา PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู

6.3 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (เปิดรับหลายสาขาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่าง)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 /ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมงาน ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ (ข้อมูลเพิ่มเติม)
 • ต้องสมัครและสอบวิชา PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู

คลิก

6.4 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ รวม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงาน หรือกิจกรรมความสนใจในวิชาชีพครูความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 • คลิปวิดีโอแสดงความต้องการเข้าศึกษาและทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ ความยาว 1 – 2 นาที เป็นภาษาอังกฤษ
 • ต้องสมัครและสอบวิชา PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู

6.5 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์วิชาเอกการสอนภาษาไทย

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ประวัติผลงานเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทยในระดับมัธยมความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์
 • คลิปวิดีโอแสดงความต้องการเข้าศึกษาและทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพครูสอนภาษาอังกฤษ ความยาว 2 – 3 นาที
 • ต้องสมัครและสอบวิชา PAT5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู

 

7. คณะเศรษฐศาสตร์

7.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • รางวัลในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์/ผ่านการอบรม วิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก หรือได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดโครงงานด้านเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เรียงความเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ และความคาดหวังที่จะได้รับในการเรียน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • แฟ้มสะสมงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวม 1 ไฟล์

7.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ /ผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก /เข้าร่วมการแข่งขันประกวดโครงงานด้านเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ /ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม /กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ประวัติผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวม 1 ไฟล์ หรือวิดีโอคลิปแสดงผลงานและกิจกรรมที่เข้าร่วม

7.3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร

เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต /ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นผู้ผ่านกิจกรรมแข่งขันด้านเศรษฐศาสตร์ /เพชรยอดมงกุฎ /ผ่านการอบรมวิชาการค่ายส่งเสริมโอลิมปิก /ผ่านการเข้าร่วมโครงการ DARE to Drive Your Community
 • ผลงานความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 รวม 1 ไฟล์ หรือวิดีโอคลิปแสดงผลงานและกิจกรรมที่เข้าร่วม /การเขียนเรียงความ เหตุผลที่อยากเรียนสาขานี้

 

8. คณะสังคมศาสตร์

8.1 สาขาจิตวิทยา (เปิดรับหลายสาขาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่าง) 

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมงาน มีผลงานทางด้านการศึกษา/สังคมไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่โดดเด่น เคยได้รับรางวัลระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด หรือเป็นผู้นำ/ตัวแทนในระดับเยาวชน ในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อ อำเภอ/จังหวัด/สังคม (โดยต้องได้รับการรับรองจากผู้นำตามที่กล่าวมา)

คลิก

8.2 นิติศาสตร์ /นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต /รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลงานเกี่ยวกับวิชานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวด/แข่งขันเกี่ยวกับกฎหมายระดับจังหวัด/ประเทศ หรือมีผลงานที่แสดงถึงความโดดเด่นเกี่ยวกับสาขาวิชานิติศาสตร์

8.3 สาขาวิชาภูมิศาสตร์

แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • แฟ้มสะสมงาน
 • ผ่านการอบรมโครงการภูมิศาสตร์ สอวน. ค่าย 1

8.4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (เปิดรับหลายสาขาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่าง) และ สขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/ (ภาคพิเศษ)

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ประวัติผลงานด้านใดด้านหนึ่ง
 1. นำเสนอ/ประกวด หรือแข่งขันที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ

หรือความคิดสร้างสรรค์ทางด้านรัฐศาสตร์

 1. ดำรงตำแหน่งผู้นานักเรียน/นักศึกษา ในระดับสถาบันที่สังกัด

และมีผลงานโดดเด่นในการบริหารคน บริหารโครงการหรือกิจกรรม

 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง

TOEFL (PBT/ITP)                                  ไม่ต่ำกว่า 347 คะแนน

TOEFL IBT                                           ไม่ต่ำกว่า 42 คะแนน

IELTS                                                   ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน

