ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ ATK เพื่อยื่นใช้สอบรับราชการ บุคลากรฯ มาตรา 38ค.(2)

ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ ATK เพื่อยื่นใช้สอบรับราชการ บุคลากรฯ มาตรา 38ค.(2)
ตัวอย่างใบรับรองผลการตรวจ ATK เพื่อยื่นใช้สอบรับราชการ บุคลากรฯ มาตรา 38ค.(2)

 

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565 ที่กำลังจะดำเนินการสอบในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 นั้น จำเป็นที่ต้องใช้ เอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจหา COVID-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง RT – PCR หรือ ATK ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

  1. ให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจคัดกรองป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  2. ผู้เข้าสอบแข่งขันที่ เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ส่งหลักฐานที่ ID Line : @tutesting
    • ผู้เข้าสอบแข่งขันวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ส่งหลักฐาน ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น.
    • ผู้เข้าสอบแข่งขันวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ส่งหลักฐาน ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น.
    • ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสอบห้องสอบพิเศษ (ห้อง The Rim อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เท่านั้น
  3. ให้ผู้เข้าสอบส่งเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการสอบ) ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการที่เข้ารับการตรวจ ส่งให้ ณ สนามสอบ กรณีที่ผู้เข้าสอบใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง ให้แนบรูปถ่ายแสดงผลการตรวจ ATK ด้วยตนเองโดยถ่ายพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยต้องระบุวันและเวลา ในการตรวจ ทั้งนี้ต้องพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ส่งให้ ณ สนามสอบ

 

ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง : ใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ครูวันดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.