KU-EPT                                                ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ                  ไม่ต่ำกว่า 2.75

คลิก

8.5 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / (ภาคพิเศษ)

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมงานที่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม/ชุมชน และการทาประโยชน์ต่อสาธารณะ และการเขียนอธิบายถึงความมุ่งหวังและความคาดหวังของตนเอง

 

9.คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ประวัติผลงานหรือความสามารถพิเศษ ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อ

1.ประวัติผลงานทางวิชาการกลุ่มวิทยาศาสตร์ระดับชาติ/นานาชาติโดยมีเอกสารรับรอง

2.ผลคะแนนภาษาอังกฤษ มีคะแนน TOEFL (internet based) ≥ 78 หรือ IELTS (Academic) ≥ 6

 

10.คณะอุตสาหกรรมเกษตร

10.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง

TOEFL (PBT/ITP)                     ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

TOEFL CBT                               ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

TOEFL IBT                                ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน

IELTS                                       ไม่ต่ำกว่า 3.0 คะแนน

OOPT                                        ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน

TOEIC                                       ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

KU-EPT                                   ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ      ไม่ต่ำกว่า 2.75

 • ประวัติผลงาน เกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรหรือผลงาน แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการพัฒนานวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์/ผ่านการเข้าค่าย สอวน.
 • เรียงความแสดงความมุ่งมั่นหรือสนใจในสาขาที่สมัคร

10.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง

TOEFL (PBT/ITP)                     ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

TOEFL CBT                               ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

TOEFL IBT                                ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน

IELTS                                       ไม่ต่ำกว่า 3.0 คะแนน

OOPT                                        ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน

TOEIC                                       ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

KU-EPT                                   ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ      ไม่ต่ำกว่า 2.50

 • ประวัติผลงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ /โครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรหรือผ่านการเข้าค่าย สอวน. รอบ 1

10.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 75
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง

TOEFL (PBT/ITP)                     ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

TOEFL CBT                               ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

TOEFL IBT                                ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน

IELTS                                       ไม่ต่ำกว่า 3.0 คะแนน

OOPT                                        ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน

TOEIC                                       ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

KU-EPT                                   ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ      ไม่ต่ำกว่า 2.50

 • ประวัติผลงาน เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ผลงาน แสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพัฒนานวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์/ผ่านการเข้าค่าย สอวน.

10.4 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง

TOEFL (PBT/ITP)                     ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

TOEFL CBT                               ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน

TOEFL IBT                                ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน

IELTS                                       ไม่ต่ำกว่า 3.0 คะแนน

OOPT                                        ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน

TOEIC                                       ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

KU-EPT                                   ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ      ไม่ต่ำกว่า 2.75

 • ประวัติผลงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ /โครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ /โครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร/ผ่านการเข้าค่าย สอวน. รอบ 1

10.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง

KU-EPT                                   ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

OOPT                                      ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

TOEFL ITP                               ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

TOEFL IBT                               ไม่ต่ำกว่า 42 คะแนน

IELTS                                       ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน

SAT                                          ไม่ต่ำกว่า 530 คะแนน

ผลการเรียน ภาษาอังกฤษ           ไม่ต่ำกว่า 3.00

 • ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร/โครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์/โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ /โครงงานวิทยาศาสตร์

10.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง

KU-EPT                                   ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

OOPT                                      ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

TOEFL ITP                               ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน

TOEFL IBT                               ไม่ต่ำกว่า 42 คะแนน

IELTS                                       ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน

SAT                                          ไม่ต่ำกว่า 530 คะแนน

ผลการเรียน ภาษาอังกฤษ           ไม่ต่ำกว่า 2.75

 • ประวัติผลงานเชิงประจักษ์ ด้านโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร/โครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ /โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์

 

11. คณะมนุษยศาสตร์

11.1 สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษรวมทุกเทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงาน กิจกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอย่างสร้างสรรค์ /ได้รับรางวัลในการแข่งขัน/การประกวดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/บริการอย่างสร้างสรรค์โดยมีเอกสาร/หลักฐานแสดงผลงาน

11.2 สาขาวิชาดนตรีไทย

 • มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย คือ สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยอย่างน้อย 1 ชิ้นได้เป็นอย่างดี (ปี่พาทย์/เครื่องสาย/ขับร้อง
 • ประวัติผลงานข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า รวม 1 ไฟล์ หรือ
 • คลิปวิดีโอแสดงผลงาน/ ผ่านการประกวดดนตรีประเภทเดี่ยว หรือประเภทวงได้รับรางวัลในระดับชาติ/สอบเทียบความรู้ทางด้านดนตรีจากสถาบันทดสอบความสามารถทางดนตรีในระดับกลางขึ้นไป/ผลงานบรรเลงดนตรีไทยกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆ

11.3 สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตกได้อย่างชานาญ อย่างน้อย 1 ชนิด โดยเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่มีอยู่ในวงซิมโฟนีออร์เคสตรา หรือกีตาร์คลาสสิกหรือเปียโนคลาสสิก หรือการขับร้องคลาสสิก
 • แฟ้มสะสมงานด้านทักษะดนตรีตะวันตก เช่นประกาศนียบัตรผลงาน รางวัลที่เคยได้รับ หรือผลการสอบทักษะดนตรีตะวันตกแนบคลิปวิดีโอการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีตะวันตกในบทเพลงคลาสสิกตะวันตก ความยาวไม่เกิน 20 นาที (เห็นใบหน้าผู้สมัคร) ในบทเพลง 2 บทเพลงต่างยุคสมัยที่มีระดับทักษะปานกลางถึงสูง หรือมีทักษะไม่ต่ำกว่าระดับเกรด 5โดยอ้างอิงมาตรฐานจาก Trinity College London

11.4 สาขาวิชาภาษาไทย

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการเรียนวิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ประวัติผลงานด้านภาษาไทย

1.รางวัลชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 ทางด้านภาษาไทย ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป โดยแยกหลักฐานออกเป็นรางวัลระดับประเทศ /ภูมิภาค/เขตการศึกษาอย่างชัดเจน

 1. ความสามารถพิเศษทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาไทย

11.5 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 1. ผลการเรียนรายวิชาวิชาภาษาฝรั่งเศส ไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. มีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
 3. มีผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ระดับ A2 ขึ้นไป
 4. ประวัติผลงาน/ข้อมูลกิจกรรมที่เข้าร่วม

11.6 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เรียนรายวิชา ภาษาเยอรมัน และมีคะแนนเฉลี่ยต่อเทอม ตั้งแต่ 2 หน่วยกิตขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 4.00 /หากไม่ได้เรียน ภาษาเยอรมัน /เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการ ไม่ต่ำกว่า 10 เดือน (มีเอกสารรับรอง)
 • หากมีผลการสอบมาตรฐานเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมันจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากทางสาขา ต้องได้ระดับ A2 ด้วยผลคะแนนรวม “gut” หรือระดับ B1 ขึ้นไป /หากเคยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาเยอรมันระดับชาติ/นานาชาติโดยได้รางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประวัติผลงาน โดยมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันในระดับชาติ/นานาชาติ

11.7 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/(ภาคพิเศษ)

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

–     ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

TOEFL IBT                   ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน

TOEFL PBT/ITP            ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน

TOEIC                          ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

CU-TEP                       ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน

TU-GET                        ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

TU-GET CBT                ไม่ต่ำกว่า 49 คะแนน

KU-EPT                       ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

IELTS                           ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน

 • หากเคยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับชาติหรือนานาชาติ โดยได้รางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ/เคยไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 อย่างน้อย 6 เดือน
 • ประวัติผลงาน โดยมีส่วนร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในระดับชาติหรือนานาชาติ

11.8 สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีไทย)

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผลการเรียนวิชาภาษาไทย ต้องได้เกรด 4.00 ทุกเทอม
 • เรียงความที่แสดงว่าในการเข้าศึกษาเป็นภาษาไทย
 • ประวัติผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม

11.9 สาขาวิชาวรรณคดี (วรรณคดีอังกฤษ)

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้เกรด 4.00 ทุกเทอม
 • เรียงความที่แสดงว่าในการเข้าศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 • ประวัติผลงานการเข้าร่วมกิจกรรม

11.10 สาขาวิชาการจัดการการปฏิบัติการ และเทคโนโลยี

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.60
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ รวม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ รวม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ประวัติผลงานการนำเสนอ/ประกวด/แข่งขัน ความสามารถทางวิชาการ/ความคิดสร้างสรรค์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ หรือการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อช่วยเหลือสังคม หรือประเด็นการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ SDGs17 จัดโดยหน่วยงานนอกสถานศึกษา ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้พิจารณาและประเมินผลงาน

 

12. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

12.1 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์/(ภาคพิเศษ)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

TOEFL PBT/ITP                                    ไม่ต่ำกว่า 433 คะแนน

TOEFL CBT                                          ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน

TOEFL IBT                                           ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน

IELTS                                                   ไม่ต่ำกว่า 3.5 คะแนน

OOPT                                                   ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

KU-EPT                                                ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

CU-TEP                                                ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

TU-GET                                                ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

 • ประวัติผลงาน และแบบเรียงความแสดงความต้องการเข้าศึกษาสาขานี้

12.2 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ประวัติผลงาน และแบบเรียงความแสดงความต้องการเข้าศึกษาสาขานี้

 

13.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

13.1 สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (หลักสูตร 4 ปี)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • ประวัติผลงาน ม.ปลาย/เทียบเท่า ที่แสดงให้เห็นถึงทักษะและความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบ ศิลปกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม
 • เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสนใจในการออกแบบและนวัตกรรม

13.2 ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลงานความสามารถด้านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนมัธยมขึ้นไป
 • เอกสารหนังสือแสดงความต้องการเข้าศึกษา

13.3 สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ประวัติผลงานที่แสดงความสามารถด้านการออกแบบและ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป

13.4 สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 4 ปี)

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ประวัติผลงานทางสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ และ/หรือผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นไป
 • มีหนังสือรับรองความประพฤติ

 

14. คณะสิ่งแวดล้อม

14.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ประวัติผลงานด้านสิ่งแวดล้อม

14.2 สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

–    Portfolio / Statement of Purpose (VDO clip .mp4) 3 minutes ในหัวข้อ “What careers will be     demand in the next 10 years?” 30%

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ปี

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • แฟ้มสะสมผลงาน หรือเรียงความ เรื่อง แรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

 

วิทยาลัยการชลประทาน จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยการชลประทาน จังหวัดนนทบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต/รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และ รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • ผลการเรียนเฉลี่ย 5 เทอม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและภาษาอังกฤษ แต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 3.50
 • แฟ้มสะสมงานด้านโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานคณิตศาสตร์ หรือโครงงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน

 

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นนักเรียนชั้นม. 6 / เทียบเท่า ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีผลการเรียนรายวิชาของโครงการฯ ที่ยังไม่หมดอายุ อยู่ในเกณฑ์ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากาหนดไว้

คุณสมบัติทั่วไป/คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร/ผลการเรียนวิชาเคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และชีววิทยา ตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด /GPAX ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

คณะที่เปิดรับ

วิทยาเขตบางเขน 12 คณะ / วิทยาเขตกาแพงแสน 4 คณะ / วิทยาเขตศรีราชา 2 คณะ / วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 คณะ รวม 19 คณะ ดังนี้

หมายเหตุ : ผลการเรียนจากทางมหาวิทยาลัย

 

โควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไป เป็นนักเรียนชั้นม. 6 / เทียบเท่า / GPAX ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ / เกณฑ์การคัดเลือก

– เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ตามมีจำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร

ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่าที่สาขาวิชากำหนด

– ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ

– ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท. ไม่ต่ำกว่าค่าย 3

– มีประวัติผลงานทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ

คณะที่เปิดรับ

1.คณะวิทยาศาสตร์ (รวมทุกสาขาวิชา)

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สอวน. 25 คน และ สสวท. 24 คน)

ดังนี้

1.คณะวิทยาศาสตร์

1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

1.2 สาขาวิชาเคมี

 

1.3 สาขาวิชาเคมีบูรณาการ(นานาชาติ)

 

1.4 สาขาวิชาจุลชีววิทยา

 

1.5 สาขาวิชาชีวเคมี

 

1.6 สาขาวิชาชีววิทยา

 

1.7 สาขาวิชาชีววิทยา (วิชาเอกสัตววิทยา)

 

1.8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

 

1.9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

 

1.10 สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

 

1.11 สาขาวิชาพันธุศาสตร์

 

1.12 สาขาวิชาฟิสิกส์

 

1.13 สาขาวิชาสถิติ

 

 

1.14 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.1 คัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการ สอวน.

 

2.2 คัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการ สสวท.

 

โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไป เป็นนักเรียนชั้นม. 6 / เทียบเท่า / GPAX ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ / เกณฑ์การคัดเลือก

1.คณะเกษตร

 

2.คณะวิทยาศาสตร์

2.1สาขาวิชาเคมีบูรณาการ(นานาชาติ)

 

2.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

 

2.3 สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (นานาชาติ)

 

 

3.คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

4.คณะเศรษฐศาสตร์

4.1สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ)

 

4.2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 

5.คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

6.คณะมนุษยศาสตร์

 

 

7.คณะบริหารธุรกิจ

7.1สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)

 

7.2 บริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไป เป็นนักเรียนชั้นม. 6 / เทียบเท่า / GPAX ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ / เกณฑ์การคัดเลือก

 • เป็นนักเรียนในโครงการตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
 • เป็นนักเรียนทุนโครงการ พสวท. ต่อเนื่องจากโรงเรียนศรีบุณยานนท์ (โรงเรียนคู่ศูนย์) หรือโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีนักเรียนทุน พสวท. ศึกษาอยู่
 • เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
 • เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต /รายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และรายวิชาคณิตศาสตร์ รวม 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • ประวัติผลงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะที่เปิดรับ ดังนี้

 

 

โครงการแฟ้มสะสมงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

รูปแบบที่ 1

คุณสมบัติทั่วไป เป็นนักเรียนชั้นม. 6 / เทียบเท่า / GPAX ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ / เกณฑ์การคัดเลือก

 

รูปแบบที่ 2

เป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ 24 เขต ดังนี้

คลิก

 

รูปแบบที่ 3

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน

คุณสมบัติเฉพาะ

1.มีสมาชิกทำอาชีพสหกรณ์โคนมหรือสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม

2.ฟาร์มปศุสัตว์ต้องมีระยะเวลาของการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

3.มีจำนวนโคในฟาร์มเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15 ปี

คณะที่เปิดรับ ดังนี้

1.คณะเกษตรศาสตร์

2.คณะประมง

 

3.คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)

 

4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

 

5.คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

 

6.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

7.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศษสตร์ (ภาคพิเศษ)

 

8.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

9.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ)

 

10.คณะสิ่งแวดล้อม

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

พี่ตองก็ได้บอกเทคนิคและคุณสมบัติเกี่ยวกับแต่ละคณะให้น้อง ๆ นำข้อมูลไปใช้เตรียมตัวยื่นพอร์ตกันเรียบร้อยแล้ว พี่ตองก็หวังว่าน้อง ๆ ที่เข้ามาอ่านบทความนี้จะได้เป็นนิสิตม.เกษตรฯ กันทุกคนน้าค้า หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Facebook : eduzones หรือ Line : @eduzones ได้เลยค่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.